Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

10.3.10. Klimatförändringen

Genomförandet av åtgärder under föregående planeringsperiod

Under den andra planeringsperioden föreslogs inte någon åtgärd för grundvattnet som skulle ha haft anknytning till klimatförändringen. Åtgärden lydde enligt följande: Beredskap för extrema väderförhållanden inom grundvattenskyddet och vattenförsörjningen. I Mörskom har dock platsen för en vattentäktsbrunn flyttats längre bort från åstranden till åssluttningen för att undvika risken för översvämningar.

 

Åtgärdsförslag och styrmedel för 2022–2027

För den tredje planeringsperioden föreslås inte heller åtgärder för anpassning till klimatförändringen för grundvattenområdena i Nyland.

Som styrmedel föreslås att planerna för hantering av risker på grund av torka främjas. På grund av de föränderliga klimatförhållandena har torrperioderna ökat, brunnar har torkat ut och ställvis har det förekommit problem med vattendistributionen.