Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

17.4. Beaktande av responsen

Åtgärdsprogrammet har beretts i samarbete med samarbetsgruppen. Dessutom har man utnyttjat den respons som man fått av medborgare, olika föreningar och grupper, centrala myndigheter och andra vattenvårdsorganisationer. Ställningstagandena har beaktats i planeringen av åtgärderna och valet av objekt, behandlats i samarbetsgrupperna och inkluderats i programmet redan i beredningsskedet.

Responsen från samråd har behandlats i samarbetsgruppen och beaktats i den fortsatta planeringen. Den centrala responsen har behandlats på riksnivå och beaktats på ett enhetligt sätt i alla förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. En sammanfattning av responsen från samråden har utarbetats. Sammanfattningen har publicerats på miljöförvaltningens webbplats. En del av responsen från samråden kan beaktas i utvecklingen av vattenvården i fortsättningen.