5.4. EU-uimarannat                 

Erityisiin alueisiin kuuluvat myös EU-uimavedet eli vesimuodostumat, joissa on EU-uimaranta. Niillä oletetaan käyvän huomattava määrä uimareita päivän aikana. EU-uimarantojen hallinta tapahtuu uimavesidirektiivin (2006/7/EY) perusteella annettujen sosiaali- ja terveysministeriön asetusten (177/2008 ja 711/2014) nojalla. Asetusten tarkoituksena on uimavesienlaadun turvaaminen mm. hygieenisen tilan kannalta.

Uimavesien hallintaa varten kunnan terveydensuojeluviranomaiset laativat yhteistyössä uimarannanomistajan tai haltijan kanssa jokaiselle EU-uimarannalle uimavesiprofiilin. Profiili sisältää kuvauksen kyseisen uimaveden ominaisuuksista ja mahdollisista saastumisen syistä, arvioita haitallisista tilanteista, kuten runsaasta sinilevien esiintymisestä tai lyhytkestoisesta saastumisesta, tietoa seurannasta sekä uimaveden hallintaan ja valvontaan liittyvät yhteystiedot. Profiili tarkistetaan tietyin vuosivälein riippuen uimaveden laadun luokasta. Uimarantojen uimavesiprofiileja laadittaessa ja tarkistettaessa hyödynnetään vesienhoitolain mukaisista vesien tilan arvioinneista ja seurannasta saatuja tietoja.

Vuonna 2018 Uudellamaalla oli EU-uimarantoja 59, joista 14 sijaitsee pohjavesialueilla (kuva 2).

Karttakuva EU-uimarannoista Uudellamaalla.

Kuva 2. EU-uimarannat Uudellamaalla.