Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

Bilaga 1. Klassificering av vattenförekomsternas ekologiska status

 

Klassificering av vattenförekomsternas ekologiska status inom området för NTM-centralen i Nyland per delfaktor. Klassificeringen har gjorts i huvudsak utifrån uppgifterna som samlats in under 2012–2017. Klasser: E = hög, Hy = god, T = måttlig, V = otillfredsställande, Hu = dålig. EL = ingen klassificering. Vattenförekomsternas typer beskrivs i texten om ytvatten (kapitel 11). Klassen Hy innebär att en god status har uppnåtts, men att den är hotad utan åtgärder.

SJÖAR

Vattendragsområde/avrinningsområde

 

Kod för vattenförekomsten

Namn

Förekomstens areal (ha)

Typ av förekomst

Ekologisk klass

år 2008

Ekologisk klass

år 2013

Biologiska faktorer 2019

Fysikalisk-kemisk status 2019

Hydrologisk-morfol. status 2019

Ekologisk klass

år 2019

Växtplankton

Vattenväxter

Bottendjur

Fiskar

Antal biologiska faktorer

Tessjöåns avrinningsområde

15.009.1.004_001

Särkjärvi

218,28

Vh

Hy

Hy

E

E

-

-

E

E

T

Hy

Forsby ås avrinningsområde

16.002.1.002_001

Syväjärvi

36,69

Ph

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

E

Hy

16.005.1.001_001

Sulkavanjärvi Sulkavaträsket (Mörskom)

113,66

Rr

EL

Hu

Hu

-

-

-

Hu

V

E

Hu

16.005.1.002_001

Kirkkojärvi Kyrkträsket

160,92

Rr

V

V

V

-

-

-

V

V

Hy

V

16.005.1.003_001

Sopajärvi

77,62

Rr

V

V

T

-

-

-

T

V

T

V

16.005.1.004_001

Siippo

12,13

Rr

T

V

T

-

-

-

T

V

Hy

V

16.005.1.008_001

Isojärvi Storträsket

10,12

Vh

T

Hy

Hy

-

T

-

T

E

E

Hy

16.008.1.001_001

Hopjärvi Hopom träsk

638,10

Rr

Hy

Hy

Hy

Hy

-

-

Hy

E

E

Hy

Illbyåns avrinningsområde

17.001.1.008_001

Myllykylänjärvi Molnbyträsket

102,41

Vh

EL

T

T

-

-

-

T

T

T

T

17.002.1.003_001

Viksberginjärvi Viksbergsträsket

66,62

Rr

Hy

Hy

Hy

T

-

-

Hy

Hy

E

Hy

17.004.1.001_001

Veckjärvi

185,53

Rr

T

T

T

-

-

-

T

Hy

E

Hy-

17.005.1.001_001

Kylänpäänjärvi

57,37

Rr

V

V

Hu

-

-

-

V

Hu

T

Hu

17.005.1.004_001

Tiiläänjärvi

215,60

Rr

T

T

T

-

T

T

T

T

Hy

T

17.005.1.007_001

Koukjärvi

64,87

Vh

T

T

V

-

-

-

V

T

T

T

17.006.1.001_001

Valkjärvi Vitsjön

72,77

Vh

T

V

T

-

-

-

T

T

T

T

Borgå ås avrinningsområde

18.021.1.001_001

Etujärvi

16,80

Mh

T

T

T

-

-

T

T

T

E

T

18.021.1.002_001

Takajärvi

17,62

Mh

T

T

T

-

-

V

T

Hy

E

T

18.036.1.001_001

Kanteleenjärvi

42,37

Rr

EL

V

Hy

-

-

-

T

V

Hy

V

18.062.1.001_001

Sääksjärvi (Mäntsälä)

40,54

MRh

T

T

T

-

-

-

T

Hy

E

T

18.063.1.002_001

Isojärvi (Borgnäs, Mäntsälä)

307,41

Rr

V

V

Hu

-

-

-

Hu

V

E

Hu

18.071.1.001_001

Sahajärvi eller Hautjärvi (Mäntsälä)

192,51

Rr

T

T

Hy

-

T

T

T

Hy

T

T

Svartsåns avrinningsområde

19.002.1.001_001

Niinijärvi

29,30

Rr

V

Hu

Hu

-

-

-

Hu

Hu

T

Hu

19.003.1.014_001

Hunttijärvi

153,64

Rr

T

T

T

T

-

-

T

T

E

T

19.005.1.001_001

Sulkavanjärvi (Mäntsälä)

95,63

Rr

V

V

V

-

-

-

V

V

E

V

19.005.1.002_001

Suojärvi

116,71

MRh

Hy

Hy

Hy

Hy

-

-

Hy

Hy

E

Hy-

19.007.1.001_001

Kilpijärvi

267,83

Rr

V

V

Hu

-

-

-

Hu

Hu

T

Hu

19.008.1.001_001

Kotojärvi

147,74

Rr

EL

T

T

-

-

-

T

T

T

T

19.008.1.002_001

Ruokijärvi

67,85

Mh

EL

T

T

-

-

-

T

V

T

T

Sibbo ås avrinningsområde

20.001.1.003_001

Pilvijärvi Molnträsket

17,54

Mh

EL

Hy

Hy

-

-

-

Hy

E

T

Hy

Vanda ås avrinningsområde

21.032.1.001_001

Kytäjärvi

269,70

Ph

T

T

V

-

Hy

-

T

T

T

T

21.033.1.001_001

Suolijärvi

196,52

Ph

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

T

Hy

21.044.1.007_001

Saarijärvi (Esbo)

