Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

Bilaga 2. Åtgärdsförslag angående restaurering, byggande och reglering

 

ÅAR

Kod

Vattenförekomst

Åtgärd

Ytterligare information

15.001_001

Tessjöåns nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

15.001_001

Tessjöåns nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

Restaurering av bifårorna i Tessjöån samt av Virmajoki och Särkjärvibäcken.

15.002_001

Tessjöåns mellersta lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

15.002_001

Tessjöåns mellersta lopp

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

Restaurering av bifårorna i Tessjöån samt av Virmajoki och Särkjärvibäcken.

15.003_001

Tessjöåns övre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

15.003_001

Tessjöåns övre lopp

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

Restaurering av bifårorna i Tessjöån samt av Virmajoki och Särkjärvibäcken.

15.006_b01

Virmajoki (Finnbackbäcken)

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

Restaurering av bifårorna i Tessjöån samt av Virmajoki och Särkjärvibäcken.

15.009_001

Särkjärvibäcken

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

Restaurering av bifårorna i Tessjöån samt av Virmajoki och Särkjärvibäcken.

16.001_001

Forsby ås nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

Forsområdena i nedre och mellersta delen av Forsby å.

16.001_001

Forsby ås nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Restaurering av Mörskom å, Lanskinjoki, Köylinjoki och mindre bifåror.

16.001_001

Forsby ås nedre lopp

Utveckling av regleringspraxisen

 

16.002_001

Forsby ås mellersta lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

Forsområdena i nedre och mellersta delen av Forsby å.

16.002_001

Forsby ås mellersta lopp

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Restaurering av Mörskom å, Lanskinjoki, Köylinjoki och mindre bifåror.

16.005_001

Myrskylänjoki

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Restaurering av Mörskom å, Lanskinjoki, Köylinjoki och mindre bifåror.

17.001_001

Illbyåns nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

Forsområdena i nedre och mellersta delen av Illbyån (t.ex. Postimäenkoski) och bifåror.

17.002_001

Illbyåns mellersta lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

Forsområdena i nedre och mellersta delen av Illbyån (t.ex. Postimäenkoski) och bifåror.

17.003_001

Illbyåns övre lopp

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Objekt i Illbyåns övre lopp samt Popolanoja-Slotinoja och Vadbäcken.

17.005_a01

Popolanoja-Slotinoja

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Dammen i Kylänpäänjärvi är ett totalt vandringshinder (uppskattningsvis 1,0–1,5 m). Avlägsnande av vandringshinder eller fiskväg samt restaurering av livsmiljöer i fåran.

17.005_a01

Popolanoja-Slotinoja

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Objekt i Illbyåns övre lopp samt Popolanoja-Slotinoja och Vadbäcken.

18.011_y01

Borgå ås nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

Restaureringsbehov i de nedre och mellersta delarna av Borgå å. Bl.a. Strömsbergsforsen, Henttalaforsen, Naarkoski, Tönnönkoski och övriga forsar.

18.011_y01

Borgå ås nedre lopp

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Ändring av Strömsbergs fiskväg; förbindelse ordnas från dammen till mitten av den nuvarande fiskvägen. Projektplanen är klar, redo att genomföras. Behov av miljöflöde.

18.011_y01

Borgå ås nedre lopp

Utveckling av regleringspraxisen

 

18.013_001

Pikkujoki Lillån

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

 

18.021_y01

Borgå ås mellersta lopp, Henttalankoski-Naarkoski

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

Restaureringsbehov i de nedre och mellersta delarna av Borgå å. Bl.a. Strömsbergsforsen, Henttalaforsen, Naarkoski, Tönnönkoski och övriga forsar.

18.023_a01

Torpinjoki

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

 

18.031_y01

Borgå ås mellersta lopp, Naarkoski-Tönnönkoski

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

Restaureringsbehov i de nedre och mellersta delarna av Borgå å. Bl.a. Strömsbergsforsen, Henttalaforsen, Naarkoski, Tönnönkoski och övriga forsar.

18.031_y01

Borgå ås mellersta lopp, Naarkoski-Tönnönkoski

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd >5 m) 

Fiskvägen vid Tönnö kraftverksdamm. Kulturhistoriskt betydande objekt, kostnaderna för genomförandet är högre än normalt.

18.031_y01

Borgå ås mellersta lopp, Naarkoski-Tönnönkoski

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Fiskvägar eller rivning vid 4 objekt. Myllykulmankoski dammruiner, Myllykylänkoski dammar (2 st.) i Rapuoja, Hakoistenkoski regleringsdamm i Vähäjoki.

18.031_y01

Borgå ås mellersta lopp, Naarkoski-Tönnönkoski

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Väärkoski kraftverksdamm (3–4 meter. Fiskväg eller rivning av damm)

18.031_y01

Borgå ås mellersta lopp, Naarkoski-Tönnönkoski

Utveckling av regleringspraxisen

 

18.061_a01

Piurunjoki

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

 

18.071_a01

Virenoja-Rapuoja

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

 

19.001_001

Svartsåns nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

Restaurering av forsområdena i Svartsåns nedre och mellersta delar.

19.001_001

Svartsåns nedre lopp

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Bjurängens damm i Grindängsbäcken, Storängsbäckens damm, Kalkinoja damm.

19.001_001

Svartsåns nedre lopp

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Tjusterbyforsens damm. Fallhöjd ca 4 meter. Fiskväg nödvändig.

19.001_001

Svartsåns nedre lopp

Utveckling av regleringspraxisen

 

19.002_001

Svartsåns mellersta lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

Restaurering av forsområdena i Svartsåns nedre och mellersta delar.

19.002_001

Svartsåns mellersta lopp

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd >5 m) 

Halkisforsens kraftverksdamm. Fallhöjd 10 meter.

19.002_001

Svartsåns mellersta lopp

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd >5 m) 

Lahankoski damm och branten i Lahankoski nacke. Fallhöjd totalt 14 meter.

19.002_001

Svartsåns mellersta lopp

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd >5 m) 

Lövkoski kraftverksdamm. Fiskväg eller rivning av damm.

19.002_001

Svartsåns mellersta lopp

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Nummistenkoski dammruin. Fallhöjd 1–1,5 meter. Rivning eller fiskväg.

19.002_001

Svartsåns mellersta lopp

Utveckling av regleringspraxisen

 

19.003_001

Mäntsälänjoki

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Restaurering av å eller älv och bifåror i avrinningsområdet.

19.003_a01

Saarenjoki

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Damm vid ön i åns nedre lopp. Två öppningar i dammen. Fallhöjd ca 1 m. Totalt fiskvandringshinder. Rivning eller fiskväg.

