Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

14.5. Behov av att påverka de hydromorfologiska förändringsfaktorerna

I Nyland är vandringshindren i våra vattenförekomster ett centralt problem när det gäller de hydromorfologiska faktorerna. Vandringshindren och andra åtgärder som har påverkat vattenförekomsternas strukturella kvalitet sänker vattenförekomsternas status i åar, sjöar och kustförekomster. I samband med att organismernas vandringsmöjligheter förbättras ska man också se till att förökningsområdena iståndsätts.

I en stor del av Nylands vattendrag ska förändringar som orsakats av vattendragsbyggande minskas genom att bl.a. iståndsätta och återställa vattendrag. I de nya projekten för torrläggning av jord ska metoderna för ekologiskt vattendragsbyggande beaktas.