96,56

Vh

Hy

E

E

-

-

-

E

E

T

Hy

21.044.1.010_b01

Iso Lehmälampi

5,4

MVh

EL

EL

E

-

-

-

E

Hy

E

Hy

21.044.1.012_001

Velskolan Pitkäjärvi Velskola Långsjö

101,69

Vh

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

T

Hy

21.044.1.016_b01

Urja

39,4

Vh

EL

EL

E

-

-

-

E

E

E

E

21.044.1.017_001

Orajärvi

22,33

Vh

T

Hy

E

-

-

-

E

E

Hy

E

21.044.1.019_001

Kattilajärvi

33,92

Vh

Hy

E

E

-

Hy

-

E

E

E

E

21.045.1.007_001

Salmijärvi

123,28

Rr

Hu

Hu

Hu

-

-

-

V

Hu

T

Hu

21.045.1.010_001

Otalampi

30,80

Vh

T

T

Hy

-

-

V

T

T

T

T

21.054.1.001_001

Valkjärvi (Nurmijärvi)

154,98

Rr

T

T

Hy

-

T

-

T

Hy

T

T

21.055.1.001_001

Vaaksinjärvi

47,49

Vh

E

E

E

-

-

-

E

E

E

E

21.082.1.001_001

Tusby träsk

593,22

Rr

V

V

T

T

Hy

V

T

T

E

T

21.083.1.001_001

Rusutjärvi

131,86

Rr

V

V

V

-

Hy

V

T

T

E

T

21.094.1.001_001

Ridasjärvi

286,11

Mh

T

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

E

Hy-

21.094.1.002_001

Sykäri

199,21

MRh

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

T

Hy

21.096.1.003_001

Keravanjärvi

80,78

MRh

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

Hy

Hy-

Sjundeå ås avrinningsområde

22.001.1.001_001

Vikträsk

168,05

Rr

T

T

V

-

T

-

T

T

Hy

T

22.001.1.003_001

Lappträsk

88,89

MVh

Hy

Hy

E

E

-

-

E

E

T

Hy

22.002.1.001_001

Tjusträsk

105,61

Rr

T

T

V

-

Hy

-

T

V

E

T

22.003.1.001_001

Karhujärvi Björnträsk

190,10

Rr

V

V

Hu

T

T

-

V

V

E

V

22.003.1.004_001

Palojärvi

168,01

Rr

T

Hy

T

Hy

-

-

T

Hy

E

Hy-

22.003.1.005_001

Kypärijärvi

52,74

Mh

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

E

Hy

22.004.1.001_001

Huhmarjärvi

38,20

Rr

V

V

V

-

-

-

V

V

E

V

22.004.1.003_001

Tervalampi

41,10

Rr

V

T

V

-

-

-

V

V

E

V

22.004..1008_001

Poikkipuoliainen

189,74

Rr

V

V

Hu

-

-

-

V

V

E

V

22.005.1.001_001

Enäjärvi

493,45

Rr

V

V

Hu

Hy

T

V

V

Hu

E

V

22.008.1.010_001

Petäjärvi

93,19

Rr

V

Hu

Hu

-

-

-

Hu

V

E

V

22.008.1.012_001

Hepari

62,41

Rr

V

Hu

Hu

-

-

-

Hu

Hu

Hy

Hu

22.008.1.015_001

Bakträsk

212,90

Rr

T

T

T

-

-

-

T

T

E

T

22.008.1.015_002

Storträsk

88,93

Rr

Hy

Hy

E

Hy

T

-

Hy

E

E

Hy

Svartåns avrinningsområde

23.014.1.004_b01

Lönnhammarinjärvi

36,3

MVh

EL

EL

E

-

-

-

E

E

E

E

23.021.1.001_001

Lohjanjärvi, keskiosa, Lojo sjö, mellersta delen

5 021,79

Rr

Hy

Hy

Hy

-

E

Hy

Hy

Hy

T

Hy-

23.021.1.001_002

Lojo sjö, Karislojofjärden

1 915,98

Vh

Hy

Hy

Hy

-

E

T

Hy

Hy

T

Hy

23.021.1.001_003

Lohjanjärvi, eteläosa, Lojo sjö, södra delen

1 129,23

Rr

T

T

Hy

-

V

Hy

T

T

T

T

23.021.1.001_a01

Outamonjärvi

174,88

Vh

Hy

Hy

Hy

Hy

-

-

Hy

Hy

Hy

Hy-

23.021.1.001_y01

Lohjanjärvi, Maikkalanselkä-Aurlahti, Lojo sjö, Maikkalanselkä-Aurlahti

1 025,25

Rr

T

T

T

-

T

T

T

T

T

T

23.021.1.002_001

Pikkujärvi, Lillsjön

66,15

Rr

EL

Hu

Hu

-

-

-

Hu

V

E

Hu

23.023.1.002_001

Puujärvi

651,32

Vh

E

Hy

E

-

Hy

T

Hy

Hy

T

Hy

23.023.1.005_001

Tesväri

31,41

Ph

Hy

Hy

Hy

-

T

-

Hy

E

T

Hy

23.024.1.002_001

Kirmusjärvi

360,17

Vh

T

T

T

-

-

-

T

V

T

T

23.024.1.014_001

Valkerpyy

397,48

Vh

T

T

V

-

T

-

V

T

T

T

23.025.1.001_001

Hormajärvi

510,23

Vh

T

T

Hy

-

T

T

T

Hy

E

T

23.031.1.001_001

Hiidenvesi

2 922,71

Rr

T

T

T

T

T

T

T

T

Hy

T

23.036.1.001_001

Lehmijärvi

258,93

Vh

T

T

Hy

Hy

T

-

Hy

Hy

T

Hy-

23.042.1.001_001

Vanjärvi

70,35

Rr

EL

V

T

-

-

-

T

V

Hy

T

23.051.1.001_001

Pyhäjärvi

135,48

Ph

T

Hy

Hy

-

Hy

-

Hy

Hy

