Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

7.3 Järvet

Pirkanmaan suurista järvistä säännösteltyjä ovat Näsijärvi, Vanajavesi, Pyhäjärvi, Kyrösjärvi ja Iso-Kulovesi. Säännöstelyt on aloitettu pääsääntöisesti 1950–60-luvuilla ja niiden alkuperäisinä tavoitteina ovat olleet tulvavahinkojen vähentäminen, vesivoimantuotanto sekä kuivina aikoina vesiliikennöinnin turvaaminen. Vuositasolla järvien säännöstely on säännönmukaistanut vedenkorkeuden vaihteluita huomattavasti. Toisaalta voimalaitoksilla harjoitettava virtaamien lyhytaikaissäätö on lisännyt vedenkorkeuksien nopeaa vaihtelua.

Virtaamien ja vedenkorkeuksien säännösteleminen vaikuttaa järvien tilaan. Vaikutukset riippuvat järven ominaispiirteistä kuten rehevyydestä, syvyysprofiilista ja rantojen laadusta sekä harjoitetusta säännöstelystä. Vaikutukset voivat myös olla erilaisia järven eri osissa: esimerkiksi matalissa lahdissa vesi saattaa säännöstelylle tyypillisen järven kevättalvisen vedenkorkeuden laskun vuoksi jäätyä pohjaan asti. Voimakas lyhytaikaissäätö lisää rantojen eroosiota säätöä harjoittavien voimalaitosten läheisyydessä. Pirkanmaan isoilla järvillä voimalaitospadot estävät kalojen vaellukset Pyhäjärvellä, Näsijärvellä sekä Kulo-, Rauta- ja Liekovedellä.

Pirkanmaan suurille järville tyypillistä on veden vähähumuksisuus lukuun ottamatta Tarjanneveteen ja toisaalla Kyrösjärveen pohjoisesta tulevia vesiä (taulukko 7.9). Pirkanmaan isoista järvistä riskikohteisiin kuuluvat tyydyttävässä tilassa olevat Vanajanselkä ja Pyhäjärven eteläosa. Niiden tilaa heikentävät hajakuormitus, jätevedenpuhdistamoilta tuleva kuormitus ja säännöstely.

Pyhäjärven veden fosforipitoisuuteen voimakkaimmin vaikuttavat Pyhäjärven pohjoisosassa Tampereen kaupungin vedenpuhdistamoilta tuleva kuormitus sekä Vanajanselältä ja Mallasvedeltä Liponselkään kohdistuvat kuormitukset. Pohjoisosa on Pyhäjärven tutkituista lähivaluma-alueista selvästi kuormitetuin Tampereen jätevedenpuhdistamoiden seurauksena mutta samalla myös laimentumisvaikutus on Tammerkosken suuren virtaaman vuoksi suurin. Huomattava fosforilisäys tulee myös Tarpianjoen ja Lontilanjoen valuma-alueilta Vanajaveden pohjoisosaan.

Joidenkin suurten järvien lahti- ja jokisuualueilla esiintyy paikallisia ongelmia. Näistä voidaan mainita Kyrösjärven Kelminselkä ja Kovelahti, Pyhäjärven Alhonselkä ja Vanajaveden Liponselkä sekä Pyhäjärven Toutoseen laskeva Hulausjärvi.

Taulukoissa 7.10–7.13 on esitetty Pirkanmaan toimenpideohjelma-alueen järvien tila-arviot osatekijöittäin ja kokonaisluokka.

Taulukko 7.9. Vedenlaatutietoja Pirkanmaan suurilla järvillä vuosilta 2012–2018. (n=havaintojen määrä, lähde: HERTTA-rekisteri)

 

pH

kok-P ug/l

kok-N

ug/l

väri

mg Pt/l

a-klo ug/l

hapen kyllästysaste %

 

min

max

n

ka (n)

ka (n)

ka (n)

ka (n)

ka (n)

min

Tarjannevesi

6,3

7,1

10

14 (10)

581 (10)

111 (10)

6 (8)

83 (11)

76

Näsijärvi Koljonselkä

6,7

7,2

14

9 (14)

488 (14)

60 (14)

2 (13)

86 (19)

77

Längelmävesi Ponsanselkä

6,8

7,7

49

15 (49)

403 (49)

26 (49)

6 (43)

93 (49)

80

Mallasvesi

7,0

7,5

15

10 (15)

344 (15)

16 (15)

5 (14)

90 (20)

84

Kyrösjärvi

6,1

7,2

14

23 (14)

758 (14)

132 (14)

5 (14)

84 (19)

76

Vanajanselkä

7,0

8,7

74

24 (74)

1182 (74)

46 (70)

11 (55)

91 (70)

77

Pyhäjärvi Sorvanselkä

7,0

8,1

41

23 (40)

717 (40)

41 (36)

13 (27)

90 (37)

74

Päijänne (keskiosa)

7,1

7,4

24

8 (24)

514 (24)

36 (24)

3 (17)

96 (24)

87

 

Taulukko 7.10. Näsijärven alueen ja Tarjanteen toimenpideohjelmaosa-alueen järvien tila-arviot osatekijöittäin ja kokonaisluokka, l=litoraalipohjaeläimet, s=syvännepohjaeläimet.

