Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

17.2. Samarbetsgrupp

Enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) är en samarbetsgrupp en grupp som representerar olika intressen i en så stor omfattning som möjligt. Samarbetsgruppen har sammankallats av Nylands NTM-central. Gruppen har deltagit i beredningen av ärenden som anknyter till vattenvården vid NTM-centralerna. Samarbetsgruppens medlemmar har deltagit i planeringen av åtgärder i arbetsgrupper för olika sektorer. Samarbetsgruppen har tagit ställning till de gjorda åtgärdsriktlinjerna, de föreslagna åtgärderna och de förekomster som behandlats i åtgärdsprogrammet. Samarbetsgruppen har också följt upp och främjat genomförandet av åtgärder under den andra planeringsperioden. Syftet med samarbetsgruppen har också varit att främja informationsutbytet mellan aktörerna, myndigheterna och samarbetsgrupperna.