2.4 Rannikkovedet

Vesienhoitoalueella on viisi rannikkovesimuodostumaa, jotka ulottuvat Tornion, Kemin ja Simon edustalle

(taulukko 2.4.1). Rannikkovedet on jaoteltu kahteen tyyppiin, Perämeren sisemmät ja ulommat rannikkovedet. Tyyppien raja noudattaa likimain viiden metrin syvyyskäyrää. Sisemmät rannikkovedet on jaettu isompien saarten, niemien tai lahtien perusteella omiksi vesimuodostumikseen. Perämeren ulompaa rannikkovesityyppiä edustaa ainoastaan yksi vesimuodostuma, jonka pinta-ala kattaa yli 80 % vesienhoitoalueen rannikkovesistä.

Taulukko 2.4.1. Vesienhoitoalueen rannikkovesien jakautuminen tyyppeihin.

Tunnus Nimi Kunta Pintavesityyppi Pinta-ala km2
5_Ps_001 Simo sisä Simo Perämeren sisemmät rannikkovedet (Ps) 34,1
5_Ps_002 Maksniemi sisä Kemi, Simo Perämeren sisemmät rannikkovedet (Ps) 37,0
5_Ps_003 Ajos sisä Kemi Perämeren sisemmät rannikkovedet (Ps) 40,5
5_Ps_004 Kemi sisä Kemi, Tornio Perämeren sisemmät rannikkovedet (Ps) 36,3
5_Pu_001 Kemi-Simo ulko Kemi, Simo, Tornio Perämeren ulommat rannikkovedet (Pu) 767,8
Yhteensä       916