2.3 Järvet

Tarkastelluista järvistä 9 on pinta-alaltaan alle 50 ha ja 219 pinta-alaltaan 50–100 ha. Yli 100 ha järviä on yhteensä 207, ja yli 10 km² järviä yhteensä 17 (taulukko 2.3.2) Suuriksi järviksi tyypiteltyjä, pinta-alaltaan yli 40 km² suuruisia järviä ovat Simojärvi, Kemijärvi ja Ala-Suolijärvi sekä Lokan ja Porttipahdan tekojärvet.

Vesienhoitoalueen järville tyypillisiä piirteitä ovat humuspitoisuus ja mataluus. Matalia humusjärviä on noin puolet kaikista järvistä, minkä lisäksi matalat runsashumuksiset järvet ja pienet humusjärvet ovat yleisiä järvityyppejä. Järvien kokonaispinta-alasta nämä runsaina esiintyvät järvityypit muodostavat reilun neljäsosan. Suuret humusjärvet muodostavat noin puolet järvien yhteispinta-alasta. Vesienhoitoalueella esiintyviä harvinaisempia järvityyppejä ovat pääosin Kittilän kalkkikivialueella sijaitsevat runsaskalkkiset järvet sekä Ounasjoen vesistön latvaosissa männyn metsänrajan yläpuolella sijaitsevat Pohjois-Lapin järvet. Myös runsashumuksiset järvet ja hyvin lyhytviipymäiset järvet ovat alueella harvinaisia järvityyppejä.

Taulukko 2.3.1. Kemijoen vesienhoitoalueen järvien jakautuminen tyyppeihin.

Tyyppi Lukumäärä Lukumäärän % -osuus Pinta-ala km2 Pinta-alan %-osuus  
 
Hyvin lyhytviipymäiset järvet (Lv) 12 3 36 2  
Keskikokoiset humusjärvet (Kh) 15 3 192 11  
Matalat humusjärvet (Mh) 218 50 299 18  
Matalat runsashumuksiset järvet (MRh) 60 14 75 4  
Matalat vähähumuksiset järvet (MVh) 30 7 46 3  
Pienet humusjärvet (Ph) 40 9 71 4  
Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh) 25 6 76 5  
Pohjois-Lapin järvet (PoLa) 16 4 30 2  
Runsashumuksiset järvet (Rh) 4 1 6 0  
Runsaskalkkiset järvet (Rk) 9 2 11 1  
Suuret humusjärvet (Sh) 5 1 838 50  
Yhteensä 434   1 681    

 

Taulukko 2.3.2. Kemijoen vesienhoitoalueella sijaitsevat yli 10 km2 suuruiset järvet, niiden pinta-ala (km2), tyyppi, keskisyvyys (m) ja suurin syvyys (m). Tiedot ovat ensisijaisesti SYKE:n ylläpitämästä Järvirekisteristä (Ranta 10 aineisto) ja toissijaisesti Vesistömallijärjestelmästä.

Järvinumero Nimi Kunta Pinta-ala (km2) Tyyppi Keskisyvyys (m) Suurin syvyys (m)
64.042.1.002 Ristijärvi-Välttämönselkä Simo 10,05 Mh 1,68 13,8
64.051.1.001 Simojärvi (N43 176.00)x1 Simo 35,28 Kh 5,00 27,0
64.052.1.001 Simojärvi (N43 176.00)x2 Simo 54,65 Sh 5,00 27,0
65.244.1.003 Vanttausjärvi Rovaniemi 10,29 Kh 4,59 10,0
65.311.1.001 Kemijärvi Kemijärvi 230,26 Sh 5,53 24,0
65.392.1.001 Ala-Suolijärvi - Oivanjärvi Posio 55,88 Sh 4,29 21,0
65.393.1.001 Yli-Suolijärvi Posio 33,08 Kh 4,16 18,2
65.518.1.001 Norvajärvi Rovaniemi 11,80 Vh 5,16 16,0
65.592.1.001 Unari Sodankylä 29,08 Kh 5,01 24,8
65.652.1.001 Pallasjärvi - Pallaslompolo Kittilä 17,26 Vh 9,00 36,0
65.663.1.001 Pöyrisjärvi Enontekiö 15,05 PoLa 6,00 18,0
65.712.1.001 Olkkajärvi - Matkalampi Rovaniemi 14,57 Mh 2,78 9,6
65.795.1.001 Enijärvi Kemijärvi 10,02 Kh 3,45 14,0
65.817.1.001 Orajärvi Sodankylä 10,95 Kh 4,40 11,0
65.831.2.001 Porttipahdan tekojärvi Sodankylä 148,60 Sh 4,44 30,0
65.854.1.002 Vaalajärvi Sodankylä 13,07 Mh 1,53 2,8
65.855.1.001 Kelontekemäjärvi Kittilä 16,43 MVh 2,70 5,1
65.931.2.001 Lokan tekojärvi Sodankylä 315,40 Sh 3,80 12,0