19.003_a01

Saarenjoki

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Restaurering av å eller älv och bifåror i avrinningsområdet.

19.004_y01

Hirvihaaranjoki

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

Restaurering av livsmiljön i Hirvihaaranjokis bottentrösklar och forsområden.

19.004_y01

Hirvihaaranjoki

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Inga egentliga vandringshinder, men fåran har bassängerats med grunddammar och det finns fortfarande behov av att restaurera dem. Kalkinkoski gd., Hurankoski gd., Lontoo gd., Olkinen gd, Sulkava gd., Sulkavanjärvi gd., Rutajärvi damm i Rutajärvi utlopp, Hirvenoja gd. och Lähteenoja gd. i Mustajoki.

19.005_a03

Suojärvenoja

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Restaurering av å eller älv och bifåror i avrinningsområdet.

19.005_a03

Suojärvenoja

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

Planering och genomförande av livsmiljörestaurering

19.005_a07

Koukunoja

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Restaurering av å eller älv och bifåror i avrinningsområdet.

19.006_a01

Mustajoki

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Restaurering av å eller älv och bifåror i avrinningsområdet.

19.008_a01

Isonniitynoja-Kalkinoja

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Restaurering av å eller älv och bifåror i avrinningsområdet.

19.009_001

Kungsbäcken

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Restaurering av å eller älv och bifåror i avrinningsområdet.

20.001_001

Sibbo ås nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

Restaurering av forsområdena i Sibbo ås nedre lopp. Broböleforsen och dess nedre fors, Hindsbyforsen, Herralankoski och övriga forsar.

20.001_001

Sibbo ås nedre lopp

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Rivning av Broböle damm och byggande av forsområdet eller totalrenovering av den gamla fiskvägen.

21.011_b01

Longinoja

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

21.011_y01

Vanda ås nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

21.021_y01

Vanda ås mellersta lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

21.023_001

Vanda ås övre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

21.031_001

Kytäjoki

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

21.034_a01

Koirajoki

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

21.041_001

Lepsämäjokis nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

21.042_001

Lepsämäjokis mellersta lopp

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

21.043_001

Lepsämäjokis övre lopp

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

21.044_001

Lakistonjoki-Raasillanoja

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Rivning av dammar som utgör vandringshinder, eller fiskväg.

21.044_001

Lakistonjoki-Raasillanoja

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

21.045_001

Härkälänjoki

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

21.046_b01

Hangasjoki

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

21.051_001

Luhtajoki

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

21.052_001

Kyläjoki

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

21.061_y01

Keihäsjoki

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

21.071_y01

Palojoki

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

21.081_001

Tusby å

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

21.091_001

Keravanjokis nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

Planering och genomförande av livsmiljörestaurering Åtgärder vid objektet även på grund av ett annat tryck (Morfologisk förändring, jordbruk).

21.091_001

Keravanjokis nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

21.093_y01

Keravanjokis övre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

21.094_001

Marjomäenoja

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

21.094_b01

Aulinjoki

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

21.095_a01

Rekolanoja

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

21.096_001

Ohkolanjoki

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd <1 m)

Tre grunddammar, som vid små flöden utgör partiella vandringshinder.

21.096_001

Ohkolanjoki

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

2 totala vandringshinder: Kakarila damm (ca 2 m) i det övre loppet och Antinollinmäki damm (ca 3 m).

21.096_001

Ohkolanjoki

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

22.001_001

Sjundeå ås nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

22.002_001

Sjundeå ås mellersta lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

22.003_y01

Sjundeå ås övre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

22.006_001

Kyrkån-Lempansån

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

22.008_a01

Harvsån-Kvarnån

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

Bölebäcken-Lappträskbäcken, Rudbäcken, Kvarnbybäcken, Harvsån-Kvarnån

23.011_y01

Svartån

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

Restaurering av livsmiljöer vid strömmande platser i Svartåns huvudfåra.

23.011_y01

Svartån

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd >5 m) 

Svartforsens kraftverksdamm totalt vandringshinder (dämningshöjd 8 m).

23.011_y01

Svartån

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd >5 m) 

Totalt vandringshinder Svartforsens kraftverksdamm (dämningshöjd 11 m).

23.014_001

Storängsbäcken-Krabbäcken

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

23.024_001

Karstunjoki-Raatinjoki-Myllyjoki

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd <1 m)

Oitilanjoki damm partiellt vandringshinder

23.024_001

Karstunjoki-Raatinjoki-Myllyjoki

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Karstu kvarndamm och Vuorikoski kvarnruiner totala vandringshinder (naturlig förökning av insjööring i Lojo sjö)

23.024_001

Karstunjoki-Raatinjoki-Myllyjoki

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

23.031_001

Väänteenjoki

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

23.036_001

Hongistonpuro

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

23.041_y01

Vanjokis nedre och mellersta lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

23.045_001

Maijanoja

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

23.056_a01

Vaskijoki

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

23.061_002

Pusulanjokis nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

23.061_y01

Nummenjoki

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

23.062_y01

Pusulanjoki-Myllypuro

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

23.062_y01

Pusulanjoki-Myllypuro

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Totalt vandringshinder Tölli kvarndamm, Kouhinoja (1/2), Räpsänjoki/Pietilä damm, Partiellt hinder Kouhinoja (2/2)

23.067_001

Hirvijoki

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

23.076_001

Kivanoja

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd <1 m)

Partiellt vandringshinder Kivanoja (4/5), Kampeloja (1–2/3)

23.076_001

Kivanoja

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Totalt vandringshinder Kivanoja (1, 3, 5/5), Kampeloja (3/3) och Santsillanoja dammar (1–2/2)

23.076_001

Kivanoja

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

23.091_y01

Olkkalanjoki-Vichtis ås nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

23.092_001

Vihtijokis övre lopp-Lapoonjoki

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

23.092_b01

Sorvarinjoki

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

23.093_b01

Vihtioja (ovanför Vihtijärvi)

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Två dammar i Vihtilammi som hindrar fiskvandringen. Dammarna hör till regleringen av Vihtilampi. Det är nödvändigt att ändra regleringspraxisen och göra dammarna tillgängliga för fiskvandring.

23.093_b01

Vihtioja (ovanför Vihtijärvi)

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

23.095_a01

Sitinoja-Moksoja

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

23.096_a01

Niemenjoki

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

23.099_b01

Maasoja-Teeressuonoja

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

 

81.027_001

Lovisa å

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Forsområdena och källflödena i Lovisa ås vattendrag.

81.029_a01

Sarvlaxbäcken

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

Modifiering av dammen så att den blir vandringsduglig och restaurering av livsmiljön i bäcken.

