2.2 Joet

Tarkasteltujen vesimuodostumien valuma-alueen pinta-ala oli pienimmillään Vähä-Askanjoella 19 km² ja suurimmillaan Ala-Kemijoella yli 51 000 km². Turvemaiden jokityypit muodostivat yhdessä 88 % jokien lukumäärästä ja 89 % yhteispituudesta, mikä kuvastaa vesienhoitoalueen turvemaavaltaisuutta. Keskisuuret turvemaiden joet (Kt) käsittää lähes puolet Kemijoen vesienhoitoalueen jokien lukumäärästä ja yhteispituudesta. Alueen turvemaan joet ovat tyypillisesti humuspitoisia, mutta luonnontilaiselta ravinnetasoltaan karuja. Ounasjoen latvoilla on myös muutamia Pohjois-Lapin jokityyppejä (PoLa) edustavia, männyn metsärajan yläpuolisia subarktisia jokivesiä.

Taulukko 2.2.1. Kemijoen vesienhoitoalueen jokivesien jakautuminen eri jokityyppeihin (PoLa= Pohjois-Lapin männyn puurajan yläpuoliset jokityypit).

Tyyppi

Lukumäärä

Lukumäärän %-osuus

Pituus (km)

Pituuden %-osuus

Erittäin suuret turvemaiden joet

4

1

481

6

Keskisuuret kangasmaiden joet

15

5

469

6

Keskisuuret kangasmaiden joet - PoLa

3

1

119

1

Keskisuuret turvemaiden joet

138

45

3 774

47

Keskisuuret turvemaiden joet - PoLa

3

1

97

1

Pienet kangasmaiden joet

18

6

282

4

Pienet kangasmaiden joet - PoLa

1

> 1

19

> 1

Pienet turvemaiden joet

107

35

1 419

18

Suuret turvemaiden joet

16

5

1 271

16

Suuret turvemaiden joet - PoLa

1

> 1

85

1

Ei voi määrittää

1

> 1

9

> 1

Yhteensä

307

 

8 025