Liite 2. Kunnostusta, rakentamista ja säännöstelyä koskevat toimenpide-esitykset

 

JOET

Tunnus

Vesimuodostuma

Toimenpide

Lisätieto

15.001_001

Taasianjoen alaosa

Joen elinympäristökunnostus

 

15.001_001

Taasianjoen alaosa

Puron elinympäristökunnostus

Taasianjoen sivu-uomien sekä Virmajoen ja Särkjärvibäckenin kunnostuksia.

15.002_001

Taasianjoen keskiosa

Joen elinympäristökunnostus

 

15.002_001

Taasianjoen keskiosa

Puron elinympäristökunnostus

Taasianjoen sivu-uomien sekä Virmajoen ja Särkjärvibäckenin kunnostuksia.

15.003_001

Taasianjoen yläosa

Joen elinympäristökunnostus

 

15.003_001

Taasianjoen yläosa

Puron elinympäristökunnostus

Taasianjoen sivu-uomien sekä Virmajoen ja Särkjärvibäckenin kunnostuksia.

15.006_b01

Virmajoki (Finnbackbäcken)

Puron elinympäristökunnostus

Taasianjoen sivu-uomien sekä Virmajoen ja Särkjärvibäckenin kunnostuksia.

15.009_001

Särkjärvibäcken

Puron elinympäristökunnostus

Taasianjoen sivu-uomien sekä Virmajoen ja Särkjärvibäckenin kunnostuksia.

16.001_001

Koskenkylänjoen alaosa

Joen elinympäristökunnostus

Koskenkylänjoen alaosan ja keskiosan koskialueet.

16.001_001

Koskenkylänjoen alaosa

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Myrskylänjoen, Lanskinjoen, Köylinjoen ja pienempien sivu-uomien kunnostukset.

16.001_001

Koskenkylänjoen alaosa

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

16.002_001

Koskenkylänjoen keskiosa

Joen elinympäristökunnostus

Koskenkylänjoen alaosan ja keskiosan koskialueet.

16.002_001

Koskenkylänjoen keskiosa

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Myrskylänjoen, Lanskinjoen, Köylinjoen ja pienempien sivu-uomien kunnostukset.

16.005_001

Myrskylänjoki

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Myrskylänjoen, Lanskinjoen, Köylinjoen ja pienempien sivu-uomien kunnostukset.

17.001_001

Ilolanjoen alaosa

Joen elinympäristökunnostus

Ilolanjoen alaosan ja keskiosan koskialueet (esim. Postimäenkoski) ja sivu-uomat.

17.002_001

Ilolanjoen keskiosa

Joen elinympäristökunnostus

Ilolanjoen alaosan ja keskiosan koskialueet (esim. Postimäenkoski) ja sivu-uomat.

17.003_001

Ilolanjoen yläosa

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Ilolanjoen yläosan kohteet sekä Popolanoja-Slotinoja ja Vadbäcken.

17.005_a01

Popolanoja-Slotinoja

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Kylänpäänjärven pato totaalinen nousueste (arviolta 1,0–1,5 m). Vaellusesteen poisto tai kalatie sekä elinympäristökunnostuksia uomaan.

17.005_a01

Popolanoja-Slotinoja

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Ilolanjoen yläosan kohteet sekä Popolanoja-Slotinoja ja Vadbäcken.

18.011_y01

Porvoonjoen alaosa

Joen elinympäristökunnostus

Porvoonjoen alaosan ja keskiosien kunnostustarpeet. Mm.Strömsberginkoski, Henttalankoski, Naarkoski, Tönnönkoski ja muut koskialueet.

18.011_y01

Porvoonjoen alaosa

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Strömsbergin kalatien muutos; yhteys järjestetään padolta nykyisen kalatien keskivaiheille. Hankesuunnitelma valmis, toteutusvalmis. Ympäristövirtaaman tarve.

18.011_y01

Porvoonjoen alaosa

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

18.013_001

Pikkujoki Lillån

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

 

18.021_y01

Porvoonjoen keskiosa, Henttalankoski-Naarkoski

Joen elinympäristökunnostus

Porvoonjoen alaosan ja keskiosien kunnostustarpeet. Mm.Strömsberginkoski, Henttalankoski, Naarkoski, Tönnönkoski ja muut koskialueet.