Järvi

Kunta

Tyyppi

Fysikaalis-kemialliset tekijät

Biologiset laatutekijät

Hymo

muuttuneisuus-

luokka

Ekologinen kokonaisluokka

Tila arvio

Kalat

Kasvi-plankton

Pohja-eläimet

Piilevät

Vesi-kasvit

Näsijärvi (N60 95.40) x1

Tampere, Ylöjärvi

Sh

H

E

E

E

 

H

T

Hyvä

Taulajärvi

Tampere

Vh

H

 

H

     

E

Hyvä

Näsijärvi (N60 95.40) x2

Ruovesi, Tampere, Ylöjärvi

Sh

H

 

H

     

T

Hyvä

Keijärvi

Ylöjärvi

Ph

E

 

H

     

H

Erinomainen

Löytänänjärvi

Tampere

Ph

T

 

T

   

H

E

Tyydyttävä

Ala-Pirttijärvi

Tampere

Vh

H

 

H

     

E

Hyvä

Vaavunjärvi

Orivesi, Tampere

Vh

H

         

E

Hyvä

Paalijärvi Matalajärvi

Kangasala, Orivesi, Tampere

Ph

E

 

E

     

E

Erinomainen

Pulesjärvi

Tampere

Ph

E

 

E

     

T

Erinomainen

Palovesi-Jäm (N60_96.00) x1

Ruovesi

Kh

E

 

H

     

E

Hyvä

Palovesi-Jäm (N60_96.00) x2

Ruovesi

Kh

E

 

H

     

E

Hyvä

Lehriönjärvi

Ruovesi

Rh

H

         

E

Hyvä

Isojärvi

Ruovesi

Ph

H

         

E

Hyvä

Rikalanjärvi

Ruovesi

Ph

T

       

T

E

Tyydyttävä

Jouttenus

Ruovesi

Mh

T

       

E

E

Tyydyttävä

Ruovesi (N60 96.10) x1

Ruovesi

Sh

H

T

H

E

 

H

E

Hyvä

Ruovesi (N60 96.10) x2

Mänttä-Vilppula, Ruovesi

Kh

H

T

H

H

 

H

E

Hyvä

Mustajärvi

Ruovesi

Mh

H

         

H

Hyvä

Alainen Herajärvi

Ruovesi

Vh

H

         

E

Hyvä

Ajosjärvi

Mänttä-Vilppula

Mh

E

 

H

     

E

Erinomainen

Salojärvi

Mänttä-Vilppula

MRh

H

         

E

Hyvä

Hietanen

Ruovesi

MVh

H

         

E

Hyvä

Seppälänjärvi

Ruovesi

Rh

H

 

E

     

E

Hyvä

Väärinjärvi

Ruovesi

Ph

T

 

H

     

T

Tyydyttävä

Toivionjärvi

Ruovesi

Rh

E

 

E

     

T

Erinomainen

Jakama

Ylöjärvi

Rh

H

 

E

     

E

Hyvä

Kuusjärvi

Ylöjärvi

Rh

H

         

E

Hyvä

Keihäsjärvi

Ylöjärvi

Rh

H

         

T

Hyvä

Kalliojärvi

Ylöjärvi

Rh

H

         

T

Hyvä

Riuttujärvi

Ylöjärvi

MRh

H

         

H

Hyvä

Puntasjärvi

Ylöjärvi

Rh

H

         

H

Hyvä

Iso Särkijärvi

Ylöjärvi

Rh

H

         

T

Hyvä

Kuusijärvi

Ylöjärvi

Rh

E

 

E

     

T

Erinomainen

Haukkajärvi

Ruovesi

Ph

E

         

H

Erinomainen

Iso Saarijärvi

Ruovesi

Rh

H

         

E

Hyvä

Iso Kalliojärvi

Ylöjärvi

Rh

E

         

T

Erinomainen

Elänne

Mänttä-Vilppula

Vh

H

 

E

V

   

T

Hyvä

Kurkijärvi

Mänttä-Vilppula

Kh

E

 

E

H

   

E

Erinomainen

Valkeajärvi

Mänttä-Vilppula, Ruovesi

Vh

H

         

T

Hyvä

Velaatanjärvi

Tampere

Ph

H

 

H

     

T

Hyvä

Ukaanjärvi

Tampere

Ph

H

 

T

     

T

Hyvä

Kaletonjärvi

Tampere

Ph

H

 

H

     

E

Hyvä

Hankajärvi

Tampere

Vh

E

 

E

     

T

Erinomainen

Pukala

Orivesi

Vh

E

 

E

     

T

Erinomainen

Kielekänjärvi

Orivesi, Tampere

Ph

H

         

T

Hyvä

Tarjanne

Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat

Sh

H

E

H

H (l), E (s)

H

 

E

Hyvä

Herajärvi

Ruovesi

MVh

H

 

H

     

E

Hyvä

Hauhusselkä

Virrat

MRh

H

 

E

     

E

Hyvä

Vaskivesi-Visuvesi

Ruovesi, Virrat

Rh

H

 

E

     

E

Hyvä

Kovero

Ruovesi

Ph

E

E

E

H

   

E

Erinomainen

Luoma

Ruovesi

Ph

H

         

