Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

5.1. Allmänt

Särskilda områden enligt statsrådets förordning om ordnande av vattenvård (2006) är:

  • Områden från vilka man tar eller avser att ta hushållsvatten mer än i genomsnitt 10 m3/dygn eller för fler än 50 personers behov.
  • Områden som ingår i Natura 2000-nätverket och där det för skyddet av en livsmiljö eller en art är viktigt att bevara eller förbättra vattnets status.
  • Områden som definieras som badstränder enligt gemenskapens lagstiftning.

Finlands miljöcentral måste föra ett register över särskilda områden. I nuläget utgörs registret av separata register.