Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

10.3 Toimenpiteiden kustannukset

Taulukoissa 10.8–10.11 on koottuina eri toimenpideohjelmaosa-alueiden vesienhoidon toimenpiteiden määrät ja kustannukset vuositasolla.

Näsijärven alue ja Tarjanne

Taulukko 10.8. Näsijärven alueen ja Tarjanteen toimenpideohjelma-alueelle esitetyt toimenpidemäärät ja arvioidut kustannukset (€).

Toimenpiteet sektoreittain

Yksikkö

Toimenpiteen määrä

Kokonaiskustannus vuodessa

Haja-asutus

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen

Viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm)

1 962

878 559 €

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

Viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm)

4 234

1 425 450 €

Yhdyskunnat

Laitosten käyttö ja ylläpito (yhdyskunnat)

Asukasta (as)

8 000

1 416 000 €

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (yhdyskunnat)

Suunnitelmat (lkm)

12

0 €

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen (yhdyskunnat)

Tarkkailuohjelmat (lkm)

2

0 €

Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen (VEETI 2015-2019 perusteella)

Saneeraavat laitokset (lkm)

1

16 311 €

Maatalous

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet

ha/v

930

325 500 €

Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto

ha/v

3 390

542 400 €

Kerääjäkasvit

ha/v

2 410

241 000 €

Kosteikot

ha/kausi

18

30 941 €

Lannan prosessointi

kuutiota/v

22 200

44 400 €

Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät

sijoitetun lannan levitysmäärä ha/v

2 900

101 500 €

Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit

ha/v

1 800

268 200 €

Luonnonmukainen peruskuivatus (hankelkm)

hankkeiden lkm/kausi

12

39 071 €

Maatalouden tilakohtainen neuvonta

hlö/v

90

47 700 €

Maatalouden uudet vesiensuojelumenetelmät (kipsi, rakennekalkki ja kuidut)

ha/kausi

7 200

266 647 €

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen (sis. lanta) kierrättäminen

ha/v

420

14 700 €

Suojavyöhykkeet

ha/v

620

217 000 €

Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla

ha/kausi

50

23 469 €

Talviaikainen kasvipeite

ha/v

18 070

903 500 €

Metsätalous

Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana suometsänhoitoa

ha/kausi

672

7 735 €

Metsätalouden koulutus ja neuvonta

hlö/vuosi

367

66 060 €

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen (ha)

ha/vuosi

283

2 264 €

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen (kpl vs-rakenne)

kpl (vs-rakenne)/kausi

20

3 125 €

Uudistushakkuiden suojakaistat

ha/kausi

234

100 131 €

Turvetuotanto

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

62

4 216 €

Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

69

9 251 €

Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

30

2 040 €

Vesiensuojelun perusrakenteet

ha tuotantoaluetta

161

17 976 €

Virtaaman säätö

ha tuotantoaluetta

161

1 456 €

Vesirakentaminen säännöstely ja vesistökunnostukset

Joen elinympäristökunnostus (valuma-alue yli 100 km2)

vemu lkm

1

5 194 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m)

Rakenteiden lkm

1

2 007 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) 

Rakenteiden lkm

2

300 079 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Rakenteiden lkm

4

31 411 €

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2)

vemu lkm

1

8 166 €

Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5 km2, aluetoimenpide)

vemu lkm

3

84 261 €

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide)

vemu lkm

3

27 097 €

Säännöstelykäytännön kehittäminen

vemu lkm

1

0 €

 

Iso-Längelmävesi ja Hauhon reitti

Taulukko 10.9. Iso-Längelmäveden ja Hauhon reitin toimenpideohjelma-alueelle esitetyt toimenpidemäärät ja arvioidut kustannukset.

Toimenpiteet sektoreittain

Toimenpiteen määrä

Yksikkö

Kokonaiskustannus vuodessa

Haja-asutus

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen

Viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm)

2 109

867 784 €

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

Viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm)

13 309

5 830 950 €

Yhdyskunnat

Laitosten käyttö ja ylläpito (yhdyskunnat)

Asukasta (as)

19 789

5 291 717 €

Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostaminen Green Deal - vesiensuojelusopimuksen keinoin

Sopimukseen liittyvät laitokset

1

0 €

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (yhdyskunnat)

Suunnitelmat (lkm)

13

0 €

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen (yhdyskunnat)

Tarkkailuohjelmat (lkm)

1

0 €

Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen (VEETI 2015-2019 perusteella)

Saneeraavat laitokset (lkm)

4

915 393 €

Maatalous

Valtionneuvoston asetus (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

 

1 090

0 €

Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet

 

3

0 €

Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet

 

1 090

0 €

Ehdollisuuden vaatimukset

 