T

Hy-

23.056.1.001_001

Vaskijärvi

247,40

MRh

Hy

Hy

E

Hy

-

-

Hy

Hy

Hy

Hy-

23.062.1.001_001

Pusulanjärvi eller Jäämäjärvi

211,27

Rr

T

T

T

-

Hy

V

T

Hy

E

T

23.062.1.008_001

Löytty

83,23

Mh

E

E

E

-

-

-

E

E

T

Hy

23.062.1.011_001

Karisjärvi

56,01

Mh

T

T

T

-

-

-

T

Hy

E

T

23.063.1.002_001

Tarkeelanjärvi

89,46

MVh

T

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

T

Hy

23.063.1.003_001

Heinäistenjärvi

60,40

MVh

E

E

E

-

-

-

E

E

E

E

23.063.1.004_001

Vahermanjärvi

204,09

Vh

E

E

E

-

-

-

E

E

E

E

23.063.1.006_001

Antiainen

87,64

Ph

E

E

E

-

-

-

E

E

E

E

23.063.1.007_a01

Saukonpää

29,73

Ph

-

E

E

-

-

-

E

E

E

E

23.063.1.008_001

Jäljänjärvi

54,33

Ph

Hy

Hy

E

-

T

-

Hy

E

E

Hy

23.063.1.009_001

Saarijärvi (Högfors, Lojo)

144,33

Ph

Hy

Hy

E

E

-

-

Hy

E

E

Hy

23.063.1.010_001

Kolmperse-Vähävesi

142,88

Ph

T

Hy

Hy

-

E

-

Hy

Hy

E

Hy

23.063.1.011_001

Kavilanjärvi-Kaakanjärvi

15,57

MRh

EL

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

E

Hy

23.064.1.001_001

Salovesi

141,17

Ph

Hy

E

E

-

T

-

Hy

E

E

E

23.064.1.003_001

Heinjärvi

184,53

Ph

E

E

E

-

-

-

E

E

E

E

23.065.1.001_001

Iloittu

29,07

Mh

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

E

E

Hy

23.066.1.007_001

Tämäkohtu

138,03

Vh

E

E

E

-

E

-

E

E

E

E

23.067.1.006_001

Hiirlampi

31,82

Mh

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

E

Hy

23.067.1.014_001

Rausjärvi

62,28

Ph

Hy

Hy

Hy

-

E

-

Hy

E

E

Hy

23.071.1.001_001

Pitkäjärvi (Lojo)

322,35

Rr

T

T

Hy

T

T

-

T

Hy

T

T

23.071.1.002_001

Kovelanjärvi eller Myllyjärvi

71,13

Rr

T

V

V

-

-

-

V

V

Hy

V

23.073.1.001_001

Oinasjärvi

106,23

Ph

T

T

T

-

-

-

T

Hy

T

T

23.073.1.003_001

Arimaa

190,65

Ph

Hy

Hy

T

-

-

-

T

Hy

T

Hy

23.073.1.016_001

Patamo

53,48

Mh

E

Hy

E

-

-

-

E

Hy

T

Hy-

23.073.1.018_001

Särkijärvi (Lojo)

58,40

Ph

E

Hy

E

-

-

-

E

E

T

Hy

23.073.1.019_001

Kivijärvi

87,31

Vh

E

E

E

-

-

-

E

E

Hy

E

23.074.1.004_001

Haarjärvi

27,91

Ph

T

T

Hy

-

-

-

Hy

Hy

E

Hy-

23.074.1.006_001

Valkjärvi (Lojo)

86,42

Vh

T

T

T

-

-

-

T

T

E

T

23.074.1.007_001

Iso Ruokjärvi

58,40

Mh

T

Hy

E

-

-

-

E

Hy

E

Hy-

23.074.1.008_001

Vähä Ruokjärvi

62,18

Mh

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

E

Hy

23.074.1.016_001

Siitoonjärvi

53,78

MVh

E

E

E

-

-

-

E

E

E

E

23.075.1.003_001

Iso-Torava

88,98

Ph

Hy

Hy

T

-

-

-

T

Hy

T

Hy-

23.078.1.002_001

Joutikas

12,32

Rr

T

T

V

-

-

-

V

T

E

T

23.078.1.004_001

Kairajärvi

20,53

Mh

T

T

T

-

-

-

T

T

E

T

23.082.1.001_001

Vuotinainen

98,53

Ph

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

E

Hy

23.083.1.001_001

Onkimaanjärvi

359,75

Ph

T

T

T

-

T

-

T

T

E

T

23.086.1.005_001

Löyttyjärvi

66,38

Mh

Hy

E

Hy

-

-

-

Hy

E

E

Hy

23.092.1.001_001

Averia

137,92

Rr

V

V

V

-

-

-

V

V

E

V

23.092.1.006_001

Lapoo

112,02

MVh

Hy

T

T

-

-

-

T

T

E

T

23.093.1.001_001

Vihtijärvi

325,71

Vh

Hy

Hy

E

-

-

-

Hy

Hy

Hy

Hy-

23.093.1.008_001

Vihtilammi

21,71

MVh

E

Hy

E

Hy

-

-

E

E

T

Hy

23.095.1.001_001

Moksjärvi

86,75

MVh

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

E

Hy

23.095.1.004_001

Parsilanjärvi

61,72

Ph

Hy

Hy

Hy

Hy

-

-

Hy

Hy

T

Hy

23.096.1.001_001

Niemenjärvi

79,93

Ph

Hy

T

Hy

-

-

-

Hy

T

T

T

23.096.1.006_001

Ylimmäinen

128,81

Ph

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

T

Hy

Hy-

23.097.1.002_001

Sääksjärvi (Hyvinge, Nurmijärvi)

