Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

1.2. Viktiga förändringar under den tredje planeringsperioden för vattenvården

Under den tredje planeringsperioden för vattenvården har man beaktat de förändringar som skett efter att de första förvaltningsplanerna slutförts. Den lagstiftning som påverkar vattenvården har ändrats och vattenvården har aktivt främjats med nya program och strategier. Målen för vattenvården har blivit mer bindande när det gäller prövningen av beviljande av tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen.

Under den tredje planeringsperioden har man fäst mer uppmärksamhet än tidigare vid naturens mångfald, klimatförändringens konsekvenser, ämnen som är skadliga och farliga för vattenmiljön, ekonomiska kontroller samt samordning med målen för havsvården. Bland annat i restaureringsprojekt och utveckling av regleringen beaktas bättre än tidigare beredskapen för klimatförändringar och översvämningsrisker, för att man inom projekten i mån av möjlighet ska kunna främja de olika målen.

Under den tredje planeringsperioden har 22 nya vattenförekomster inkluderats i övervakningen. Materialet om vattenstatusen har kompletterats jämfört med de tidigare perioderna, men övervakningsmaterialets tillräcklighet är fortfarande en av de stora utmaningarna för vattenvården.