Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

17.3. Regionala evenemang

 

Januari 2018

NTM-centralen i Nyland ordnade ett seminarium om de centrala frågorna inom vattenvården den 25 januari 2018.

 

Våren 2020

Förslag till vattenvårdsåtgärder behandlades på våren 2020 i sektorvisa evenemang till vilka man kallade representanter för verksamhetsutövare och andra intressentgrupper från Nyland. Dessutom ordnade man en gemensam workshop för alla sektorer om åtgärdsprogrammet i Helsingfors den 26 mars 2020. Där gick man igenom läget i planeringen av åtgärderna och de preliminära åtgärdsförslagen.

 

Våren 2021

NTM-centralen i Nyland ordnade under samrådstiden tre evenemang via videoförbindelse, som var öppna för alla (2.3.2021 Vattenbyggande, reglering och restaurering av vattendrag; 8.3.2021 Samhällen, glesbebyggelse, industri och grundvatten; 10.3.2021 Jordbruk och skogsbruk). På evenemangen behandlades de planerade åtgärderna för vattenvården i Nyland och man uppmuntrade till att ge respons om åtgärdsprogrammet och vårdplanen för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde.