eTPO.fi

eTPO.fi on vesienhoidon toimenpideohjelmien verkkosivusto, joka palvelee niin kansalaisia kuin eri alojen asiantuntijoitakin. Toimenpideohjelmissa kuvataan pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Toimenpiteet määritetään suunnittelualueille ja eri sektoreille, ja ne on ryhmitelty yhtäältä EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin ja toisaalta kansallisen suunnittelukäytännön mukaisesti. Osa toimenpiteistä voidaan kohdistaa yksittäiseen vesimuodostumaan tai vesimuodostumaryhmään. Toimenpideohjelman yhteenveto on osa vesienhoitosuunnitelmaa. Tietosisällön sivustolle ovat tuottaneet Suomen ELY-keskukset ja Suomen ympäristökeskus. eTPO-palvelu on verkossa kaikkien saatavilla oleva sivusto, joka ei vaadi rekisteröitymistä.

PUHELIN

0295 020 900

(Ma–pe 9–16)

Puhelun hinta pvm/mpm

SÄHKÖPOSTI

ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Merkityskuva.