6.14 Muut toimenpiteet ja ohjauskeinot

Kalastus on merkittävä paine Kietsimäjoelle ja Inarijoelle. Toimenpiteenä on lohikantojen elvyttäminen Tenojoen seuranta- ja tutkimustyöryhmän suunnitelman mukaisesti. Käytännössä tämä tapahtuu kalastuksen säätelyllä Suomen ja Norjan välisin sopimuksin. Viimeisin kalastussopimus on ollut voimassa vuodesta 2017 ja sen vaikutuksia lohikantoihin seurataan vuosittain. Vieraslajien ja kalatautien leviämisen ehkäisemiseksi on tarpeen tiivistää edelleen yhteistyötä Norjan ja Venäjän kanssa.