81.055_001

Esbo å

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Esbo ås huvudfåra och sidobäckar

81.057_a01

Kauhalanjoki

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd <1 m)

Fördämningen i Loojärvi damm är 0,5 m, men är inte ett totalt hinder. Rivning som åtgärd.

81.057_a01

Kauhalanjoki

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Träskmäsforsens damm är ett totalt vandringshinder (uppskattningsvis 3 m). Rivning eller fiskväg.

81.057_a01

Kauhalanjoki

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

 

81.057_a02

Mankåns nedre lopp

Restaurering av livsmiljöer i åar och älvar

 

81.057_a04

Mankåns övre lopp

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

 

81.057_a05

Gumböleån

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

 

81.061_001

Estbyån-Kvarnbyån

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Totalt vandringshinder; Mattingsbäckens damm, Överby kvarndamm och Humaljärvi regleringsdamm.

81.061_001

Estbyån-Kvarnbyån

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Strömställen i Estbyån-Kvarnbyåns huvudfåra och sidobäckar.

81.064_001

Ingarskila å

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Ingarskila ås huvudfåra och sidobäckar som mynnar ut i den.

81.066_a01

Ingå å

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

Strömställen i Ingå å

81.070_a02

Långån

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

 

81.070_a03

Bruksträskbäcken

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Dammarna i Fagervik (3 st.) hindrar fiskarna från att vandra från havet. Omfattar utredning, planering och genomförande.

81.070_a03

Bruksträskbäcken

Restaurering av livsmiljöer i bäckar

Planering och genomförande av livsmiljörestaurering

81.070_a03

Bruksträskbäcken

Utveckling av regleringspraxisen

 

81.073_001

Raseborgs å

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Raseborgs ås huvudfåra och sidobäckar som mynnar ut i den (Idbäcken, Finbyån, Kungsån, Kvarnbäcken, Grabbackabäcken, Duschbäcken).

82.002_001

Fiskars å

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd <1 m)

Partiellt vandringshinder: Regleringsdammen i Seljänalanen. Dämningshöjd under en meter. Genomförandekostnaderna är sannolikt högre än normalt. Utredning, planering och genomförandekostnader.

82.002_001

Fiskars å

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd >5 m) 

Totalt vandringshinder: Kopparhammarfors damm. Dämningshöjd ca 5 meter. Ett kulturhistoriskt betydelsefullt objekt, så lösningen är dyrare än normalt. Planeringen gjord, kostnader för genomförandet.

82.002_001

Fiskars å

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Totalt vandringshinder: Antskogs kraftverksdamm. Dämningshöjd ca 1 meter. Ett kulturhistoriskt betydelsefullt objekt, så lösningen kräver en omfattande utredning och genomförandekostnaderna är sannolikt högre än normalt. Utredning, planering och genomförande av alternativet med fiskväg.

82.002_001

Fiskars å

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Totalt vandringshinder: Kvarnfallets damm. Uppdämning ca 2 meter. Ett kulturhistoriskt betydelsefullt objekt, så lösningen är dyrare än normalt. Planeringen gjord, kostnader för genomförandet.

82.002_001

Fiskars å

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Fiskars å på avsnittet Pojoviken–Borgbyträsket, Brunkombäcken, Fiskars å på avsnittet Borgbyträsket–Degersjön, Risslaån och Långsjöbäcken.

82.002_001

Fiskars å

Utveckling av regleringspraxisen

 

82.010_a01

Bonäsån-Valbrobäcken

Restaurering av livsmiljöer i små strömmande vatten

Tomasbölebäcken–Kvarnsjöbäcken och Bonäsån–Valbrobäcken

 

 

SJÖAR

 

Kod

Vattenförekomst

Åtgärd

Ytterligare information

16.005.1.001_001

Sulkavanjärvi
Sulkavaträsket

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

16.005.1.002_001

Kirkkojärvi Kyrkträsket

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan för Kyrkträsket i Mörskom (Nylands miljöcentrals rapporter 18/2009).  Minskning av den externa belastningen – i synnerhet från jordbruket – anses vara viktigast i restaureringen. Syresättning vintertid anses vara en beaktansvärd restaureringsmetod. Intensivfiske rekommenderas, men det måste vara effektivt för att det ska påverka vattenkvaliteten. Rovfiskbeståndet bör också gynnas. Man bör kontrollera att restaureringsplanen är aktuell och genomföra den fullt ut

16.005.1.003_001

Sopajärvi

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Dammen i Kvarnby hindrar fiskarna från att stiga från Kyrkträsket till Sopajärvi. Även nedanför Kyrkträsket finns en damm som hindrar fiskar från att stiga från Mörskom å till Kyrkträsket. Fiskbeståndet kan få tillskott endast ovanifrån från sjön Siippo.

16.005.1.003_001

Sopajärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

16.005.1.004_001

Siippo

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Dammen i Kvarnby hindrar fiskarna från att stiga från Kyrkträsket till Sopajärvi. Även nedanför Kyrkträsket finns en damm som hindrar fiskar från att stiga från Mörskom å till Kyrkträsket. Fiskbeståndet kan få tillskott endast ovanifrån från sjön Siippo.

16.005.1.004_001

Siippo

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

17.001.1.008_001

Myllykylänjärvi Molnbyträsket

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Regleringsdamm i Myllykylänjärvi. Dämningshöjd ca 1,5–2 m. Fiskväg eller rivning av damm.

17.001.1.008_001

Myllykylänjärvi Molnbyträsket

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

17.001.1.008_001

Myllykylänjärvi Molnbyträsket

Utveckling av regleringspraxisen

 

17.005.1.001_001

Kylänpäänjärvi

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Dammen i Kylänpäänjärvi är ett totalt vandringshinder (uppskattningsvis 1,0–1,5 m). Avlägsnande av vandringshinder eller fiskväg samt restaurering av livsmiljöer i fåran.

17.005.1.001_001

Kylänpäänjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan som beaktar fågelskyddet och genomförandet av planen. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

17.005.1.004_001

Tiiläänjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

17.005.1.007_001

Koukjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

17.006.1.001_001

Valkjärvi Vitsjön

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd <1 m)

I Vitsjöns utloppsbäck finns två dammar. Som åtgärd rivning eller fiskväg.

17.006.1.001_001

Valkjärvi Vitsjön

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

För Vitsjön gjordes utredningar 2017 och 2018 för en långsiktig restaureringsplan. Enligt expertutlåtandena från 2018 är de viktigaste åtgärderna i den långsiktiga planen: minskning av den yttre belastningen, begränsning av den inre belastningen, vårdfiske, avlägsnande av näringsämnen och utredning av ekosystemet. Det vore bra att färdigställa den långsiktiga planen utgående från de utredningar som gjorts. Därefter borde restaureringen fortsätta i enlighet med planen.

