Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

10.3.7. Skogsbruk och torvproduktion

Genomförandet av åtgärder under föregående planeringsperiod

I fråga om skogsbruket har det mest centrala problemet på grundvattenområden konstaterats vara dikningar, särskilt diken som grävts ända ner till mineraljorden. Åtgärderna under den andra planeringsperioden var att förebygga olägenheter för grundvattnet av dikning och att utvidga verksamhetsutövarens kontroll i torvproduktionsområden. I Nylands åtgärdsprogram föreslogs inte ovan nämnda åtgärder för torvutvinningen och skogsbruket.

 

Åtgärdsförslag och styrmedel för 2022–2027

Inga åtgärder gällande grundvatten för skogsbruk eller torvproduktion föreslogs för Nyland.

Under den tredje planeringsperioden rekommenderas som styrmedel för grundvattnet främjande av praxis enligt rekommendationerna vid skogsvårdsåtgärder på grundvattenområden, vilket innebär att man vid bearbetning av jordmånen och gödsling på grundvattenområden följer Tapio Ab:s och Forststyrelsens rekommendationer samt rekommendationer i enlighet med skogscertifieringen.

För den tredje planeringsperioden föreslås inga åtgärder gällande torvutvinning i grundvattenområden.

Som styrmedel används styrning av ny torvutvinning till redan utdikade områden eller områden vars naturtillstånd i övrigt har förändrats avsevärt, så att torvutvinningen orsakar så lite skada som möjligt för grundvattnet.