Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

7.4. Trafik

Vägarna och järnvägarna i Finland följer ofta åsar och kantformationer. Flygfältet är byggt på jämna deltaområden. Saltning av vägar och flygfält, transport av farliga ämnen, olycksfall samt olika typer av depåverksamhet medför en risk för förorening av grundvatten. Risker för grundvattnet har också orsakats av bekämpningsmedel som använts för att bekämpa ogräs och sly utmed landsvägar och på banområden. Bland annat i vissa av grundvattenområdena i Helsingfors, Esbo och Vanda är andelen trafikområden cirka 20 procent av grundvattenförekomsternas areal (tabell 5). I Nyland löper uppskattningsvis cirka 500 kilometer väg i grundvattenområden.

 

Tabell 5. Trafikområden i grundvattenområden i Nyland, om de täcker över 9,0 procent av grundvattenområdets areal. Källa Corine2018.

Kommun

Grundvattenområde

Grundvattenområdets areal, ha

Trafik, ha

Trafik, %

Helsingfors

Tattarmossen

102

19,4

19,1

Vanda

Björkby

102

18,3

18,0

Esbo

Mankby

35

5,4

15,5

Lovisa

Uvbergen

66

9,9

15,0

Vanda

Gruvsta

121

14,3

11,8

Tusby

Hyrylä

46

5,1

11,1

Raseborg

Karis

121

12,3

10,2

Raseborg

Karis

365

36,8

10,1

Helsingfors

Nordsjö

272

27,2

10,0

Lojo

Pyrkylännummi

92

9,1

9,9

Vanda

Fazerila

284

27,5

9,7

Träskända

Träskända

48

4,6

9,6

Lojo

Lojoåsen

2300

219,7

9,5

Borgå

Borgå

284

27,0

9,5

Lovisa

Härpe A

41

3,8

9,3

Vanda

Backas

74

6,8

9,2

Hyvinge

Noppo

606

55,7

9,2