18.021.1.001_001

Etujärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Enligt mellanrapporten från projektet för intensivfiske i eutrofierade sjöar (Nylands miljöcentrals kompendier 71, 2000) har bl.a. eutrofiering, algblomningar, syrebrist, extern och intern belastning samt ett snedvridet fiskbestånd utgjort problem i sjön. Som restaureringsåtgärder och fortsatta åtgärder föreslogs främjande av minskad diffus belastning och fortsatt intensivfiske. En plan för restaurering av sjön ska göras upp. När planen är klar ska den genomföras.

18.021.1.002_001

Takajärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Enligt mellanrapporten från projektet för intensivt fiske i eutrofierade sjöar (Nylands miljöcentrals kompendier 71, 2000) har bl.a. eutrofiering, algblomningar, syrebrist, extern och intern belastning samt ett snedvridet fiskbestånd utgjort problem i sjön. Som restaureringsåtgärder och fortsatta åtgärder föreslogs främjande av minskad diffus belastning och fortsatt intensivfiske. En plan för restaurering av sjön ska göras upp. När planen är klar ska den genomföras.

18.036.1.001_001

Kanteleenjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

En plan som beaktar skyddet av fågelbeståndet ska utarbetas för att en god ekologisk status ska uppnås i Kanteleenjärvi. Förmodligen kommer planen att omfatta åtgärder för att minska den interna belastningen och framför allt den externa belastningen. När planen är klar ska den börja genomföras.

18.062.1.001_001

Sääksjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Översiktsplan för restaurering av sjöarna i Mäntsälä (Nylands miljöcentrals rapporter 3/2008) – Restaureringsplan för Sääksjärvi. Åtgärdsförslag för att minska den interna belastningen genom intensivfiske och utveckling av rovfiskbeståndet. Syresättning kan övervägas på grund av tidvis låg syrehalt. Åtgärdsförslag för att minska den externa belastningen från gles- och fritidsbebyggelse samt åkerbruk. Planens aktualitet borde kontrolleras och genomförandet inledas.

18.063.1.002_001

Isojärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Översiktsplan för restaurering av sjöarna i Mäntsälä (Nylands miljöcentrals rapporter 3/2008) – Restaureringsplan för Isojärvi – uppdatering. Åtgärdsförslag för att minska den interna belastningen genom intensivfiske. Syrebrist hade förekommit vintertid i Isojärvi. Syresättning ansågs dock inte vara nödvändig. Åtgärdsförslag för att minska den externa belastningen från åkerbruk samt gles- och fritidsbebyggelse. Planens aktualitet borde kontrolleras och genomförandet inledas.

18.071.1.001_001

Sahajärvi eller Hautjärvi

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Regleringsdammen i Sahajärvi. Fiskväg eller modifiering av dammen till bottentröskel.

18.071.1.001_001

Sahajärvi eller Hautjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Översiktsplan för restaurering av sjöarna i Mäntsälä (Nylands miljöcentrals rapporter 3/2008). Åtgärdsförslag för att minska den externa belastningen från i synnerhet åkerbruk samt gles- och fritidsbebyggelse. Av åtgärderna för att minska den interna belastningen föreslogs intensivfiske, om provfisket visar att fiskbeståndet är snedvridet, och utveckling av rovfiskbeståndet (gös).  Planens aktualitet borde kontrolleras och genomförandet inledas.

19.002.1.001_001

Niinijärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Enligt utredningen av Niinijärvis tillstånd och restaureringsplanen (Nylands miljöcentrals kompendier 157, 2005) är sjön mycket eutrofierad. För att minska den interna belastningen rekommenderades kontroll av fiskbeståndet och vårdfiske samt slåtter av vattenväxter för att förbättra vattenutbytet och utvidga rovfiskarnas fångstmiljö. Åtgärder rekommenderades också för att minska den yttre belastningen. Planens aktualitet borde kontrolleras och genomförandet inledas.

19.003.1.014_001

Hunttijärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Översiktsplan för restaurering av sjöarna i Mäntsälä (Nylands miljöcentrals rapporter 3/2008) samt syresättningsplanen för Hunttijärvi i Mäntsälä (Nylands NTM-centrals publikationer 11/2011). Åtgärdsförslag för att minska den externa belastningen från i synnerhet åkerodling samt gles- och fritidsbebyggelse. Intensivfiske ansågs vara nödvändigt för att minska den interna belastningen. Utveckling av rovfiskbeståndet föreslogs också.

19.005.1.001_001

Sulkavanjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Enligt utredningsplanen för restaurering av sjöarna i Mäntsälä (Nylands miljöcentrals rapporter 3/2008) var Sulkavanjärvi utifrån den totala fosforhalten en mycket frodig sjö. Syrehalten hade varit mycket låg under flera senvintrar. Sulkavanjärvi utsattes för extern belastning från åkerbruk, boskapsskötsel och glesbebyggelse. En plan ska göras upp för restaurering av Sulkavanjärvi så att sjön når god ekologisk status. När planen är klar ska den genomföras.

19.007.1.001_001

Kilpijärvi

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Med undantag av de största vattenföringarna hindrar dammen av trä i Kilpijärvi fiskar från att vandra in i sjön.

19.007.1.001_001

Kilpijärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Översiktsplan för restaurering av sjöarna i Mäntsälä (Nylands miljöcentrals rapporter 3/2008). Åtgärdsförslag för att minska den externa belastningen från åkerbruk, glesbebyggelse och boskapsskötsel. Av åtgärderna för att minska den interna belastningen rekommenderades intensivfiske och fortsatt syresättning. Planens aktualitet borde kontrolleras och genomförandet inledas.

19.008.1.001_001

Kotojärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

19.008.1.002_001

Ruokijärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

19.008.1.002_001

Ruokijärvi

Utveckling av regleringspraxisen

 

21.032.1.001_001

Kytäjärvi

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Kytäjärvi regleringsdamm. Dämningshöjd ca 1,5–2 m. Fiskväg eller rivning av damm.

21.032.1.001_001

Kytäjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

21.032.1.001_001

Kytäjärvi

Utveckling av regleringspraxisen

 

21.045.1.007_001

Salmijärvi

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd <1 m)

Salmijärvi fördämning under en meter. Fiskvandringsmöjligheter ska ordnas.

21.045.1.007_001

Salmijärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

21.045.1.010_001

Otalampi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

21.045.1.010_001

Otalampi

Utveckling av regleringspraxisen

 

21.054.1.001_001

Valkjärvi

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Valkjärvi regleringsdamm. Dämningshöjd ca 1,5 m. Behov av fiskvägar.