E

Hyvä

Keihäsjärvi

Virrat

Rh

H

 

H

     

E

Hyvä

Havanganjärvi

Virrat

Rh

E

 

E

 

H

 

E

Hyvä

Iso Valkeajärvi

Virrat

Vh

H

 

E

     

E

Hyvä

Ylä-Havanka

Virrat

MRh

H

 

H

     

H

Hyvä

Siekkisjärvi

Virrat

Ph

H

 

E

V

   

T

Hyvä

Majajärvi

Mänttä-Vilppula, Virrat

Ph

H

         

H

Hyvä

Salusjärvi

Mänttä-Vilppula

Ph

H

         

H

Hyvä

Toisvesi

Virrat

Rh

H

 

H

E

   

E

Erinomainen

Kahilanjärvi

Virrat

Rh

H

         

T

Hyvä

Metterinjärvi

Virrat

Rh

E

T

       

T

Erinomainen

Vaskuunjärvi

Virrat

Rh

H

 

T

       

Hyvä

Vermasjärvi

Virrat

Rh

H

T

H

E

H

 

E

Hyvä

Vehkajärvi

Mänttä-Vilppula

Ph

E

 

E

E

   

E

Erinomainen

Kangasjärvi Rantalanjärvi

Mänttä-Vilppula

Ph

H

         

T

Hyvä

Riihijärvi

Mänttä-Vilppula

Ph

H

         

T

Hyvä

Parannesjärvi

Mänttä-Vilppula, Virrat

Ph

E

 

H

     

T

Hyvä

Koivujärvi

Mänttä-Vilppula

Ph

H

         

T

Hyvä

Lauttajärvi

Mänttä-Vilppula, Virrat

Rh

H

         

H

Hyvä

Jyväsjärvi

Mänttä-Vilppula, Virrat

Rh

H

         

H

Hyvä

 

Taulukko 7.11. Iso-Längelmäveden ja Hauhon reitin toimenpideohjelmaosa-alueen järvien tila-arviot osatekijöittäin ja kokonaisluokka, l=litoraalipohjaeläimet, s=syvännepohjaeläimet.

Järvi

Kunta

Tyyppi

Fysikaalis-kemialliset tekijät

Biologiset laatutekijät

Hymo

muuttuneisuus-

luokka

Ekologinen kokonaisluokka

Tila arvio

Kalat

Kasvi-plankton

Pohja-eläimet

Piilevät

Vesi-kasvit

Mallasvesi (N60 84.20) x1

Pälkäne, Valkeakoski

SVh

H

V

H

H

   

H

Hyvä

Tykölänjärvi

Pälkäne, Valkeakoski

Mh

H

 

E

     

E

Hyvä

Roine (N60 84.20) x2

Kangasala, Pälkäne

Vh

E

 

H

     

H

Hyvä

Roine (N60 84.20) x3

Kangasala

SVh

H

 

H

H

   

H

Hyvä

Halkohaavanjärvi

Kangasala, Valkeakoski

Ph

H

 

T

     

E

Tyydyttävä

Salmus

Kangasala, Lempäälä

Rh

E

         

E

Erinomainen

Kirkkojärvi

Kangasala

MVh

Hu

 

Hu

   

V

E

Huono

Pälkänevesi (N60 84.20) x1

Kangasala, Pälkäne

Vh

           

H

Hyvä

Vähäjärvi

Pälkäne

MRh

V

         

E

Välttävä

Pälkänevesi (N60 84.20) x2

Pälkäne

Vh

H

 

H

     

H

Hyvä

Kouvalanjärvi

Pälkäne

Mh

H

         

E

Hyvä

Längelmävesi

Kangasala, Orivesi

SVh

H

 

H

T

 

H

H

Hyvä

Tervajärvi

Kangasala

MRh

T

 

T

     

E

Tyydyttävä

Rajalahti

Orivesi

Vh

T

         

E

Tyydyttävä

Koljonselkä

Orivesi

Sh

H

 

H

     

H

Hyvä

Löytäneenlahti

Orivesi

Vh

T

 

T

     

E

Tyydyttävä

Pitkävesi

Orivesi

Vh

T

 

T

     

E

Tyydyttävä

Syväjärvi

Jämsä

Vh

H

 

E

     

E

Erinomainen

Valkeajärvi

Jämsä

Vh

E

 

E

     

T

Hyvä

Lopenselkä

Orivesi

Ph

E

 

E

     

E

Erinomainen

Myllyvesi-Väärä-Kalkku

Orivesi

Ph

H

 

H

     

E

Hyvä

Kolhinselkä Eväjärvi

Jämsä

Vh

E

 

H

H

   

E

Hyvä

Kuusjärvi

Jämsä

Ph

E

 

E

     

E

Erinomainen

Äväntäjärvi

Orivesi

Ph

H

 

H

     

E

Hyvä

Iso-Löytäne

Orivesi

Vh

E

E

E

E

   

E

Erinomainen

Eräjärvi

Orivesi

Mh

H

V

H

T

T

 

E

Tyydyttävä

Kuhmajärvi

Kangasala

Vh

E

 

E

     

E

Erinomainen

Keljonjärvi

Kangasala

MRh

H

 

