Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

7.7. Djurhållning

Placeringen av djurstall inom grundvattenområden som är viktiga eller lämpliga för vattenförsörjning kräver i regel ett miljötillståndsförfarande. Grundvattnets kvalitet kan äventyras eller försvagas av till exempel mikroberna i boskapsspillning om de transporteras i grundvattnet. Boskapsskötseln har dock förorsakat endast få fall av förorening av grundvattnet. Exakt information om alla djurstall inom grundvattenområdena finns inte. I grundvattenområdena i Nyland finns fem djurhållningsgårdar med miljötillstånd, där verksamhetens inverkan på grundvattnet kontrolleras.