21.054.1.001_001

Valkjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan för Valkjärvi i Nurmijärvi (Nylands miljöcentrals rapporter 10/2009). Åtgärdsförslag för att minska den interna belastningen genom förbättring av syrehalten, intensivfiske och utveckling av rovfiskbeståndet. Åtgärdsförslag även för att minska den externa belastningen från jordbruk, glesbebyggelse och husdjur. Man bör kontrollera att planen är aktuell och börja genomföra den även på annat sätt än genom syresättning.

21.054.1.001_001

Valkjärvi

Utveckling av regleringspraxisen

 

21.082.1.001_001

Tusby träsk

Utveckling av regleringspraxisen

Planering och genomförande.

21.082.1.001_001

Tusby träsk

Restaurering av en stor eutrofierad sjö

Verksamhetsplan för restaureringsprojektet i Tusby träsk 2019–2023. Åtgärderna inriktas på att minska belastningen från både jordbruket och dagvattnet. Den interna belastningen minskas genom syresättning av bottenvattnet i sänkorna och genom vårdfiske. Fiskbeståndet förbättras genom utplantering av rovfisk.

21.083.1.001_001

Rusutjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Rusutjärvi restaurerings- och förvaltningsplan 2012–2022. Åtgärdsförslag för att minska den interna belastningen genom restaurering av näringskedjan (intensiv-/vårdfiske). Åtgärdsförslag för att minska den externa belastningen från jordbruk, glesbebyggelse samt boskaps- och hästgårdar. Det föreslogs också att avledningen av tillskottsvatten från Päijännetunneln till Rusutjärvi ska fortsätta och att uppblandningen av vattnet ska effektiveras. Man borde kontrollera att planen är aktuell och genomföra den till fullo.

22.001.1.001_001

Vikträsk

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan för Vikträsk i Sjundeå (publikationer utgivna av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 23/2010). Åtgärdsförslag för att minska den interna belastningen genom effektivare syresättning, intensivfiske och utveckling av rovfiskbeståndet. Åtgärdsförslag även för att minska den externa belastningen från jordbruk, glesbebyggelse och husdjur. Planens aktualitet borde kontrolleras och genomförandet inledas.

22.002.1.001_001

Tjusträsk

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan för Tjusträsk i Sjundeå (Nylands miljöcentrals rapporter 19/2009). Åtgärdsförslag för att minska den interna belastningen genom effektivare syresättning, intensivfiske och utveckling av rovfiskbeståndet. Åtgärdsförslag även för att minska den externa belastningen från jordbruk, glesbebyggelse och husdjur. Planens aktualitet borde kontrolleras och genomförandet inledas.

22.003.1.001_001

Karhujärvi Björnträsk

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplanen för Björnträsk uppdateras inom ramen för projektet Sjundeå å 2030. Därefter borde man börja genomföra planen.

22.004.1.001_001

Huhmarjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan för Poikkipuoliainen, Tervalampi och Huhmarjärvi 2011. Åtgärdsförslag för att minska den interna belastningen närmast genom intensivfiske. Det finns dessutom skäl att fortsätta utplanteringen av gös för att bevara ett tillräckligt rovfiskbestånd. Åtgärdsförslag för att minska den externa belastningen från jordbruket och glesbebyggelsen. Planen borde uppdateras och genomförandet fortsättas.

22.004.1.003_001

Tervalampi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan för Poikkipuoliainen, Tervalampi och Huhmarjärvi 2011. Åtgärdsförslag för att minska den interna belastningen närmast genom intensivfiske. Det finns dessutom skäl att fortsätta utplanteringen av gös för att bevara ett tillräckligt rovfiskbestånd. Åtgärdsförslag för att minska den externa belastningen från jordbruket och glesbebyggelsen. Planen borde uppdateras och genomförandet fortsättas.

22.004.1.008_001

Poikkipuoliainen

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan för Poikkipuoliainen, Tervalampi och Huhmarjärvi 2011. Åtgärdsförslag för att minska den interna belastningen närmast genom intensivfiske. Det finns dessutom skäl att fortsätta utplanteringen av gös för att bevara ett tillräckligt rovfiskbestånd. Åtgärdsförslag för att minska den externa belastningen från jordbruket och glesbebyggelsen. Planen borde uppdateras och genomförandet fortsättas.

22.005.1.001_001

Enäjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

I en rapport som färdigställdes 2013 (Vihdin kunta - Enäjärven kunnostus vuosina 2005–2012.) rekommenderades att för att minska den interna belastningen ska syresättningen återupptas och reduktionsfisket ska vara tillräckligt effektivt. För att minska den externa belastningen rekommenderades regelbunden skötsel av våtmarker och bassänger. En plan ska göras upp för att fortsätta restaureringen av Enäjärvi och planen ska följas.

22.008.1.010_001

Petäjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Planen för restaurering av Petäjärvi för att sjön ska uppnå en god ekologisk status färdigställs 2020. Planen kommer enligt en preliminär bedömning att inkludera åtgärder för att minska både den interna och den externa belastningen. När planen är klar ska den genomföras.

22.008.1.012_001

Hepari

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Planen för restaurering av Hepari för att sjön ska uppnå en god ekologisk status färdigställs 2020. Planen kommer enligt en preliminär bedömning att inkludera åtgärder för att minska både den interna och den externa belastningen. När planen är klar ska den genomföras.

22.008.1.015_001

Bakträsk

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

23.021.1.001_003

Lohjanjärvi, eteläosa, Lojo sjö, södra delen

Utveckling av regleringspraxisen

Planen har utarbetats, tillståndsansökan hos regionförvaltningsverket. Målet är att ändra regleringen.

23.021.1.001_003

Lohjanjärvi, eteläosa, Lojo sjö, södra delen

Restaurering av en stor eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

23.021.1.001_y01

Lohjanjärvi, Maikkalanselkä-Aurlahti, Lojo sjö, Maikkalanselkä-Aurlahti

Restaurering av en stor eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

23.021.1.002_001

Pikkujärvi Lillsjön

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan för Lillsjön i Lojo (publikationer utgivna av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 19/2010). Åtgärdsförslag för att minska den interna belastningen genom ökning av syrehalten, intensivfiske och utveckling av rovfiskbeståndet. På grund av Natura rekommenderades vinterlodning. Åtgärdsförslag för att minska den externa belastningen från jordbruket och glesbebyggelsen. Man borde kontrollera att planen är aktuell och genomföra den till fullo.