263,38

Vh

Hy

Hy

E

E

Hy

Hy

E

E

E

Hy-

81V026 Mellanområdet

81V026.1.004_001

Lappominjärvi Lappomträsket

108,72

Mh

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

T

Hy

Lovisa ås avrinningsområde

81.027.1.004_001

Lapinjärvi Lappträsket

517,98

Rr

V

V

Hu

-

-

-

V

V

V

V

Sarvlaxträskets avrinningsområde

81.029.1.001_001

Sarvlaxträsket

220,56

Rr

Hy

Hy

E

-

-

-

Hy

E

T

Hy

Gammelbybäckens avrinningsområde

81.032.1.001_a01

Vanhankylänjärvi Gammelby träsk

51,54

Rr

-

T

T

-

-

-

T

T

E

T

81.032.1.002_001

Pålböle träsk

30,10

Rr

Hy

T

T

-

-

-

T

T

E

T

Nevas Ås avrinningsområde

81.043.1.002_001

Savijärvi

42,11

Rr

EL

Hu

Hu

-

-

-

V

Hu

E

Hu

Esbo ås avrinningsområde

81.055.1.002_001

Bodominjärvi Bodom träsk

411,55

Rr

Hy

T

T

Hy

T

-

T

Hy

T

T

81.055.1.003_001

Matalajärvi Grundträsk

72,96

Rr

T

T

Hy

-

-

-

Hy

T

T

T

81.055.1.006_001

Luukinjärvi Lukträsket

27,44

Rr

T

T

Hy

-

-

-

Hy

Hy

E

Hy-

81.055.1.008_001

Lippajärvi Klappträsk

60,39

Rr

Hu

V

T

-

-

-

T

T

Hy

T

81.055.1.010_001

Pitkäjärvi (Espoo) Långträsk (Esbo)

169,60

Rr

T

V

Hu

T

-

-

V

V

E

V

Mankåns avrinningsområde

81.057.1.001_001

Loojärvi Låjärv

123,03

Rr

Hu

Hu

Hu

-

-

-

Hu

V

Hy

Hu

81.057.1.002_001

Lapinkylänjärvi Lappböleträsket

112,03

Rr

V

V

Hu

-

-

-

Hu

V

T

Hu

81.057.1.003_001

Juusjärvi

195,71

Vh

T

T

Hy

-

-

-

Hy

Hy

Hy

Hy-

81.057.1.004_001

Tampaja

105,40

Vh

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

Hy

Hy

81.057.1.006_001

Särkijärvi (Kyrkslätt)

20,06

Vh

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

E

Hy

81.057.1.008_001

Haapajärvi

58,63

Rr

Hu

Hu

Hu

-

-

-

Hu

Hu

Hy

Hu

81.057.1.009_001

Kaljärvi

66,50

Rr

Hu

Hu

Hu

-

-

-

Hu

V

E

V

81.057.1.010_001

Lamminjärvi

35,50

Rr

T

T

Hy

-

-

-

T

Hy

E

T

81.057.1.011_001

Perälänjärvi

22,62

Rr

T

T

T

-

-

-

T

T

E

T

81.057.1.024_001

Dämman

11,16

Mh

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

Hu

T

81.057.1.030_001

Nuuksion Pitkäjärvi Noux Långträsk

246,05

Ph

Hy

Hy

Hy

-

Hy

-

Hy

Hy

T

Hy

81.057.1.033_001

Sahajärvi (Esbo)

55,45

Mh

T

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

T

Hy-

81.057.1.036_001

Kolmperä (Nuuksio) Kolmpers (Noux)

6,14

Ph

EL

Hy

E

-

-

-

E

E

Hy

E

81.057.1.040_001

Siikajärvi

70,07

Ph

Hy

Hy

T

-

-

-

T

Hy

E

Hy-

81.057.1.047_001

Kolmikulmalampi

3,64

Ph

EL

E

E

-

-

-

E

E

E

E

81.057.1.048_001

Holma-Saarijärvi

4,70

MVh

EL

E

E

-

-

-

E

E

E

E

81.057.1.053_001

Ruuhijärvi

29,47

Vh

Hy

E

E

-

-

-

E

E

Hy

E

81.057.1.063_b01

Suolikas

30,50

Vh

EL

EL

E

-

-

-

E

E

E

E

Vitträsks avrinningsområde

81.059.1.001_001

Vitträsk

490,48

Vh

T

T

T

Hy

V

-

T

Hy

T

T

81V060 Mellanområdet

81V060.1.002_001

Finnträsk

80,38

Mh

E

Hy

E

-

-

-

E

Hy

Hy

Hy

Estbyås avrinningsområde

81.061.1.007_001

Meiko

109,18

Vh

E

E

E

-

E

-

E

E

T

Hy-

81.061.1.014_001

Humaljärvi

436,21

Rr

Hy

Hy

T

E

-

-

Hy

Hy

T

Hy-

81V062 Mellanområdet

81V062.1.003_001

Niittylampi Ängvik träsk

95,88

Mh

T

T

T

-

-

-

T

T

E

T

Ingå ås avrinningsområde

81.066.1.005_001

Linkullasjön

60,35

Rr

T

T

T

-

-

-

T

V

E

T

Marsjöns avrinningsområde

81.068.1.001_001

Marsjön

275,65

MVh

Hy

Hy

Hy

-

-

V

T

Hy

V

Hy-

Bruksträskets avrinningsområde

81.070.1.001_001

Bruksträsket

326,63

Ph

Hy

T

T

T

T

-

T

T

T

T

81.070.1.008_001

Högbensjön

293,06

Rr

V

V

V

Hy

-

-

T

V

Hy

V

Raseborgs ås avrinningsområde

81.073.1.002_001

Läppträsket Lepinjärvi

133,34

Rr

T

T

Hy

-

-

-

Hy

T

Hy

T

81.073.1.005_001

Gålisjön

60,60

MVh

T

T

Hy

Hy

-

-

Hy

T

E

T

81.073.1.007_001

Kvarnträsket Myllylampi

42,28

Rr

Hu

Hu

T

-

-

-

T

T

T

T

81.073.1.008_001

Källträsket Lähdejärvi

107,11

Vh

T

T

T

Hy

Hy

-

T

T

Hy

T

Fiskars ås avrinningsområde

82.002.1.002_001

Degersjön

556,11

Vh

T

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

T

Hy-

82.002.1.003_001

Brunkom träsk

51,98

Mh

Hy

Hy

E

-

-

-

E

Hy

E

Hy

82.002.1.024_b01

Horsmajärvi

44,2

Vh

EL

EL

E

-

-

-

E

E

E

E

82.002.1.031_001

Simijärvi eller Iso-Simi

209,01

Vh

E

E

E

-

Hy

E

E

E

E

E-

82.002.1.033_b01

Foudinlammi

8,9

Ph

EL

EL

E

-

-

-

E

E

E

E

82.002.1.048_001

Seljänalanen

272,62

Vh

Hy

Hy

Hy

Hy

-

-

Hy

Hy

T

Hy-

82.002.1.049_a01

Määrjärvi

582,87

Vh

Hy

Hy

T

-

T

-

T

T

Hy

T

82.002.1.049_a02

Orijärvi

177,43

Vh

Hy

Hy

T

-

-

-

T

T

Hy

T

Dalkarbybäckens avrinningsområde

82.004.1.002_001

Lammasjärvi Fårsjö

75,55

Vh

E

E

E

-

-

-

E

E

Hy

E

Kullasjöns avrinningsområde

82.006.1.006_001

Kvarnträsket (Persböle)

47,80

Mh

Hy

Hy

Hy

-

-

-

Hy

Hy

T

Hy-

82.006.1.008_001

Kullaanjärvi Kullasjön

244,74

Ph

E

Hy

E

-

Hy

-

Hy

Hy

Hy

Hy

82.006.1.012_001

Pitkäjärvi (Raseborg)

40,20

Vh

T

Hy

E

-

-

-

E

E

E

E

Storträskets avrinningsområde

82.008.1.005_001

Grabbskog Storträsket

131,52

Vh

T

Hy

E

E

E

-

E

E

T

Hy

82V009 Mellanområdet

82V009.1.004_001

Vitsjön

30,54

Vh

Hy

Hy

E

-

Hy

-

E

E

E

E

82V009.1.014_001

Sandöträsket

92,03

MVh

EL

Hy

E

-

-

-

E

Hy

E

Hy

Bonäsåns avriningsområde

82.010.1.001_001

Bonäsbåset

57,36

Rr

V

T

Hy

-

-

-

Hy

Hy

T

Hy-

82.010.1.002_001

Ovanmalmträsket

137,66

Vh

T

Hy

E

E

-

-

E

Hy

Hy

Hy

Frankböleträskets avrinningsområde

82.014.1.001_001

Puontpyölinjärvi Frankböleträsket

235,74

Ph

T

Hy

T

E

Hy

-

Hy

Hy

E

Hy-

Ekenäs–Hangö kustområde

91.810.1.001_001

Trångsundsträsket

73,15

MVh

T

T

Hy

T

-

-

T

Hy

E

Hy-

Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde

24.013.1.001_001

Tuulijärvi

69,57

Ph

-

Hy

E

-

-

-

E

E

E

E

24.014.1.011_b01

Malarijärvi

44,5

Vh

EL

EL

Hy

-

-

-

Hy

E

E

E

24.032.1.009_001

Nummijärvi

149,80

Vh

T

T

Hy

-

V

-

T

Hy

Hy

T

 

 

 

ÅAR

Vattendragsområde/avrinningsområde

 

Kod för vattenförekomsten

Namn

Förekomstens längd (km)