18.023_a01

Torpinjoki

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

 

18.031_y01

Porvoonjoen keskiosa, Naarkoski-Tönnönkoski

Joen elinympäristökunnostus

Porvoonjoen alaosan ja keskiosien kunnostustarpeet. Mm.Strömsberginkoski, Henttalankoski, Naarkoski, Tönnönkoski ja muut koskialueet.

18.031_y01

Porvoonjoen keskiosa, Naarkoski-Tönnönkoski

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) 

Tönnön voimalaitospadon kalatie. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde ja toteutuskustannukset tavanomaista korkeammat.

18.031_y01

Porvoonjoen keskiosa, Naarkoski-Tönnönkoski

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Kalatiet tai purku 4 kohteeseen. Myllykulmankosken patorauniot, Myllykylänkosken padot (2 kpl) Rapuojassa, Hakoisten kosken säännöstelypato Vähäjoessa.

18.031_y01

Porvoonjoen keskiosa, Naarkoski-Tönnönkoski

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Vääräkosken voimalaitospato (3–4 metriä. Kalatie tai padon purku)

18.031_y01

Porvoonjoen keskiosa, Naarkoski-Tönnönkoski

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

18.061_a01

Piurunjoki

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

 

18.071_a01

Virenoja-Rapuoja

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

 

19.001_001

Mustijoen alaosa

Joen elinympäristökunnostus

Mustijoen ala- ja keskiosien koskialueiden kunnostukset.

19.001_001

Mustijoen alaosa

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Bjurängenin pato Grindängsbäckenissä, Isoniitynojan pato Isoniitynojassa, Kalkinojan pato Kalkinojassa.

19.001_001

Mustijoen alaosa

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Tjusterbynkosken pato. Putouskorkeus n. 4 metriä. Kalatie välttämätön.

19.001_001

Mustijoen alaosa

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

19.002_001

Mustijoen keskiosa

Joen elinympäristökunnostus

Mustijoen ala- ja keskiosien koskialueiden kunnostukset.

19.002_001

Mustijoen keskiosa

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) 

Halkiankosken voimalaitospato. Putouskorkeus 10 metriä.

19.002_001

Mustijoen keskiosa

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) 

Lahankosken pato ja Lahankosken niskan jyrkänne. Putouskorkeus yhteensä 14 metriä.

19.002_001

Mustijoen keskiosa

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) 

Laukkosken voimalaitospato. Kalatie tai padon purkaminen.

19.002_001

Mustijoen keskiosa

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Nummistenkosken patoraunio. Putouskorkeus 1–1,5 metriä. Purkaminen tai kalatie.

19.002_001

Mustijoen keskiosa

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

19.003_001

Mäntsälänjoki

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Joen sekä vesistöalueella olevien sivu-uomien kunnostukset.

19.003_a01

Saarenjoki

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Saaren pato joen alajuoksulla. Padossa kaksi aukkoa. Pudotuskorkeus n. 1m. Täydellinen vaelluseste kaloille. Purku tai kalatie.

19.003_a01

Saarenjoki

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Joen sekä vesistöalueella olevien sivu-uomien kunnostukset.

19.004_y01

Hirvihaaranjoki

Joen elinympäristökunnostus

Hirvihaaranjoen pohjakynnysten ja koskialueiden elinympäristökunnostukset.

19.004_y01

Hirvihaaranjoki

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Ei varsinaisia nousuesteitä, mutta uoma on allastettu pohjapadoilla ja niiden kunnostuksille on edelleen tarvetta. Kalkinkosken pp., Hurankosken pp., Lontoon pp., Olkisten pp., Sulkavan pp., Sulkavanjärven pp., Rutajärven laskupurossa Rutajärven pato, Mustajoessa Hirvenojan pp. ja Lähteenojan pp.

19.005_a03

Suojärvenoja

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Joen sekä vesistöalueella olevien sivu-uomien kunnostukset.