23.024.1.002_001

Kirmusjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan för Kirmusjärvi i Lojo (publikationer utgivna av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 27/2010). Åtgärdsförslag för att minska den interna belastningen genom intensivfiske och utveckling av rovfiskbeståndet. Åtgärdsförslag för att minska den externa belastningen även från jordbruket, glesbebyggelsen, gårdarna på sjöstranden och husdjuren. Man borde kontrollera att planen är aktuell och genomföra den till fullo.

23.024.1.014_001

Valkerpyy

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Heitto, A. och Niinimäki, J. 2002: Restaurerings- och skötselplaner för sjöarna i Nummi-Pusula. Nylands miljöcentrals kompendier Nr 115. Det ansågs nödvändigt att minska den externa belastningen i Valkerpyy. Vårdfiske, utplantering av rovfisk och syresättning ansågs vara åtgärder som bör övervägas för att minska den interna belastningen. Planen borde uppdateras och genomförandet inledas.

23.025.1.001_001

Hormajärvi

Restaurering av en stor eutrofierad sjö

Hormajärvi nya restaurerings- och förvaltningsplan 2019–2027. Pauser föreslås i syresättningen de kommande åren och i vårdfisket. Under tiden för förvaltningsplanen 2022–2027 bedöms vårdfiske dock vara nödvändigt. I planen fästs också uppmärksamhet vid den yttre belastningen (bl.a. ökat växttäcke vintertid).

23.031.1.001_001

Hiidenvesi

Restaurering av en stor eutrofierad sjö

Restaureringsåtgärder har vidtagits för att minska den externa belastningen utifrån vård- och restaureringsplanen för Hiidenvesi (Anne-Marie Hagman, Ramboll, 2012) och projektplanen 2016–2021. Planen borde ses över och genomförandet av den fortsätta. På grund av målen för vattenvården borde även den interna belastningen minskas.

23.036.1.001_001

Lehmijärvi

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

I Hongistonpuro som börjar i Lehmijärvi förökar sig öringen. Kvarnruiner, mätdamm, vägtrumma och galler bildar dock ett totalt hinder för att fisken ska kunna stiga upp i Lehmijärvi.

23.036.1.001_001

Lehmijärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

23.042.1.001_001

Vanjärvi

Restaurering av Natura-områden som betecknats som särskilda områden

Åtgärder inom jordbruket och skogsbruket.

23.062.1.001_001

Pusulanjärvi eller Jäämäjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Heitto, A. och Niinimäki, J. 2002: Restaurerings- och skötselplaner för sjöarna i Nummi-Pusula. Nylands miljöcentrals kompendier Nr 115. Det ansågs nödvändigt att minska den externa belastningen i Pusulanjärvi. Vårdfiske, utplantering av rovfisk och syresättning rekommenderades för att minska den interna belastningen. Planen borde uppdateras och genomföras även på annat sätt än med hjälp av vårdfiske.

23.062.1.011_001

Karisjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Heitto, A. och Niinimäki, J. 2002: Restaurerings- och skötselplaner för sjöarna i Nummi-Pusula. Nylands miljöcentrals kompendier Nr 115. Minskad extern belastning i Karisjärvi rekommenderades. På grund av målen för vattenvården borde planen uppdateras så att den inkluderar även minskning av den interna belastningen. Därefter ska planen genomföras.

23.071.1.001_001

Långträsket

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Nummenkoski kraftverk är ett totalt hinder för fiskvandringen nerifrån. Det finns vandringsmöjligheter i områdena ovanför Pitkäjärvi.

23.071.1.001_001

Långträsket

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Heitto, A. och Niinimäki, J. 2002: Restaurerings- och skötselplaner för sjöarna i Nummi-Pusula. Nylands miljöcentrals kompendier Nr 115. Det ansågs nödvändigt att minska den externa belastningen i Pitkäjärvi. Intensivfiske och därefter vårdfiske, utplantering av rovfisk och syresättning rekommenderades för att minska den interna belastningen. Planen borde uppdateras och genomförandet inledas.

23.071.1.001_001

Långträsket

Utveckling av regleringspraxisen

 

23.071.1.002_001

Kovelanjärvi eller Myllyjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Heitto, A. och Niinimäki, J. 2002: Restaurerings- och skötselplaner för sjöarna i Nummi-Pusula. Nylands miljöcentrals kompendier Nr 115. Minskad extern belastning rekommenderades för Kovelanjärvi. Vårdfiske utfördes för att minska den interna belastningen. Det föreslogs att syresättning och kemisk utfällning av näringsämnen övervägs. År 2020 färdigställs en ny restaureringsundersökning. Restaureringen måste inledas.

23.073.1.001_001

Oinasjärvi

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

I nedre delen av Pitkiönjoki finns en damm som är ett nästan totalt vandringshinder. Heronkoski damm hindrar vandringen uppströms.

23.073.1.001_001

Oinasjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Den uppdaterade vårdplanen för Oinasjärvi ska följas.

23.074.1.006_001

Valkjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

23.078.1.002_001

Joutikas

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Heitto, A. och Niinimäki, J. 2002: Restaurerings- och skötselplaner för sjöarna i Nummi-Pusula. Nylands miljöcentrals kompendier Nr 115. Det ansågs nödvändigt att minska den externa belastningen i Joutikas. Intensivfiske och därefter vårdfiske rekommenderades för att minska den interna belastningen. Det föreslogs att utplantering av rovfisk, syresättning, kemisk utfällning av näringsämnen och cirkulation av vattenmassan övervägs. Planen borde uppdateras och genomförandet inledas.

23.078.1.004_001

Kairajärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

23.083.1.001_001

Onkimaanjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

23.092.1.001_001

Averia

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

23.092.1.006_001

Lapoo

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

23.096.1.001_001

Niemenjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

81.027.1.004_001

Lapinjärvi Lappträsket

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Lappträskets damm. Behov av fiskvägar.

81.027.1.004_001

Lapinjärvi Lappträsket

Restaurering av en stor eutrofierad sjö

Restaureringsplan för sjön Lappträsket (FCG, 2019). Reduktionsfiske rekommenderas för att minska den interna belastningen. Planen innehåller också förslag till vattenskyddsåtgärder särskilt för att minska belastningen från jord- och skogsbruket. Det är nödvändigt att genomföra planen.

81.032.1.001_a01

Vanhankylänjärvi Gammelby träsk

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

81.032.1.002_001

Pålböle träsk

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

81.043.1.002_001

Savijärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan för Savijärvi i Sibbo (publikationer utgivna av NTM-centralen i Nyland 20/2011). Åtgärdsförslag för att minska den interna belastningen genom intensivfiske och utveckling av rovfiskbeståndet. Syresättning ansågs vara en restaureringsmetod värd att överväga och utarbetandet av en syresättningsplan rekommenderades. Åtgärdsförslag för att minska den externa belastningen från åkerbruk, glesbebyggelse och hästgårdar. Tidtabellen för planen borde ses över

81.055.1.002_001

Bodominjärvi Bodom träsk

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

En utredning har gjorts. Objektet är krävande och kostnaderna är högre än riktvärdena. I kostnaderna ingår planeringen och genomförandet.