Typ av förekomst

Ekologisk klass

år 2008

Ekologisk klass

år 2013

Biologiska faktorer 2019

Fysikalisk-kemisk status 2019

Hydrologisk-morfol. status 2019

Ekologisk klass

år 2019

Bottendjur

Påväxtalger

Fiskar

Antal biologiska faktorer

Tessjöåns avrinningsområde

15.001_001

Tessjöåns nedre lopp

9,75

Ksa

T

T

Hy

Hy

V

T

Hu

Hy

V

15.002_001

Tessjöåns mellersta lopp

30,34

Ksa

T

T

Hy

Hy

V

T

V

T

T

15.003_001

Tessjöåns övre lopp

32,98

Ksa

V

V

T

T

-

T

V

T

T

15.006_b01

Virmajoki Finnbackbäcken

19,67

Psa

-

-

-

V

-

V

Hu

T

V

15.009_001

Särkjärvibäcken

6,09

Pk

Hy

Hy

E

E

-

E

Hy

T

Hy-

Forsby ås avrinningsområde

16.001_001

Forsby ås nedre lopp

17,57

Ksa

T

T

-

T

T

T

V

V

V

16.002_001

Forsby ås mellersta lopp

20,94

Ksa

T

T

E

V

Hy

Hy

T

Hy

T

16.005_001

Myrskylänjoki

24,85

Ksa

T

T

E

T

E

E

Hu

T

T

16.005_a01

Karsoja

17,06

Psa

-

V

-

-

E

E

V

T

V

16.008_b01

Ålhusbäcken

1,79

Psa

-

-

-

-

-

-

Hy

E

Hy

Illbyåns avrinningsområde

17.001_001

Illbyåns nedre lopp

9,19

Ksa

T

T

Hy

T

-

Hy

V

Hy

T

17.002_001

Illbyåns mellersta lopp

19,56

Ksa

T

T

Hy

T

Hy

Hy

V

Hy

T

17.003_001

Illbyåns övre lopp

3,06

Psa

T

T

-

-

-

-

T

T

T

17.005_a01

Popolanoja-Slotinoja

8,60

Psa

-

V

-

-

-

-

V

T

V

Borgå ås avrinningsområde

18.011_y01

Borgå ås nedre lopp

13,96

Ssa

T

T

E

-

V

T

V

Hu

T

18.013_001

Pikkujoki Lillån

14,35

Ksa

T

T

E

V

T

T

Hu

Hy

T

18.021_y01

Borgå ås mellersta lopp, Henttalankoski-Naarkoski

22,86

Ssa

T

V

E

Hu

V

T

V

Hy

V

18.023_a01

Torpinjoki

20,48

Psa

-

T

Hy

V

E

T

V

T

T

18.031_y01

Borgå ås mellersta lopp, Naarkoski-Tönnönkoski

25,48

Ksa

T

T

E

V

Hy

Hy

Hu

V

T

18.061_a01

Piurunjoki

26,83

Psa

-

T

Hy

-

Hy

Hy

V

Hy

T

18.071_a01

Virenoja-Rapuoja

22,86

Psa

-

T

-

-

-

-

T

Hy

T

Svartsåns avrinningsområde

19.001_001

Svartsåns nedre lopp

15,29

Ksa

T

T

-

-

V

V

V

Hu

V

19.002_001

Svartsåns mellersta lopp

31,54

Ksa

T

T

Hy

T

V

T

V

V

T

19.003_001

Mäntsälänjoki

22,55

Ksa

T

T

E

T

Hy

Hy

V

Hy

T

19.003_a01

Saarenjoki

10,43

Psa

-

T

-

-

-

-

T

Hu

T

19.004_y01

Hirvihaaranjoki

30,54

Ksa

T

T

E

Hy

T

Hy

T

V

T

19.005_a03

Suojärvenoja

4,28

Pt

-

T

-

-

-

-

T

T

T

19.005_a07

Koukunoja

5,61

Psa

-

T

-

-

-

-

T

T

T

19.006_a01

Mustajoki

11,23

Psa

-

T

-

-

-

-

T

T

T

19.008_a01

Isonniitynoja-Kalkinoja

15,80

Psa

-

T

-

-

E

E

Hu

T

T

19.009_001

Kungsbäcken

7,56

Psa

T

T

-

-

E

E

T

T

Hy-

Sibbo ås avrinningsområde

20.001_001

Sibbo ås nedre lopp

17,57

Ksa

V

V

Hy

V

T

T

Hu

T

V

20.002_001

Sibbo ås mellersta lopp

18,78

Psa

V

V

-

V

Hy

V

V

T

V

20.003_001

Parkoja

9,13

Psa

Hu

Hu

-

V

-

V

Hu

T

Hu

20.002_001

Byabäcken-Hälsängsbäcken

15,66

Psa

Hu

T

Hy

T

Hy

Hy

T

Hy

T

20.007_b01

Furunäsbäcken

4,10

Psa

-

-

-

V

-

V

Hu

T

V

Vanda ås avrinningsområde

21.011_y01

Vanda ås nedre lopp

41,92

Ssa

T

T

Hy

V

T

T

T

E

T

21.011_b01

Longinoja

6,59

Psa

-

-

-

-

-

Hy

T

T

T

21.021_y01

Vanda ås mellersta lopp

40,81

Ksa

T

T

E

V

Hy

T

T

E

T

21.023_001

Vanda ås övre lopp

23,56

Ksa

T

T

Hy

T

E

Hy

T

Hy

T

21.031_001

Kytäjoki

8,62

Ksa

Hy

Hy

-

-

-

-

Hy

Hy

Hy-

21.023_a01

Koirajoki

16,94

Psa

-

Hy

-

-

-

-

T

T

T

21.041_001

Lepsämäjokis nedre lopp

14,91

Ksa

T

T

Hy

Hy

T

Hy

V

E

T

21.041_b01

Hauklammenoja

2,33

Psa

-

-

-

T

-

Hy

E

E

Hy

21.042_001

Lepsämäjokis mellersta lopp

10,22

Psa

T

T

-

-

T

T

V

T

T

21.043_001

Lepsämäjokis övre lopp

12,72

Psa

T

T

V

-

-

V

T

T

T

21.044_001

Lakistonjoki-Raasillanoja

8,49

Pk

T

T

-

-

-

-

Hy

T

T

21.045_001

Härkälänjoki

19,07

Psa

V

V

-

-

-

-

T

Hy

V

21.046_b01

Hangasjoki

5,84

Psa

-

-

-

-

-

-

T

T

T

21.051_001

Luhtajoki

24,70

Ksa