T

   

T

E

Tyydyttävä

Elamonjärvi

Kangasala

Mh

H

 

T

     

E

Hyvä

Kirkkojärvi

Kangasala

Vh

T

 

T

   

T

H

Tyydyttävä

Pakkalanjärvi

Kangasala

Mh

V

         

E

Välttävä

Vesijärvi

Kangasala

Vh

H

 

T

V

   

T

Tyydyttävä

Kutemajärvi

Orivesi

Rh

E

 

E

     

T

Erinomainen

Oriselkä

Orivesi

Ph

T

 

V

   

V

H

Välttävä

 

Nihuanjärvi

Orivesi

Rh

H

 

T

   

H

H

Tyydyttävä

Myllyjärvi

Orivesi

Mh

H

         

E

Hyvä

Aihtianjärvi

Orivesi

Ph

E

 

E

     

E

Erinomainen

Enojärvi

Orivesi, Tampere

Ph

H

 

H

     

E

Hyvä

Iso-Haikara

Orivesi

Ph

H

         

E

Hyvä

Laasojärvi

Orivesi

Rh

H

         

E

Hyvä

Aurikkojärvi

Orivesi

Ph

H

         

E

Hyvä

Mellinselkä

Juupajoki, Orivesi

Ph

H

 

H

     

E

Hyvä

Luttu

Juupajoki

Mh

T

 

Hu

     

E

Välttävä

Kopsamo

Juupajoki

Ph

T

         

E

Tyydyttävä

Siikajärvi

Orivesi

Vh

E

 

E

E

   

E

Erinomainen

Kuivajärvi

Juupajoki, Ruovesi

Rh

H

         

E

Hyvä

Hirvijärvi

Juupajoki

Ph

H

         

T

Hyvä

Vähä-Petäjäjärvi

(Vähä-Petääjärvi)

Juupajoki

Mh

E

         

T

Erinomainen

Iso-Petäjäjärvi (Iso-Petääjärvi)

Juupajoki

Ph

H

         

T

Hyvä

Muhujärvi

Juupajoki

Vh

H

 

E

     

T

Hyvä

Väihijärvi

Juupajoki

Vh

H

         

E

Hyvä

Hulipas

Juupajoki

MRh

H

         

E

Hyvä

Iso-Liesi

Juupajoki

Ph

E

 

E

     

E

Erinomainen

Ala-Lylyjärvi

Juupajoki

MRh

H

 

T

     

E

Hyvä

Ylä-Lylyjärvi

Juupajoki

Ph

H

         

E

Hyvä

Iso-Karvia

Juupajoki

Vh

H

         

E

Hyvä

Kalliojärvi

Juupajoki

Rh

E

H

H

 

H

 

E

Hyvä

Pitkävesi

Kuhmoinen

Vh

H

 

E

     

E

Hyvä

Pajulanjärvi

Kangasala

Vh

H

 

E

     

E

Hyvä

Lamminjärvi

Kangasala

MRh

H

 

E

     

E

Hyvä

Pukarajärvi

Kuhmoinen

Ph

E

 

E

       

Erinomainen

Kuoksenjärvi

Kuhmoinen

Vh

E

           

Erinomainen

Pitkäjärvi

Kuhmoinen

Vh

E

 

E

       

Erinomainen

Särkijärvi

Kuhmoinen

Vh

E

 

E

       

Erinomainen

Kurkijärvi

Kuhmoinen

Vh

E

         

E

Erinomainen

Hahmajärvi

Kuhmoinen

Vh

E

 

E

       

Erinomainen

Lievejärvi

Kuhmoinen

Vh

E

 

H

       

Erinomainen

Pintele

Pälkäne

Vh

H

 

H

T

   

E

Hyvä

Ilmoilanselkä

Hämeenlinna

Vh

T

 

T

T

T

 

E

Tyydyttävä

Hauhonselkä

Hämeenlinna

Kh

T

V

T

H

V

 

E

Tyydyttävä

Vuorenselkä

Hämeenlinna

Ph

V

 

V

E

T

 

E

Tyydyttävä

Iso-Roine

Hämeenlinna

Vh

E

 

E

E

   

E

Erinomainen

Konaanjärvi

Hämeenlinna

Ph

H

 

H

H

   

E

Hyvä

Pitkäjärvi

Pälkäne

Mh

H

 

E

     

T

Hyvä

Koijärvi

Hämeenlinna, Pälkäne

Ph

H

         

E

Hyvä

Pyhäjärvi

Hämeenlinna

Vh

H

H

H

     

E

Hyvä

Jänisjärvi

Hämeenlinna

Ph

E

 

E

     

E

Erinomainen

Jylisjärvi

Hämeenlinna, Janakkala

Ph

E

 

E

   

E

E

Erinomainen

Vihajärvi

Hämeenlinna, Pälkäne

Vh

H

 

T

     

E

Hyvä

Rautajärvi

Pälkäne

Ph

T

 

T

   

H

E

Tyydyttävä

Kukkia

Hämeenlinna, Padasjoki, Pälkäne

SVh

H

T

E

T

 

H

E

Hyvä

Vekuna

Pälkäne

Vh

H

 

T

     

