Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

7.8. Pälsdjursproduktion

Pälsdjursproduktionen inom grundvattenområden i Nyland är ringa och det förekommer inga verksamma pälsfarmer.  Exakt information om små pälsfarmer som avslutat sin verksamhet finns inte. Man vet att det förekommit pälsfarmer inom åtminstone fem grundvattenområdet. Den tidigare minkfarmen Mustion Minkki fanns på gränsen mellan Raseborg och Lojo i Gerknäs grundvattenområde, där grundvattenkvaliteten kontrollerats i tiotals år.

Kväveföreningarna som urlakas från områden med pälsdjursproduktion är en risk för grundvattenkvaliteten och de har även försämrat grundvattenstatusen. Inom grundvattenområden grundas inga nya pälsfarmer och farmer som orsakar en risk strävas att flyttas utanför grundvattenområden. De fall av grundvattenförorening som pälsfarmer har gett upphov till beror snarast på höga ammonium- och nitrathalter.