1 090

0 €

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet

ha/v

460

161 000 €

Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto

ha/v

6 793

1 172 440 €

Kerääjäkasvit

ha/v

4 393

493 300 €

Kosteikot

ha/kausi

89

128 742 €

Lannan prosessointi

kuutiota/v

40 917

69 334 €

Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät

sijoitetun lannan levitysmäärä ha/v

7 755

271 425 €

Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit

ha/v

5 200

774 800 €

Luonnonmukainen peruskuivatus (hankelkm)

hankkeiden lkm/kausi

21

68 374 €

Maatalouden tilakohtainen neuvonta

hlö/v

132

69 960 €

Maatalouden uudet vesiensuojelumenetelmät (kipsi, rakennekalkki ja kuidut)

ha/kausi

12 900

477 743 €

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen (sis. lanta) kierrättäminen

ha/v

2 821

98 735 €

Suojavyöhykkeet

ha/v

810

283 500 €

Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla

ha/kausi

20

9 387 €

Talviaikainen kasvipeite

ha/v

43 234

2 161 700 €

Metsätalous

Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana suometsänhoitoa

ha/kausi

516

5 938 €

Metsätalouden koulutus ja neuvonta

hlö/v

471

84 780 €

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen (ha)

ha/v

600

4 800 €

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen (kpl vs-rakenne)

kpl (vs-rakenne)/kausi

45

7 032 €

Uudistushakkuiden suojakaistat

ha/kausi

330

141 210 €

Turvetuotanto

Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

52

1 872 €

Vesiensuojelun perusrakenteet

ha tuotantoaluetta

52

5 408 €

Vesirakentaminen säännöstely ja vesistökunnostukset

Joen elinympäristökunnostus (valuma-alue yli 100 km2)

vemu lkm

3

13 284 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m)

Rakenteiden lkm

2

4 698 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) 

Rakenteiden lkm

1

16 257 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Rakenteiden lkm

7

67 602 €

Muu suoraan vesistöön kohdistuva toimenpide

vemu lkm

1

3 110 €

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2)

vemu lkm

6

215 355 €

Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5 km2, aluetoimenpide)

venu lkm

3

84 261 €

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide)

vemu lkm

3

27 097 €

Suuren rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala yli 5 km2)

vemu lkm

1

30 554 €

 

Ikaalisten reitti ja Jämijärvi

Taulukko 10.10. Ikaalisten reitin ja Jämijärven toimenpideohjelma-alueelle esitetyt toimenpidemäärät ja arvioidut kustannukset.

Toimenpiteet sektoreittain

Yksikkö

Toimenpiteen määrä

Kokonaiskustannus vuodessa

Haja-asutus

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen

Viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm)

3 270

1 374 628 €

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

Viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm)

3 032

1 158 800 €

Yhdyskunnat

Laitosten käyttö ja ylläpito (yhdyskunnat)

Asukasta (as)

23 725

5 589 800 €

Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostaminen Green Deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin

Sopimukseen liittyvät laitokset (lkm)

1

0 €

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (yhdyskunnat)

Suunnitelmat (lkm)

11

0 €

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen (yhdyskunnat)

Tarkkailuohjelmat (lkm)

3

0 €

Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen (VEETI 2015-2019 perusteella)

Saneeraavat laitokset (lkm)

3

99 825 €

Maatalous

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet

ha/v

2 060

721 000 €

Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto

ha/v

5 200

832 000 €

Kerääjäkasvit

ha/v

2 930

293 000 €

Kosteikot

ha/kausi

104

178 771 €

Lannan prosessointi

kuutiota/v

41 583

83 166 €

Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät

sijoitetun lannan levitysmäärä ha/v

7 200

252 000 €

Luonnonmukainen peruskuivatus (hankelkm)

hankkeiden lkm/kausi

16

52 095 €

Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit

ha/v

2 700

402 300 €

Maatalouden tilakohtainen neuvonta

hlö/v

209

110 770 €

Maatalouden uudet vesiensuojelumenetelmät (kipsi, rakennekalkki ja kuidut)

ha/kausi

10 400

385 157 €

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen (sis. lanta) kierrättäminen

ha/v

770

26 950 €

Suojavyöhykkeet

ha/v

760

266 000 €

Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla

ha/kausi

90

42 245 €

Talviaikainen kasvipeite

ha/v

26 000

1 300 000 €

Metsätalous

Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana suometsänhoitoa

ha/kausi

982

11 304 €

Metsätalouden koulutus ja neuvonta

hlö/v

327

58 860 €

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen (ha)

ha/v

3 667

29 336 €

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen (kpl vs-rakenne)

kpl (vs-rakenne)/kausi

40

6 251 €

Uudistushakkuiden suojakaistat

ha/kausi

160

68 465 €

Turvetuotanto

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, ei pumppausta

ha tuotantoaluetta

60

2 734 €

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

946

55 310 €

Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

532

45 070 €

Ojitettu pintavalutuskenttä, ei pumppausta

ha tuotantoaluetta

35

1 213 €

Ojittamaton pintavalutuskenttä, ei pumppausta

ha tuotantoaluetta

22

1 645 €

Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

774

48 042 €

Vesiensuojelun perusrakenteet

ha tuotantoaluetta

2 402

254 070 €

Virtaaman säätö

ha tuotantoaluetta

2 402

19 841 €

Vesirakentaminen säännöstely ja vesistökunnostukset

Joen elinympäristökunnostus (valuma-alue yli 100 km2)

vemu lkm

2

42 001 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) 