E

Hyvä

Kuohijärvi

Hämeenlinna

Vh

E

E

E

E

   

E

Erinomainen

Avusjärvi

Hämeenlinna, Pälkäne

Ph

T

 

T

     

E

Tyydyttävä

Nerosjärvi

Hämeenlinna

Kh

H

 

H

H

   

T

Hyvä

Vesijako

Padasjoki

Vh

E

 

H

     

E

Hyvä

Vehkajärvi

Kangasala, Kuhmoinen, Padasjoki

Vh

E

 

E

H (l), E (s)

H

 

T

Erinomainen

Uurajärvi

Padasjoki, Pälkäne

Vh

H

 

H

     

T

Hyvä

Lummene

Kuhmoinen

Vh

H

 

H

       

Hyvä

Ämmätsänjärvi

Pälkäne

Ph

H

 

H

     

T

Hyvä

Kyynäröjärvi

Pälkäne

Vh

H

 

E

     

T

Hyvä

Kauttisjärvi

Hämeenlinna, Padasjoki

Ph

H

 

T

H

   

E

Hyvä

Rautjärvi

Padasjoki

Ph

E

 

E

     

E

Erinomainen

Jamoinjärvi

Padasjoki

Vh

E

 

E

E

   

E

Erinomainen

Valkea-Kotinen

Hämeenlinna

Rh

E

E

E

E

   

E

Erinomainen

Oksjärvi

Hämeenlinna

Vh

H

T

H

     

E

Hyvä

Leheejärvi

Hämeenlinna

Mh

H

T

H

 

 

T

E

Tyydyttävä

Suolijärvi

Hämeenlinna

Ph

H

T

H

H

   

E

Hyvä

Ormajärvi

Hämeenlinna

Vh

H

T

H

H

   

E

Hyvä

Pannujärvi

Hämeenlinna

Ph

T

 

V

     

E

Tyydyttävä

Teuronjärvi

Hämeenlinna

Ph

V

T

Hu

     

E

Välttävä

Kataloistenjärvi

Hämeenlinna

Mh

T

 

H

T

V

 

E

Tyydyttävä

 

Taulukko 7.12. Ikaalisten reitin ja Jämijärven toimenpideohjelmaosa-alueen järvien tila-arviot osatekijöittäin ja kokonaisluokka.

Järvi

Kunta

Tyyppi

Fysikaalis-kemialliset tekijät

Biologiset laatutekijät

Hymo

muuttuneisuus-

luokka

Ekologinen kokonaisluokka

Tila arvio

Kalat

Kasvi-plankton

Pohja-eläimet

Piilevät

Vesi-kasvit

Mahnalanselkä Kirkkojärvi

Hämeenkyrö, Nokia

Kh

T

H

H

E

 

T

E

Tyydyttävä

Kirkkojärvi

Hämeenkyrö

Kh

T

H

T

H

 

H

E

Tyydyttävä

Järvenkylänjärvi

Hämeenkyrö

Ph

E

 

H

     

T

Hyvä

Särkijärvi

Hämeenkyrö

MRh

H

         

T

Hyvä

Kyrösjärvi

Hämeenkyrö, Ikaalinen, Ylöjärvi

Rh

H

E

H

H

 

T

E

Hyvä

Kyrösjärvi Kovelahti

Ikaalinen

Rh

T

 

E

     

E

Tyydyttävä

Kyrösjärvi Kelminselkä

Ikaalinen

Rh

T

 

E

     

E

Tyydyttävä

Röyhiönjärvi

Ikaalinen

MRh

H

         

T

Hyvä

Parkanonjärvi

Parkano

Rh

H

E

H

     

T

Hyvä

Poikkeusjärvi

Parkano

MRh

T

 

E

     

T

Hyvä

Riuttasjärvi

Parkano

Rh

H

 

E

     

T

Hyvä

Linnanjärvi

Parkano

MRh

H

 

E

     

T

Hyvä

Kankarinjärvi

Kihniö

MRh

H

E

H

 

H

 

H

Hyvä

Kirkkojärvi

Parkano

Rh

H

 

T

     

T

Hyvä

Vuorijärvi

Parkano

MRh

H

H

T

 

H

 

T

Hyvä

Naarmijärvi

Kihniö

MRh

H

         

H

Hyvä

Tarsianjärvi

Kihniö

MRh

H

 

H

     

H

Hyvä

Sulkuejärvi

Kihniö

MRh

T

 

T

   

H

H

Tyydyttävä

Nerkoonjärvi

Kihniö

Rh

E

E

H

 

E

 

H

Erinomainen

Jämijärvi länsiosa

Jämijärvi

MRh

V

E

H

     

H

Tyydyttävä

Jämijärvi itäosa

Jämijärvi

Rh

H

E

H

V

   

H

Hyvä

Valkiajärvi

Kankaanpää

Mh

V

 

T

     

H

Tyydyttävä

Kotojärvi

Parkano

MRh

H

         

T

Hyvä

Pirttijärvi

Parkano

MRh

H

         

H

Hyvä

Kovesjärvi

Parkano

MRh

E

 

E

     

H

Erinomainen

Häädetjärvi

Parkano

MRh

H

         

H

Hyvä

Kuivasjärvi

Parkano

Rh

H

E

T

 