T

T

Hy

V

T

T

V

V

T

21.052_001

Kyläjoki

6,34

Psa

V

T

-

-

-

-

T

T

T

21.061_y01

Keihäsjoki

21,22

Psa

Hy

Hy

-

-

-

-

Hy

Hy

Hy-

21.071_y01

Palojoki

36,12

Psa

T

T

T

-

E

Hy

V

Hy

T

21.081_001

Tusby å

15,18

Ksa

T

T

-

-

V

V

T

E

T

21.091_001

Keravanjokis nedre lopp

40,97

Ksa

T

T

Hy

T

T

T

V

Hy

T

21.093_y01

Keravanjokis övre lopp

25,77

Ksa

Hy

Hy

E

T

T

Hy

Hy

T

Hy-

21.094_001

Marjomäenoja

4,64

Psa

E

Hy

-

-

-

-

E

Hy

Hy

21.094_b01

Aulinjoki

5,46

Psa

-

-

-

-

-

-

T

E

T

21.095_a01

Rekolanoja

11,39

Psa

-

T

-

V

E

Hy

T

V

T

21.096_001

Ohkolanjoki

21,65

Psa

T

T

-

-

E

E

T

T

T

Sjundeå ås avrinningsområde

22.001_001

Sjundeå ås nedre lopp

5,78

Ksa

T

T

T

T

-

T

T

Hy

T

22.001_b01

Bölebäcken - Lappträskbäcken

8,51

Psa

-

-

-

-

-

-

Hy

E

Hy

22.001_b02

Rudbäcken

3,39

Psa

-

-

-

-

-

-

Hy

E

Hy

22.002_001

Sjundeå ås mellersta lopp

13,66

Ksa

T

T

Hy

T

T

T

T

Hy

T

22.002_002

Kvarnbybäcken

3,07

Psa

Hy

T

-

-

Hy

Hy

E

Hy

Hy

22.003_y01

Sjundeå ås övre lopp

12,09

Ksa

T

T

T

Hy

V

T

T

E

T

22.006_001

Kyrkån-Lempansån

27,37

Ksa

T

T

Hy

T

Hy

Hy

V

Hy

T

22.008_a01

Harvsån-Kvarnån

13,15

Psa

-

T

-

-

-

-

T

Hy

T

Svartåns avrinningsområde

23.011_y01

Svartån

25,93

Ssa

T

T

V

Hy

T

T

Hy

Hu

T

23.014_001

Storängsbäcken-Krabbäcken

15,17

Psa

T

T

-

-

-

-

T

T

T

23.024_001

Karstunjoki-Raatinjoki-Myllyjoki

12,31

Psa

T

T

-

-

-

-

T

V

T

23.031_001

Väänteenjoki

4,04

Ksa

T

T

-

-

-

-

Hy

Hy

Hy-

23.036_001

Hongistonpuro

4,70

Pk

T

Hy

-

-

-

-

T

E

T

23.041_y01

Vanjokis nedre och mellersta lopp

22,04

Ksa

Hy

Hy

Hy

Hy

Hy

Hy

Hy

E

Hy

23.045_001

Maijanoja

12,71

Psa

Hy

Hy

Hy

T

-

T

T

T

T

23.051_y01

Vanjoki-Saavajoki-Hunsalanjoki-Rautajoki

32,49

Kt

Hy

Hy

E

E

T

Hy

Hy

T

Hy

23.055_001

Lounajoki-Kalvanoja-Myllyoja

10,61

Pt

Hy

Hy

-

-

-

-

Hy

E

Hy

23.056_a01

Vaskijoki

5,94

Pt

-

Hy

-

-

-

-

Hy

T

Hy-

23.061_002

Pusulanjokis nedre lopp

9,65

Ksa

T

Hy

-

T

T

T

Hy

Hy

T

23.061_y01

Nummenjoki

19,61

Ksa

Hy

Hy

-

E

Hy

Hy

Hy

Hy

Hy-

23.062_y01

Pusulanjoki-Myllypuro

22,70

Kk

T

T

-

-

-

-

Hy

T

T

23.064_001

Saukonpäänjoki-Jokisillanjoki

2,94

Pt

E

Hy

-

-

-

-

E

T

Hy

23.067_001

Hirvijoki

19,18

Psa

T

T

-

-

-

-

Hy

Hy

Hy-

23.072_001

Somerojoki

17,23

Ksa

Hy

Hy

E

Hy

-

E

Hy

Hy

Hy

23.073_001

Mäentaanjoki-Myllyjoki-Vainijoki

13,20

Pk

Hy

Hy

-

-

-

-

E

T

Hy

23.074_001

Hämjoki

9,37

Psa

Hy

E

-

Hy

-

Hy

E

E

E

23.076_001

Kivanoja

4,05

Psa

T

T

-

-

-

-

Hy

T

T

23.081_001

Nuijajoki

15,55

Pk

Hy

Hy

E

E

-

E

Hy

T

Hy

23.085_001

Kissanoja

6,35

Psa

E

Hy

-

-

-

-

Hy

Hy

Hy

23.091_y01

Olkkalanjoki - Vichtis ås nedre lopp

20,46

Ksa

Hy

Hy

E

Hy

-

Hy

T

E

Hy-

23.092_y01

Vichtis ås övre lopp-Lapoonjoki

9,50

Psa

Hy

Hy

Hy

Hy

E

Hy

E

Hy

Hy-

23.092_b01

Sorvarinjoki

0,86

Pk

-

-

-

-

-

-

T

E

T

23.093_b01

Vichtis å

1,59

Pt

-

-

-

-

-

-

Hy

E

Hy-

23.095_a01

Sitinoja-Moksoja

12,11

Psa

-

Hy

-

-

-

-

Hy

Hy

Hy-

23.096_a01

Niemenjoki

4,28

Pt

-

Hy

Hy

-

E

E

Hy

Hy

Hy-

23.099_b01

Maasoja-Teeressuonoja

5,17

Psa

-

-

-

Hy

-

Hy

Hy

T

Hy-

Lovisa ås vattendragsområde

81.027_001

Lovisa å

26,37

Ksa

T

T

Hy

-

Hy

Hy

T

T

T

Gammelbybäckens avrinningsområde

81.032_b01

Gammelbybäcken-Träskesbäcken

4,08

Psa

-

-

-

-

-

-

V

Hy

V

Sarvlaxträskets avrinningsområde

81.029_a01

Sarvlaxbäcken

4,64

Psa

-

Hu

-

-

-

-

T

T

T

Nevas Ås avrinningsområde

81.043

Nevas Å

14,34

Psa

-

-

-

T

-

T

T

Hy

T

Esbo ås avrinningsområde

81.055_001

Esbo å

12,54

Ksa

T

Hy

Hy

T

Hy

Hy

T

Hy

Hy-

81.055_002

Glomsån

12,21

Psa

Hy

Hy

Hy

T

E

Hy

Hy

Hy

Hy-

Mankåns avrinningsområde

81.057_001

Noux Kvarnbäcken

