2.3 Järvet

Tarkastelluista järvistä kaksi on pinta-alaltaan alle 50 ha ja 59 pinta-alaltaan 50–100 ha. Yli 100 ha järviä on yhteensä 108, ja yli 10 km² suuruisia järviä on yhteensä seitsemän (taulukko 2.3.2). Suuriksi järviksi tyypiteltyjä, pinta-alaltaan yli 40 km² suuruisia järviä on ainoastaan yksi, Miekojärvi.

Vesienhoitoalueella yleisimpiä järvityyppejä ovat männyn metsänrajan yläpuolella sijaitsevat Pohjois-Lapin järvet sekä matalat humusjärvet ja matalat runsashumuksiset järvet. Pohjois-Lapin järviä on noin kolmannes kaikista järvistä ja vajaa neljäsosa järvien pinta-alasta. Matalat humusjärvet ja matalat runsashumuksiset järvet muodostavat yhteensä reilun 40 % järvien lukumäärästä ja reilun neljänneksen järvien pinta-alasta. Keskikokoiset ja suuret humusjärvet muodostavat myös noin neljänneksen järvien pinta-alasta. Vähähumuksiset järvet muodostavat vajaan viidenneksen järvien pinta-alasta.

Alueella esiintyviä harvinaisempia järvityyppejä ovat muutamat kalkkikiviesiintymien vaikutuspiirissä olevat tai vesikasvillisuudeltaan kalkkivaikutusta ilmentävät järvet sekä hyvin lyhytviipymäiset järvet.

Taulukko 2.3.1. Tornionjoen vesienhoitoalueen järvien jakautuminen eri tyyppeihin.

Tyyppi

Lukumäärä

Lukumäärän % -osuus

Pinta-ala km²

Pinta-alan %-osuus

Hyvin lyhytviipymäiset järvet (Lv)

5

0,03

1 367

0,03

Keskikokoiset humusjärvet (Kh)

4

0,02

7 257

0,14

Matalat humusjärvet (Mh)

47

0,28

10 156

0,2

Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)

26

0,15

3 377

0,07

Matalat vähähumuksiset järvet (MVh)

9

0,05

2 462

0,05

Pienet humusjärvet (Ph)

8

0,05

1 522

0,03

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)

10

0,06

7 023

0,14

Pohjois-Lapin järvet (PoLa)

57

0,34

11 890

0,23

Runsaskalkkiset järvet (Rk)

2

0,01

280

0,01

Suuret humusjärvet (Sh)

1

0,01

5 281

0,1

Yhteensä

169

 

50 616

 

 

Taulukko 2.3.2. Tornionjoen vesienhoitoalueella sijaitsevat yli 10 km2 suuruiset järvet, niiden pinta-ala (km2), tyyppi, keskisyvyys (m) ja suurin syvyys (m). Tiedot ovat ensisijaisesti SYKE:n ylläpitämästä Järvirekisteristä (Ranta 10 aineisto) ja toissijaisesti Vesistömallijärjestelmästä.

Järven nro

Nimi

Kunta

Pinta-ala (km²)

Tyyppi

Keskisyvyys (m)

Suurin syvyys (m)

67.352.1.001

Äkäsjärvi

Muonio

12,96

MVh

2,95

12,0

67.473.1.001

Jerisjärvi

Muonio

30,67

Vh

3,44

11,7

67.640.1.001

Kilpisjärvi - Alajärvi

Enontekiö

37,32

PoLa

19,50

57,0

67.922.1.001

Iso Lohijärvi

Ylitornio

14,45

Mh

1,48

5,8

67.931.1.001

Miekojärvi

Ylitornio

52,81

Sh

6,54

22,8

67.961.1.001

Iso-Vietonen

Ylitornio

35,44

Kh

6,36

20,4

67.962.1.002

Raanujärvi

Ylitornio

25,44

Kh

6,26

25,9