H

H

H

Tyydyttävä

Nivusjärvi

Parkano

MRh

H

         

E

Hyvä

Vatajanjärvi

Parkano

Rh

H

         

E

Hyvä

Ylinenjärvi

Parkano

MRh

H

T

E

 

H

 

H

Hyvä

Iso Venesjärvi

Parkano

MRh

H

         

T

Hyvä

Leppäsjärvi

Ikaalinen

Rh

E

 

E

     

T

Erinomainen

Ruojärvi

Ikaalinen, Parkano

Rh

E

 

E

     

T

Erinomainen

Vahojärvi

Parkano

Rh

E

 

E

     

T

Erinomainen

Petäjäjärvi

Parkano, Ylöjärvi

Rh

E

 

E

     

T

Erinomainen

Aurejärvi

Parkano, Ylöjärvi

Rh

E

 

E

V

   

H

Erinomainen

Ainesjärvi

Ylöjärvi

Rh

H

         

H

Hyvä

Lylyjärvi

Parkano

Rh

E

H

H

     

H

Hyvä

Liesijärvi

Parkano

MRh

E

 

E

     

E

Erinomainen

Poikkelisjärvi

Ylöjärvi

MRh

H

         

E

Hyvä

Iso Mustajärvi

Ylöjärvi

Rh

E

H

H

     

E

Hyvä

Valkeajärvi

Ylöjärvi

Rh

H

         

E

Hyvä

Särkijärvi

Ikaalinen, Ylöjärvi

Vh

H

         

T

Hyvä

Sipsiönjärvi

Ikaalinen

Rh

E

 

E

     

T

Erinomainen

Vahojärvi

Ikaalinen

Rh

H

         

T

Hyvä

Vuorijärvi

Ikaalinen

Rh

H

         

E

Hyvä

Liesijärvi

Ylöjärvi

MRh

E

 

E

     

E

Erinomainen

Pääjärvi

Ikaalinen

Rh

H

         

T

Hyvä

Hulppojärvi

Ikaalinen

MRh

E

 

H

     

T

Hyvä

Juurijärvi

Ikaalinen

Rh

H

         

T

Hyvä

Lavajärvi

Hämeenkyrö

Ph

T

 

T

     

T

Tyydyttävä

Karhejärvi

Ylöjärvi

Ph

H

 

T

T

   

T

Tyydyttävä

Koikeroinen

Ylöjärvi

Rh

H

         

H

Hyvä

Kitarinjärvi

Ylöjärvi

Ph

H

         

H

Hyvä

 

Taulukko 7.13. Pyhäjärven alueen ja Vanajaveden toimenpideohjelmaosa-alueen järvien tila-arviot osatekijöittäin ja kokonaisluokka, l=litoraalipohjaeläimet, s=syvännepohjaeläimet.

Järvi

Kunta

Tyyppi

Fysikaalis-kemialliset tekijät

Biologiset laatutekijät

Hymo

muuttuneisuus-

luokka

Ekologinen kokonaisluokka

Tila arvio

Kalat

Kasvi-plankton

Pohja-eläimet

Piilevät

Vesi-kasvit

Rautavesi

Sastamala

Kh

H

 

T

H (l), T (s)

   

Hu

Tyydyttävä

Riippilänjärvi

Sastamala

Ph

T

 

T

   

T

E

Tyydyttävä

Kulovesi

Nokia, Sastamala

Kh

H

 

T

E (l), H (s)

   

T

Tyydyttävä

Teernijärvi

Nokia

Vh

T

 

T

V

 

H

E

Tyydyttävä

Pääjärvi

Sastamala

Ph

E

         

E

Erinomainen

Ekojärvi

Sastamala

MRh

V

         

T

Välttävä

Ylistenjärvi

Sastamala

Vh

H

H

H

     

E

Hyvä

Tupurlajärvi

Sastamala

Rr

H

 

T

   

T

E

Tyydyttävä

Kelhäjärvi

Hämeenkyrö, Sastamala

Ph

H

         

E

Hyvä

Mätikkö

Sastamala

Rr

H

         

E

Hyvä

Hahmajärvi

Sastamala

Rr

H

 

T

     

H

Tyydyttävä

Kirkkojärvi

Sastamala

Rr

T

         

E

Tyydyttävä

Kortejärvi

Sastamala

Ph

H

         

H

Hyvä

Alhonjärvi

Hämeenkyrö

MRh

H

         

E

Hyvä

Suonojärvi

Vesilahti

Rh

H

 

H

     

H

Hyvä

Pyhäjärvi (N60 77.20) etelä

Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti

Sh

T

 

T

T

 

T

T

Tyydyttävä

Pyhäjärvi (N60 77.20) pohjoinen

Nokia, Pirkkala, Tampere

Kh

H

V

H

H

 

T

T

Hyvä

Pyhäjärvi (N60 77.20), Hulaus

Akaa, Lempäälä, Vesilahti

Mh

V

Hu

V

 

V

T

T

Välttävä

Pyhäjärvi (N60 77.20), Alhonselkä

Vesilahti

Mh

V

 

Hu

   

T

T

Välttävä

Tohloppi

Tampere

Vh

H

 

