Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

15.3. Sektorvisa åtgärder och bedömning om kostnader

I detta kapitel har man samlat de åtgärder som behövs för att förbättra eller upprätthålla vattnens status. Antalet åtgärder och kostnader för åtgärder anges sektorvis. Utöver åtgärderna beskrivs de föreslagna styrmedlen för olika sektorer i förvaltningsplanen för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde för åren 2022–2027.