81.055.1.002_001

Bodominjärvi Bodom träsk

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan för Bodomsjön i Esbo (publikationer utgivna av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 26/2010). Åtgärdsförslag för att minska både intern och extern belastning, vilket fortfarande är nödvändigt. Planen borde uppdateras och genomförandet inledas.

81.055.1.002_001

Bodominjärvi Bodom träsk

Utveckling av regleringspraxisen

Planeringen är klar. Målet är att ansöka om vattentillstånd och ändra regleringen (nytt tillstånd, modifiering av damm, fiskvandringsmöjlighet).

81.055.1.003_001

Matalajärvi Grundträsk

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Plan för restaurering av Grundträsk 2010–2012 – Naturabedömning. Esbo miljöcentrals kompendier 2/2010. Innehåller åtgärdsförslag för att minska både intern och extern belastning, vilket fortfarande är nödvändigt. Planen borde uppdateras och genomförandet inledas.

81.055.1.003_001

Matalajärvi Grundträsk

Utveckling av regleringspraxisen

 

81.055.1.008_001

Lippajärvi Klappträsk

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Ny restaureringsplan 2019–2027. För att minska den interna belastningen ska vårdfisket effektiveras och rovfiskbestånden stärkas. Luftningen vintertid kan fortsätta. Dagvattenbelastningen ska också minskas. Åtminstone vårdfisket kräver en preciserande plan.

81.055.1.010_001

Långträsket

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Ny restaureringsplan 2019–2027. För att minska den interna belastningen ska vårdfisket effektiveras och rovfiskbestånden stärkas. Luftningen vintertid kan fortsätta. Även den yttre belastningen ska minskas (vattenskyddsåtgärder inom åkerbruket, avrinningsvatten, avloppsvatten från glesbebyggelse). Åtminstone vårdfisket kräver en preciserande plan.

81.057.1.001_001

Loojärvi Låjärv

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Ny restaureringsplan för Låjärv: den interna belastningen ska minskas bl.a. genom vårdfiske och genom att stärka rovfiskbestånden. Även andra åtgärdsalternativ. Dessutom ska den externa belastningen minskas (vattenskyddsåtgärder inom åkerbruket, avrinningsvatten, glesbygdens avloppsvatten). Åtminstone vårdfisket kräver en preciserande plan.

81.057.1.002_001

Lapinkylänjärvi Lappböleträsket

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

81.057.1.008_001

Haapajärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

81.057.1.009_001

Kaljärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Ny restaureringsplan 2019–2027. För att den interna belastningen ska minska ska i första hand vårdfisket effektiviseras. Kemisk restaurering möjlig under vissa förutsättningar. Även den yttre belastningen ska minskas (dagvatten, glesbygdens avloppsvatten).

81.057.1.010_001

Lamminjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Ny restaureringsplan 2019–2027. För att den interna belastningen ska minska ska vårdfisket effektiviseras. Även den yttre belastningen ska minskas (dagvatten, glesbygdens avloppsvatten). Vårdfisket ska planeras. Det är också bra att bedöma den interna belastningens omfattning.

81.057.1.011_001

Perälänjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Ny restaureringsplan 2019–2027. Eftersom Perälänjärvi är så grund är vårdfiske i praktiken omöjligt eller mycket svårt att utföra. Perälänjärvis tillstånd förbättras bäst genom att man fortsätter att se till att den externa belastningen minskas bl.a. genom hanteringen av glesbygdens avloppsvatten. Vattenutbytet kan förbättras genom slåtter. Vattenväxter binder fasta partiklar och näringsämnen och fungerar som skyddade platser för djurplankton och som fångstplatser för rovfiskar, så slåttern ska vara måttlig.

81.057.1.024_001

Dämman

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd >5 m) 

Projektplanen är klar. Kostnaderna omfattar kostnaderna för genomförandet.

81.057.1.024_001

Dämman

Utveckling av regleringspraxisen

Planeringen är klar. Målet är genomförande (ansöka om vattentillstånd och avsluta reglering, modifiera damm, bygga fiskväg).

81.057.1.030_001

Noux Långträsket

Utveckling av regleringspraxisen

Planeringen är klar. Målet är genomförande (ansöka om vattentillstånd och avsluta regleringen, ersätta regleringsdammen med en naturenlig grunddamm).

81.059.1.001_001

Vitträsk

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Vandring är möjlig endast i sjöns omedelbara närhet. I övre delen av Bobäck finns en trumma som är ett partiellt vandringshinder. I nedre delen finns en damm som är ett totalt vandringshinder. Man har tidigare försökt bygga en fiskväg med frivilligarbete, men den fungerar inte. Under 2019 planerades både byte av trumma och byggande av ny fiskväg, men tills vidare finns det ingen havsförbindelse.

81.059.1.001_001

Vitträsk

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

En plan ska göras upp för restaurering av Vitträsk så att den når god ekologisk status. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludeta åtgärder för att minska både intern och extern belastning. När planen är klar ska den genomföras.

81.061.1.007_001

Meiko

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

I ån nedanför finns två totala vandringshinder. I sjöns utlopp har också stenar samlats på hög som en damm, som förhindrar vandringsmöjligheterna förutom vid högvattenföring.

81.066.1.005_001

Linkullasjön

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Belastningsutredning och restaureringsplan för Linkullasjön i Ingå. Nylands miljöcentrals rapporter 5/2009 Syresättningsplan för Linkullasjön i Ingå – kommunspecifikt program för restaurering av sjöar i Ingå. Publikationer utgivna av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 12/2011. Minskad extern belastning – jordbruket och glesbebyggelsen – anses vara viktigast i restaureringen. På grund av att sedimentet skapar inre belastning och grundvattnet är syrefattigt är syresättning sommartid värd att beakta.

81.070.1.001_001

Bruksträsket

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Bruksträskets regleringsdamm är ett totalt vandringshinder. Alternativen är rivning eller fiskväg. Dämningshöjd cirka en meter. Kostnaden omfattar utredning, planering och genomförande.

81.070.1.001_001

Bruksträsket

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

81.070.1.001_001

Bruksträsket

Utveckling av regleringspraxisen

 

81.070.1.008_001

Högbensjön

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan: Högbensjön - järven tila ja hoitotarve. Lehtola, Marco. Lärdomsprov, Åbo yrkeshögskola 2006. Planens aktualitet borde kontrolleras. Enligt en preliminär bedömning kommer planen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning. När planen är klar ska den genomföras.