E

     

T

Hyvä

Tottijärvi

Nokia

Mh

T

V

V

 

Hu

 

E

Välttävä

Kalliojärvi

Nokia

Ph

E

         

E

Erinomainen

Vihnusjärvi

Nokia

Ph

H

 

E

     

H

Hyvä

Tesomajärvi

Tampere

MVh

E

 

H

     

E

Hyvä

Iidesjärvi

Tampere

Rr

V

 

Hu

     

H

Huono

Alasjärvi

Tampere

Mh

E

 

E

     

T

Erinomainen

Kaukajärvi

Kangasala, Tampere

Vh

H

 

E

     

T

Hyvä

Peltolammi

Tampere

Mh

H

 

 

     

T

Hyvä

Sääksjärvi

Lempäälä, Pirkkala, Tampere

Mh

E

 

H

     

T

Hyvä

Ahtialanjärvi

Lempäälä

Mh

T

         

H

Tyydyttävä

Liponselkä

Lempäälä

Lv

H

 

V

     

H

Tyydyttävä

Vanajavesi (N60 79.40) x1

Akaa, Valkeakoski

Sh

H

 

H

V

   

H

Tyydyttävä

Iso Savijärvi

Lempäälä, Valkeakoski

MRh

H

 

H

   

T

T

Tyydyttävä

Vanajavesi (N60 79.40) x2

Hattula, Hämeenlinna, Valkeakoski

Sh

T

V

T

T

   

H

Tyydyttävä

Miemalanselkä-Lepaanvirta

Hattula, Hämeenlinna

Lv

T

 

V

T

   

H

Välttävä

Jouttijärvi

Hattula, Pälkäne, Valkeakoski

Mh

T

         

E

Tyydyttävä

Katumajärvi

Hämeenlinna

Vh

T

T

H

V

V

 

E

Tyydyttävä

Kankaistenjärvi

Hämeenlinna, Janakkala

Vh

E

E

E

E (l), H (s)

   

E

Hyvä

Lehijärvi

Hattula

Vh

T

 

T

T

   

E

Tyydyttävä

Höytämönjärvi

Lempäälä

Mh

E

 

E

     

H

Erinomainen

Koipijärvi

Lempäälä

Mh

E

 

E

     

H

Erinomainen

Hervantajärvi

Lempäälä, Tampere

Vh

E

 

E

     

H

Erinomainen

Suolijärvi

Tampere

Vh

H

         

H

Hyvä

Särkijärvi

Tampere

Vh

E

E

E

     

H

Erinomainen

Mäyhäjärvi

Lempäälä

Mh

T

Hu

V

     

H

Välttävä

Iso Kausjärvi

Lempäälä

Mh

E

 

T

     

E

Hyvä

Tervajärvi

Lempäälä

Mh

E

 

E

     

E

Erinomainen

Saarioisjärvi

Valkeakoski

Mh

T

         

T

Tyydyttävä

Äimäjärvi

Hämeenlinna

Mh

T

V

T

T

   

H

Välttävä

Keihäsjärvi

Hämeenlinna

Mh

H

 

H

     

E

Hyvä

Jalanti

Akaa

Rr

T

 

T

E

 

T

E

Tyydyttävä

Kokkijärvi

Hämeenlinna, Urjala

MVh

H

         

E

Hyvä

Lintumaanjärvi - Kallijärvi

Hämeenlinna, Urjala

Ph

T

 

T

     

E

Tyydyttävä

Kotkajärvi

Hämeenlinna

Ph

E

H

E

     

E

Hyvä

Uurtaanjärvi

Hämeenlinna, Urjala

MRh

V

 

H

     

T

Tyydyttävä

Kortejärvi

Urjala

Rr

H

 

T

   

T

V

Tyydyttävä

Rutajärvi

Urjala

Rr

H

 

H

     

T

Hyvä

Nuutajärvi

Urjala

Rr

V

 

Hu

   

T

T

Välttävä

Valajärvi

Urjala

Mh

E

 

E

     

E

Erinomainen

Kivijärvi

Urjala

MRh

H

         

T

Hyvä

Särkijärvi

Urjala

MVh

H

 

H

     

E

Hyvä

Kokonjärvi

Urjala

MRh

Hu

 

V

     

E

Huono

Lahmajärvi

Urjala

Mh

H

         

H

Hyvä

Soilujärvi

Akaa, Urjala, Vesilahti

MVh

E

 

E

     

H

Hyvä

Kikurinjärvi

Urjala

MRh

T

         

E

Tyydyttävä

Ameenjärvi

Urjala, Vesilahti

Mh

T

 

V

     

E

Välttävä

Pynnänjärvi

Urjala, Vesilahti

MRh

T

         

E

Tyydyttävä

Iso Arajärvi

Akaa, Vesilahti

Ph

E

E

E

E

   

T

Erinomainen

 

Taulukoiden 7.14–7.17 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella olevat järvet käsitellään tarkemmin Varsinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten toimenpideohjelmissa. Taulukossa 7.18 on yhteenveto järvien tilaluokituksesta.

Taulukko 7.14. Kokemäenjoen alaosan – Loimijoen toimenpideohjelmaosa-alueen (käsitellään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimenpideohjelmassa) järvien tila-arviot osatekijöittäin ja kokonaisluokka.

