Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

17.1. Samråd

I samband med utarbetandet av förvaltningsplanen ordnades två samråd. Samrådet om arbetsprogrammet för planeringen av vattenvården och de centrala frågorna inom vattenförvaltningsområdet ordnades 8.1–9.7.2018. Samrådet om förslaget till förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde och förslaget till åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland ordnades 2.11.2020–14.5.2021. Invånarna, myndigheterna och andra vattenvårdsorganisationer inom vattenförvaltningsområdet ombads ge respons. Responsen utnyttjades när åtgärdsprogrammet och vattenförvaltningsplanen utarbetades.