81.073.1.002_001

Läppträsket Lepinjärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning. I åtgärderna ska man beakta att sjön är en Natura-sjö.

81.073.1.005_001

Gålisjön

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan för Gålisjön i Karis (Nylands miljöcentrals rapporter 10/2008). Den viktigaste restaureringsmetoden ansågs vara att ändra fiskbeståndets struktur, dvs. att minska den interna belastningen genom intensivfiske. Den externa belastningen var liten, men det finns åtgärdsförslag för att minska den externa belastningen från gles- och fritidsbebyggelse. Planens aktualitet borde kontrolleras och genomförandet fortsättas.

81.073.1.007_001

Kvarnträsket Myllylampi

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd 1–5 m)

Konungsböle ruiner i sjöns utlopp är ett totalt hinder och fiskarna kan inte stiga upp i sjön. Fisken kan vandra från sjön till Källträsket som ligger ovanför.

81.073.1.007_001

Kvarnträsket Myllylampi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplanens (publikationer utgivna av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 20/2010) aktualitet borde kontrolleras och genomförandet inledas. Åtgärdsförslag för att minska den interna belastningen genom luftning, intensivfiske och utveckling av rovfiskbeståndet. Åtgärdsförslag för att minska den externa belastningen från jordbruket och glesbebyggelsen.

81.073.1.008_001

Källträsket Lähdejärvi

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

81V062.1.003_001

Niittylampi Ängvik träsk

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

82.010.1.001_001

Bonäsbåset

Restaurering av en liten eutrofierad sjö

Restaureringsplan och dess genomförande. Enligt en preliminär bedömning kommer restaureringen att inkludera åtgärder för att minska både intern och extern belastning.

 

 

KUSTEN

Kod

Vattenförekomst

Åtgärd

Ytterligare information

2_Ls_001

Porkala väst

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ls_002

Pickalaviken

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ls_003

Ingå Degerö

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ls_004

Ingå Fagervik

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ls_005

Orslandet

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ls_006

Barösund

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ls_007

Box

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ls_008

Sandöfjärden

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ls_009

Pojoviken

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ls_010

Dragsvik

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ls_011

Storfjärden

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ls_012

Gennarbyviken

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd <1 m)

Omvandling av Gennarbyvikens damm så att den möjliggör fiskvandring.

2_Ls_012

Gennarbyviken

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ls_013

Bengtsår

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ls_014

Bromarv

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Lu_011

Obbnäsfjärden

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Lu_020

Hangö udd

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Lu_021

Hangö udd W

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_016

Kullafjärden

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_017

Klobbfjärden

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_018

Lovisaviken

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_018

Lovisaviken

Minskning av olägenheter på grund av vattenbyggande i sjö- och kustvattenförekomster

Administrativa metoder för att minska olägenheter av underhåll och användning av befintliga hamnar och farleder (tillstånd, MKB, tillsyn).

2_Ss_018

Lovisaviken

Minskning av olägenheter på grund av vattenbyggande i sjö- och kustvattenförekomster

Administrativa metoder för att minska olägenheter som orsakas av vattenbyggande och muddringar (planläggning, tillstånd, MKB, tillsyn).

2_Ss_019

Kejvsalö

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_020

Pernåviken

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_021

Våtskär-Ölandet

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_022

Lilla Pernåviken

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_022

Lilla Pernåviken

Minskning av olägenheter på grund av vattenbyggande i sjö- och kustvattenförekomster

Administrativa metoder för att minska olägenheter som orsakas av vattenbyggande och muddringar (planläggning, tillstånd, MKB, tillsyn).

2_Ss_023

Seitlax-Vålax

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_024

Emsalö

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_024

Emsalö

Minskning av olägenheter på grund av vattenbyggande i sjö- och kustvattenförekomster

Administrativa metoder för att minska olägenheter av underhåll och användning av befintliga hamnar och farleder (tillstånd, MKB, tillsyn).

2_Ss_024

Emsalö

Minskning av olägenheter på grund av vattenbyggande i sjö- och kustvattenförekomster

Administrativa metoder för att minska olägenheter som orsakas av vattenbyggande och muddringar (planläggning, tillstånd, MKB, tillsyn).

2_Ss_025

Sibbo skärgård

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_026

Villinge

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_027

Kronobergsfjärden

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_027

Kronobergsfjärden

Minskning av olägenheter på grund av vattenbyggande i sjö- och kustvattenförekomster

Administrativa metoder för att minska olägenheter av underhåll och användning av befintliga hamnar och farleder (tillstånd, MKB, tillsyn).

2_Ss_027

Kronobergsfjärden

Minskning av olägenheter på grund av vattenbyggande i sjö- och kustvattenförekomster

Administrativa metoder för att minska olägenheter som orsakas av vattenbyggande och muddringar (planläggning, tillstånd, MKB, tillsyn).

2_Ss_028

Fölisön

Åtgärd som underlättar fiskvandringen (fallhöjd <1 m)

Fölisöns broar har bedömts försämra fiskarnas naturliga förbindelser. Utredning om förbättring av förbindelserna.

2_Ss_028

Fölisön

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_028

Fölisön

Minskning av olägenheter på grund av vattenbyggande i sjö- och kustvattenförekomster

Administrativa metoder för att minska olägenheter av underhåll och användning av befintliga hamnar och farleder (tillstånd, MKB, tillsyn).

2_Ss_028

Fölisön

Minskning av olägenheter på grund av vattenbyggande i sjö- och kustvattenförekomster

Administrativa metoder för att minska olägenheter som orsakas av vattenbyggande och muddringar (planläggning, tillstånd, MKB, tillsyn).

2_Ss_029

Sommaröarna-Drumsö

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_029

Sommaröarna-Drumsö

Minskning av olägenheter på grund av vattenbyggande i sjö- och kustvattenförekomster

Administrativa metoder för att minska olägenheter av underhåll och användning av befintliga hamnar och farleder (tillstånd, MKB, tillsyn).

2_Ss_029

Sommaröarna-Drumsö

Minskning av olägenheter på grund av vattenbyggande i sjö- och kustvattenförekomster

Administrativa metoder för att minska olägenheter som orsakas av vattenbyggande och muddringar (planläggning, tillstånd, MKB, tillsyn).

2_Ss_030

Esboviken

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Ss_031

Porkala öst

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande

2_Su_030

Lovisa-Borgå

Restaurering av en eutrofierad havsvik

Restaureringsplan och genomförande