19.005_a03

Suojärvenoja

Puron elinympäristökunnostus

Elinympäristökunnostuksien suunnittelu ja toteutus.

19.005_a07

Koukunoja

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Joen sekä vesistöalueella olevien sivu-uomien kunnostukset.

19.006_a01

Mustajoki

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Joen sekä vesistöalueella olevien sivu-uomien kunnostukset.

19.008_a01

Isonniitynoja-Kalkinoja

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Joen sekä vesistöalueella olevien sivu-uomien kunnostukset.

19.009_001

Kungsbäcken

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Joen sekä vesistöalueella olevien sivu-uomien kunnostukset.

20.001_001

Sipoonjoen alaosa

Joen elinympäristökunnostus

Sipoonjoen alaosan koskialueiden kunnostukset. Brobölenkoski ja sen alakoski, Hindsbynkoski, Herralankoski ja muut koskialueet.

20.001_001

Sipoonjoen alaosa

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Brobölen padon purkaminen ja koskialueen rakentaminen tai vanhan kalatien täyskorjaaminen.

21.011_b01

Longinoja

Puron elinympäristökunnostus

 

21.011_y01

Vantaan alaosa

Joen elinympäristökunnostus

 

21.021_y01

Vantaan keskiosa

Joen elinympäristökunnostus

 

21.023_001

Vantaan yläosa

Joen elinympäristökunnostus

 

21.031_001

Kytäjoki

Joen elinympäristökunnostus

 

21.034_a01

Koirajoki

Puron elinympäristökunnostus

 

21.041_001

Lepsämänjoen alaosa

Joen elinympäristökunnostus

 

21.042_001

Lepsämänjoen keskiosa

Puron elinympäristökunnostus

 

21.043_001

Lepsämänjoen yläosa

Puron elinympäristökunnostus

 

21.044_001

Lakistonjoki-Raasillanoja

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Nousuesteenä olevien patojen purkaminen tai kalatie.

21.044_001

Lakistonjoki-Raasillanoja

Puron elinympäristökunnostus

 

21.045_001

Härkälänjoki

Puron elinympäristökunnostus

 

21.046_b01

Hangasjoki

Puron elinympäristökunnostus

 

21.051_001

Luhtajoki

Joen elinympäristökunnostus

 

21.052_001

Kyläjoki

Puron elinympäristökunnostus

 

21.061_y01

Keihäsjoki

Puron elinympäristökunnostus

 

21.071_y01

Palojoki

Puron elinympäristökunnostus

 

21.081_001

Tuusulanjoki

Joen elinympäristökunnostus

 

21.091_001

Keravanjoen alaosa

Joen elinympäristökunnostus

Elinympäristökunnostuksien suunnittelu ja toteutus. Toimenpiteitä kohteelle on myös toisen paineen alla (Morfologinen muutos, maatalous).

21.091_001

Keravanjoen alaosa

Joen elinympäristökunnostus

 

21.093_y01

Keravanjoen yläosa

Joen elinympäristökunnostus

 

21.094_001

Marjomäenoja

Puron elinympäristökunnostus

 

21.094_b01

Aulinjoki

Puron elinympäristökunnostus

 

21.095_a01

Rekolanoja

Puron elinympäristökunnostus

 

21.096_001

Ohkolanjoki

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m)

3 pohjapatoa, jotka ovat pienillä virtaamilla osittaisia nousuesteitä.

21.096_001

Ohkolanjoki

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

2 totaalista noususestettä: Kakarilan pato (n. 2 m) yläosilla ja Antinollinmäen pato (n. 3 m).

21.096_001

Ohkolanjoki

Puron elinympäristökunnostus

 

22.001_001

Siuntionjoen alaosa

Joen elinympäristökunnostus

 

22.002_001

Siuntionjoen keskiosa

Joen elinympäristökunnostus

 

22.003_y01

Siuntionjoen yläosa

Joen elinympäristökunnostus

 

22.006_001

Kirkkojoki-Lempansån

Joen elinympäristökunnostus

 

22.008_a01

Harvsån-Kvarnån

Puron elinympäristökunnostus

Bölebäcken-Lappträskbäcken, Rudbäcken, Kvarnbynpuro, Harvsån-Kvarnån

23.011_y01

Mustionjoki

Joen elinympäristökunnostus

Mustionjoen pääuoman virtapaikkojen elinympäristökunnostukset.

23.011_y01

Mustionjoki

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) 

Totaalinen nousueste Mustionkosken voimalaitospato (Padotuskorkeus 8 m).

23.011_y01

Mustionjoki

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) 

Totaalinen nousueste Peltokosken voimalaitospato (padotuskorkeus 11 m).

23.014_001

Storängsbäcken-Krabbäcken

Puron elinympäristökunnostus

 

23.024_001

Karstunjoki-Raatinjoki-Myllyjoki

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m)

Oittilanjoen pato osittainen nousueste

23.024_001

Karstunjoki-Raatinjoki-Myllyjoki

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Karstun myllypato ja Vuorikosken myllyrauniot totaalisia nousuesteitä (Lohjanjärven järvitaimenen luontainen lisääntyminen)

23.024_001

Karstunjoki-Raatinjoki-Myllyjoki

Puron elinympäristökunnostus

 

23.031_001

Väänteenjoki

Joen elinympäristökunnostus

 

23.036_001

Hongistonpuro

Puron elinympäristökunnostus

 

23.041_y01

Vanjoen ala- ja keskiosa

Joen elinympäristökunnostus

 

23.045_001

Maijanoja

Puron elinympäristökunnostus

 

23.056_a01

Vaskijoki

Puron elinympäristökunnostus

 

23.061_002

Pusulanjoen alaosa

Joen elinympäristökunnostus

 

23.061_y01

Nummenjoki

Joen elinympäristökunnostus

 

23.062_y01

Pusulanjoki-Myllypuro

Joen elinympäristökunnostus

 

23.062_y01

Pusulanjoki-Myllypuro

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Totaalinen nousueste Töllin myllypato, Kouhinoja (1/2), Räpsänjoki/ Pietilän pato, Osittainen este Kouhinoja (2/2)

23.067_001

Hirvijoki

Puron elinympäristökunnostus

 

23.076_001

Kivanoja

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m)

Osittainen nousueste Kivanoja (4/5), Kampeloja (1–2/3)

23.076_001

Kivanoja

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Totaalinen nousueste Kivanoja (1, 3, 5/5), Kampeloja (3/3) ja Santsillanojan padot (1-2/2)

23.076_001

Kivanoja

Puron elinympäristökunnostus

 

23.091_y01

Olkkalanjoki-Vihtijoen alaosa

Joen elinympäristökunnostus

 

23.092_001

Vihtijoen yläosa-Lapoonjoki

Joen elinympäristökunnostus

 

23.092_b01

Sorvarinjoki

Puron elinympäristökunnostus

 

23.093_b01

Vihtioja (Vihtijärven yläpuolella)

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Vihtilammissa 2 patoa, jotka estävät kalan kulun. Padot kuuluvat Vihtilammin säännöstelyyn. Säännöstelykäytännön muutos tarpeen ja patojen muuttaminen kalankulkukelpoisiksi.

23.093_b01

Vihtioja (Vihtijärven yläpuolella)

Puron elinympäristökunnostus

 

23.095_a01

Sitinoja-Moksoja

Puron elinympäristökunnostus

 

23.096_a01

Niemenjoki

Puron elinympäristökunnostus

 

23.099_b01

Maasoja-Teeressuonoja

Puron elinympäristökunnostus

 

81.027_001

Loviisanjoki

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Loviisanjoen vesistön koskialueet ja latvaosat.

81.029_a01

Sarvlaxbäcken

Puron elinympäristökunnostus

Padon muutos vaelluskelpoiseksi ja puron elinympäristökunnostuksia.

81.055_001

Espoonjoki

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Espoonjoen pääuoma ja sivupurot

81.057_a01

Kauhalanjoki

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m)

Loojärven padossa 0,5 m padotus, mutta ei ole totaalinen este. Toimenpiteenä purkaminen.