Järvi

Kunta

Tyyppi

Fysikaalis-kemialliset tekijät

Biologiset laatutekijät

Hymo

muuttuneisuus-

luokka

Ekologinen kokonaisluokka

Tila arvio

Kalat

Kasvi-plankton

Pohja-eläimet

Piilevät

Vesi-kasvit

Kiimajärvi

Sastamala

Mh

H

 

H

     

T

Hyvä

Aurajärvi

Sastamala

Ph

E

         

E

Erinomainen

Kiikoisjärvi

Sastamala

MRh

T

 

T

     

T

Tyydyttävä

Kuorsumaanjärvi

Sastamala

MRh

T

 

E

     

H

Hyvä

Mouhijärvi

Sastamala

Rh

H

 

H

     

H

Hyvä

Kourajärvi

Sastamala

Rr

H

 

H

     

H

Hyvä

Sävijärvi

Sastamala

Rh

T

         

E

Tyydyttävä

Kirjasjärvi

Sastamala

MRh

H

         

E

Hyvä

Märkäjärvi

Sastamala

Rh

H

 

H

     

E

Hyvä

Hirvonjärvi

Hämeenkyrö

Rh

H

         

E

Hyvä

Vesajärvi

Hämeenkyrö

MRh

T

 

T

     

E

Tyydyttävä

Houhajärvi

Sastamala

Mh

H

 

H

     

E

Hyvä

Vehkajärvi

Punkalaidun, Urjala

Vh

V

V

V

V

   

T

Välttävä

 

Taulukko 7.15. Karvianjoen (käsitellään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimenpideohjelmassa) toimenpideohjelmaosa-alueen järvien tila-arviot osatekijöittäin ja kokonaisluokka.

Järvi

Kunta

Tyyppi

Fysikaalis-kemialliset tekijät

Biologiset laatutekijät

Hymo

muuttuneisuus-

luokka

Ekologinen kokonaisluokka

Tila arvio

Kalat

Kasvi-plankton

Pohja-eläimet

Piilevät

Vesi-kasvit

Heinijärvi

Pori, Sastamala

MRh

H

 

T

     

E

Hyvä

Isovesi

Kankaanpää, Sastamala

MRh

H

         

E

Hyvä

 

Taulukko 7.16. Pihlajaveden ja Ähtärin reitin (käsitellään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimenpideohjelmassa) toimenpideohjelmaosa-alueen järvien tila-arviot osatekijöittäin ja kokonaisluokka.

Järvi

Kunta

Tyyppi

Fysikaalis-kemialliset tekijät

Biologiset laatutekijät

Hymo

muuttuneisuus-

luokka

Ekologinen kokonaisluokka

Tila arvio

Kalat

Kasvi-plankton

Pohja-eläimet

Piilevät

Vesi-kasvit

Uurasjärvi

Virrat

Rh

H

 

H

     

E

Hyvä

 

Taulukko 7.17. Suur-Päijänteen (käsitellään Keski-Suomen ELY-keskuksen toimenpideohjelmassa) toimenpideohjelmaosa-alueen järvien tila-arviot osatekijöittäin ja kokonaisluokka.

Järvi

Kunta

Tyyppi

Fysikaalis-kemialliset tekijät

Biologiset laatutekijät

Hymo

muuttuneisuus-

luokka

Ekologinen kokonaisluokka

Tila arvio

Kalat

Kasvi-plankton

Pohja-eläimet

Piilevät

Vesi-kasvit

Päijänne (etel. N60+78.10)

Kuhmoinen

SVh

H

E

E

E

H

 

H

Hyvä

Päijänne (kesk. N60+78.10)

Kuhmoinen

SVh

H

H

E

E

 

 

E

Hyvä

Alainen-Karkjärvi

Kuhmoinen

Vh

H

 

T

 

 

 

 

Hyvä

Yläinen Karkjärvi

Kuhmoinen

Vh

H

 

H

 

 

 

 

Hyvä

Velisjärvi

Kuhmoinen

Vh

E

 

E

 

 

 

 

Erinomainen

Iso Pihlajajärvi

Kuhmoinen

Ph

E

 

E

 

 

 

 

Erinomainen

Iso Sääksjärvi

Kuhmoinen

Vh

H

 

H

 

 

 

 

Hyvä

Pälämä

Kuhmoinen

Vh

E

 

H

 

 

 

 

Hyvä

Isojärvi

Kuhmoinen

Vh

E

E

H

H

 

 

E

Erinomainen

Sarvajärvi

Kuhmoinen

Vh

E

 

E

 

 

 

 

Erinomainen

 

Taulukko 7.18. Yhteenveto järvien tilaluokituksesta Pirkanmaan toimenpideohjelma-alueella.

Ekologinen luokka

Näsijärven alue ja Tarjanne

Iso-Längelmävesi ja Hauhon reitti

Ikaalisten reitti ja Jämijärvi

Pyhäjärven alue ja Vanajavesi

Erinomainen

15

25

10

10

Hyvä

51

52

34

24

Tyydyttävä

4

19

10

23

Välttävä

 

5

 

11

Huono

 

1

 

2