Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

16.5. Övriga konsekvenser av åtgärderna

I samband med utarbetandet av åtgärdsprogrammet har man också bedömt de planerade åtgärdernas övriga effekter. Konsekvenserna av en viss användningsform för vattnen varierar stort på grund av skillnader i regionala förhållanden och verksamhetens omfattning. Konsekvenserna av att genomföra åtgärdsprogrammet jämfört med att inte genomföra det granskas i miljöredogörelsen i vattenförvaltningsplanen för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde.