Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

15.2. Genomförandet av åtgärder under föregående period

Vattenvårdsåtgärderna planerades senast för åren 2016–2021. Genomförandet av dessa åtgärder granskades i slutet av 2018, då man rapporterade om genomförandet också till EU. Då konstaterade man att nästan alla åtgärder är på gång, men att antalet genomförda åtgärder varierar sektorvis och åtgärdsvis. Särskilt mycket försenade var åtgärder som gäller glesbebyggelsen och restaureringen av vattendrag. Den vanligaste orsaken till att åtgärderna inte genomfördes ansågs vara bristen på finansiering.  En bedömning om genomförandet av åtgärder fram till 2021 visas sektorvis i kapitel 15.3.