2.4 Rannikkovedet

Tornionjoen vesienhoitoalueeseen kuuluu kapea Tornion edustan rannikkoalue, joka on jaettu kolmeen eri rannikkovesimuodostumaan (taulukko 2.4.1). Rannikkovedet on jaoteltu kahteen tyyppiin, Perämeren sisemmät ja ulommat rannikkovedet. Tyyppien raja noudattaa likimain viiden metrin syvyyskäyrää. Sisemmät rannikkovedet on jaettu isompien saarten, niemien tai lahtien perusteella omiksi vesimuodostumikseen. Perämeren ulompaa rannikkovesityyppiä edustaa ainoastaan yksi vesimuodostuma, jonka pinta-ala kattaa noin 65 % vesienhoitoalueen rannikkovesistä.

Taulukko 2.4.1. Vesienhoitoalueen rannikkovesien  jakautuminen tyyppeihin.

Tunnus

Nimi

Kunta

Pintavesityyppi

Pinta-ala km2

6_Ps_001

Tornio sisä

Tornio

Perämeren sisemmät rannikkovedet (Ps)

21,7

6_Ps_002

Röyttä sisä

Tornio

Perämeren sisemmät rannikkovedet (Ps)

15,3

6_Pu_001

Tornio ulko

Tornio

Perämeren ulommat rannikkovedet (Pu)

69,5

Yhteensä

 

 

 

106,5