7,38

Pk

Hy

T

T

Hy

-

Hy

Hy

E

Hy

81.057_a01

Kauhalanjoki

7,78

Psa

-

T

-

-

-

-

T

T

T

81.057_a02

Mankåns nedre lopp

2,98

Ksa

Hy

Hy

-

-

-

-

Hy

T

Hy-

81.057_a04

Mankåns övre lopp

3,69

Psa

Hy

Hy

T

Hy

Hy

Hy

T

Hy

Hy-

81.057_a05

Gumböleån

11,36

Psa

Hy

Hy

E

E

Hy

E

Hy

V

Hy-

Estbyås avrinningsområde

81.061_001

Estbyån-Kvarnbyån

17,30

Psa

T

T

-

-

-

-

T

V

T

Ingarskila ås avrinningsområde

81.064_001

Ingarskila å

53,83

Ksa

T

Hy

Hy

T

Hy

Hy

T

T

Hy-

Ingå ås avrinningsområde

81.066_a01

Ingå å

12,30

Psa

-

V

-

-

-

-

T

T

T

Bruksträskets avrinningsområde

81.070_a02

Långån

6,44

Psa

-

Hy

-

Hy

-

Hy

T

Hy

Hy-

81.070_a03

Bruksträskbäcken

1,97

Pk

-

T

-

-

-

-

T

T

T

Raseborgs ås avrinningsområde

81.073_001

Raseborgs å

13,36

Psa

T

V

-

T

-

T

V

Hy

V

Fiskars ås avrinningsområde

82.002_001

Fiskars å

12,88

Kk

T

T

V

T

E

T

Hy

T

T

82.002_002

Brunkombäcken

1,90

Pk

T

Hy

-

-

-

-

Hy

E

Hy

Kullasjöns avrinningsområde

82.006_a01

Tomasbölebäcken-Kvarnsjöbäcken

9,29

Pt

-

Hy

-

-

-

-

Hy

T

Hy

Bonäsåns avrinningsområde

82.010_a01

Bonäsån-Valbrobäcken

5,07

Psa

-

Hy

-

-

-

-

Hy

Hy

Hy-

 

KUSTEN

 

 

 

 

 

 

Biologiska faktorer 2019

 

 

 

Kod för vattenförekomsten

Namn

Förekomstens areal (ha)

Typ av förekomst

Ekologisk klass 2008

Ekologisk klass 2013

Växtplankton

Bottendjur

Vattenväxter

Antal biologiska faktorer

Fysikalisk-kemisk status 2019

Hydrologisk-morfol. status 2019

Ekologisk klass 2019

Sydvästra inre skärgården

2_Ls_001

Porkala väst

1 545

Ls

T

V

T

-

-

T

V

 

V

2_Ls_002

Pickalaviken

1 206

Ls

V

V

V

T

-

T

V

Hy

V

2_Ls_003

Ingå Degerö

3 963

Ls

T

V

T

T

V

V

T

E

V

2_Ls_004

Ingå Fagervik

3 953

Ls

Hu

V

T

Hy

-

V

V

Hy

V

2_Ls_005

Orslandet

3 570

Ls

Hu

Hu

T

Hu

-

V

T

 

V

2_Ls_006

Barösund

4 863

Ls

Hu

Hu

T

V

-

V

V

 

V

2_Ls_007

Box

1 779

Ls

V

V

V

V

-

V

T

 

V

2_Ls_008

Sandöfjärden

6 053

Ls

Hu

Hu

T

V

-

V

T

 

V

2_Ls_009

Pojoviken

2 209

Ls

V

V

T

V

-

V

T

Hy

V

2_Ls_010

Dragsvik

1 724

Ls

V

V

V

Hy

-

T

V

Hy

V

2_Ls_011

Storfjärden

4 387

Ls

T

T

T

T

V

T

T

Hy

T

2_Ls_012

Gennarbyviken

1 076

Ls

T

V

T

-

-

T

T

V

V

2_Ls_013

Bengtsår

8 373

Ls

T

T

T

T

-

T

T

E

T

2_Ls_014

Bromarv

6 194

Ls

T

T

T

T

-

T

T

E

T

Sydvästra yttre skärgården

2_Lu_010

Porkala-Jussarö

48 802

Lu

T

V

T

V

-

V

V

E

V

2_Lu_011

Obbnäsfjärden

22 246

Lu

V

V

V

Hy

V

T

V

E

V

2_Lu_020

Hangö udd

49 854

Lu

T

T

T

V

T

T

T

E

T

2_Lu_021

Hangö udd W

12 006

Lu

T

T

V

Hy

-

T

T

E

T

Finska vikens inre skärgård

2_Ss_016

Kullafjärden

270

Ss

V

V

-

-

-

-

V

E

V

2_Ss_017

Klobbfjärden

1 571

Ss

Hu

Hu

V

V

-

Hu

V

Hy

Hu

2_Ss_018

Lovisaviken

1 131

Ss

V

V

V

-

-

V

V

V

V

2_Ss_019

Kejvsalö

9 847

Ss

V

V

T

T

T

T

T

E

T

2_Ss_020

Pernåviken

5 203

Ss

V

V

V

V

-

V

V

E

V

2_Ss_021

Våtskär-Ölandet

5 893

Ss

T

V

T

V

-

T

T

E

T

2_Ss_022

Lilla Pernåviken

3 942

Ss

V

V

V

V

-

V

V

T

V

2_Ss_023

Seitlax-Vålax

2 670

Ss

T

V

V

V

-

V

V

E

V

2_Ss_024

Emsalö

12 529

Ss

V

V

V

T

V

T

V

T

V

2_Ss_025

Sibbo skärgård

9 446

Ss

T

V

V

V

-

V

V

E

V

2_Ss_026

Villinge

1 889

Ss

V

V

T

Hy

-

V

T

E

V

2_Ss_027

Kronobergsfjärden

2 544

Ss

V

V

Hu

E

-

V

V

V

V

2_Ss_028

Fölisön

1 286

Ss

V

V

V

Hy

-

V

Hu

Hu

V

2_Ss_029

Sommaröarna-Drumsö

4 821

Ss

T

V

T

E

-

T

T

V

T

2_Ss_030

Esboviken

1 908

Ss

T

V

V

E

-

V

V

Hy

V

2_Ss_031

Porkala öst

2 135

Ss

V

V

T

Hu

-

V

T

E

V

Finska vikens yttre skärgård

2_Su_030

Lovisa-Borgå

105 037

Su

T

V

T

T

T

T

T

E

T

2_Su_040

Borgå-Helsingfors

42 535

Su

T

V

V

T

-

T

T

Hy

T

2_Su_050

Helsingfors-Porkala

40 043

Su

T

V

V

Hy

-

T

T

E

T