Rakenteiden lkm

1

69 249 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Rakenteiden lkm

4

65 334 €

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide)

vemu lkm

3

27 097 €

Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5km2, aluetoimenpide)

vemu lkm

3

84 261 €

Säännöstelykäytännön kehittäminen

vemu lkm

1

13 443 €

 

Pyhäjärven alue ja Vanajavesi

Taulukko 10.11. Pyhäjärven alueen ja Vanajaveden toimenpideohjelma-alueelle esitetyt toimenpidemäärät ja arvioidut kustannukset.

Toimenpide

Yksikkö

Määrä

Kokonaiskustannus

Haja-asutus

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen

viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm)

5 064

2 324 056 €

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm)

5 413

1 865 200 €

Yhdyskunnat

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen

rakenteiden määrä kpl

3

153 217 €

Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen (yhdyskunnat)

asukasta (as) muuttuvan luvan piirissä

80 000

1 280 000 €

Laitosten käyttö ja ylläpito (yhdyskunnat)

asukasta (as)

628 000

125 128 000 €

Puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsittelyn keskittäminen

AVL

497 200

0 €

Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostaminen Green Deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin

sopimukseen liittyvät laitokset (lkm)

4

0 €

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (yhdyskunnat)

suunnitelmat (lkm)

13

0 €

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen (yhdyskunnat)

tarkkailuohjelmat (lkm)

5

0 €

Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen (VEETI 2015-2019 perusteella)

saneeraavat laitokset (lkm)

7

2 267 279 €

Maatalous

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet

ha/v

2 200

770 000 €

Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto

ha/v

10 067

1 675 350 €

Kerääjäkasvit

ha/v

6 596

659 600 €

Kosteikot

ha/kausi

78

124 867 €

Lannan prosessointi

kuutiota/v

72 117

131 734 €

Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät

sijoitetun lannan levitysmäärä ha/v

10 864

380 240 €

Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit

ha/v

7 600

1 132 400 €

Luonnonmukainen peruskuivatus (hankelkm)

hankkeiden lkm/kausi

21

68 374 €

Maatalouden tilakohtainen neuvonta

hlö/v

306

162 180 €

Maatalouden uudet vesiensuojelumenetelmät (kipsi, rakennekalkki ja kuidut)

ha/kausi

20 300

751 797 €

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen (sis. lanta) kierrättäminen

ha/v

2 855

99 925 €

Suojavyöhykkeet

ha/v

960

336 000 €

Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla

ha/kausi

120

56 327 €

Talviaikainen kasvipeite

ha/v

58 955

2 947 750 €

Metsätalous

Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana suometsänhoitoa

ha/kausi

678

7 804 €

Metsätalouden koulutus ja neuvonta

hlö/v

350

63 000 €

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen (ha)

ha/v

300

2 400 €

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen (kpl vs-rakenne)

kpl (vs-rakenne)/kausi

25

3 906 €

Uudistushakkuiden suojakaistat

ha/kausi

138

59 051 €

Teollisuus

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (teollisuus)

suunnitelmat (lkm)

2

0 €

Turvetuotanto

Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

7

1 805 €

Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla

ha tuotantoaluetta

109

7 412 €

Vesiensuojelun perusrakenteet

ha tuotantoaluetta

116

12 423 €

Virtaaman säätö

ha tuotantoaluetta

116

977 €

Vesirakentaminen säännöstely ja vesistökunnostukset

Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus

vemu lkm

2

63 324 €

Joen elinympäristökunnostus (valuma-alue yli 100 km2)

vemu lkm

1

1 806 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m)

rakenteiden lkm

1

3 010 €

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

rakenteiden lkm

4

80 789 €

Muu suoraan vesistöön kohdistuva toimenpide

vemu lkm

4

17 662 €

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2)

vemu lkm

9

113 468 €

Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5 km2, aluetoimenpide)

vemu lkm

3

84 261 €

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide)

vemu lkm

3

27 097 €

Säännöstelykäytännön kehittäminen

vemu lkm

5

51 437 €

Suuren rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala yli 5 km2)

vemu lkm

5

354 059 €