81.057_a01

Kauhalanjoki

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Träskmäsforsin pato totaalinen nousueste (arvio 3 m). Purku tai kalatie.

81.057_a01

Kauhalanjoki

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

 

81.057_a02

Mankinjoen alaosa

Joen elinympäristökunnostus

 

81.057_a04

Mankinjoen yläosa

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

 

81.057_a05

Gumbölenjoki

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

 

81.061_001

Estbyån-Kvarnbyån

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Totaalinen nousueste; Mattingsbäckenin pato, Överby Kvarnin pato ja Humaljärven säännöstelypato.

81.061_001

Estbyån-Kvarnbyån

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Estbyån-Kvarnbyånin pääuoman ja sivupurojen virtapaikat.

81.064_001

Ingarskilaån

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Ingarskilanjoen pääuoma ja siihen laskevat sivupurot.

81.066_a01

Inkoonjoki

Puron elinympäristökunnostus

Inkoonjoen virtapaikat

81.070_a02

Långån

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

 

81.070_a03

Bruksträskbäcken

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Fagervikin padot (3 kpl) estävät kalojen nousun merestä. Sisältää selvityksen, suunnittelun ja toteutuksen.

81.070_a03

Bruksträskbäcken

Puron elinympäristökunnostus

Elinympäristökunnostuksien suunnittelu ja toteutus.

81.070_a03

Bruksträskbäcken

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

81.073_001

Raaseporinjoki

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Raaseporinjoen pääuoma ja siihen laskevat sivupurot (Idbäcken, Finbyån, Kungsån, Kvarnträsketinpuro, Grabbackabäcken, Duschbäcken).

82.002_001

Fiskarsinjoki

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m)

Osittainen nousueste: Seljänalasen säännöstelypato. Alle metrin padotus. Ratkaisu on toteutuskustannuksiltaan todennäköisesti tavanomaista kalliimpi. Selvitys, suunnittelu ja toteutuskustannukset.

82.002_001

Fiskarsinjoki

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) 

Totaalinen nousueste: Kopparhammarforsin pato. Noin 5 metrin padotus. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde, joten ratkaisu on toteutuskustannuksiltaan tavanomaista kalliimpi. Suunnittelu tehty, kustannukset toteutuksesta.

82.002_001

Fiskarsinjoki

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Totaalinen nousueste: Antskogin voimalaitospato. Noin metrin padotus. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde, joten ratkaisu vaatii laajan selvityksen ja toteutuskustannukset ovat todennäköisesti tavanomaista korkeammat. Kalatievaihtoehdon selvitys, suunnittelu ja toteutus.

82.002_001

Fiskarsinjoki

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Totaalinen nousueste: Kvarnfalletin pato. Noin 2 metrin padotus. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde, joten ratkaisu on toteutuskustannuksiltaan tavanomaista kalliimpi. Suunnittelu tehty, kustannukset toteutuksesta.

82.002_001

Fiskarsinjoki

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Fiskarsinjoki välillä Pohjanpitäjänlahti - Borgbyträsket, Brunkombäcken, Fiskarsinjoki välillä Borgbyträsket - Degersjön, Rislanjoki (Risslaån) ja Långsjönpuro.

82.002_001

Fiskarsinjoki

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

82.010_a01

Bonäsån-Valbrobäcken

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus

Tomasbölebäcken-Kvarnsjöbäcken ja Bonäsån-Valbrobäcken

 

JÄRVET

Tunnus

Vesimuodostuma

Toimenpide

Lisätieto

16.005.1.001_001

Sulkavanjärvi
Sulkavaträsket

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

16.005.1.002_001

Kirkkojärvi Kyrkträsket

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Myrskylän Kirkkojärven kunnostussuunnitelma (Uudenmaan Ympäristökeskuksen raportteja 18/2009).  Ulkoisen kuormituksen - erityisesti maatalous - vähentämistä pidetään tärkeimpänä kunnostuksessa. Talviaikaista hapetusta pidetään varteenotettavana kunnostusmenetelmänä. Tehokalastusta suositellaan, mutta sen pitää olla tehokasta, jotta sillä voidaan vaikuttaa veden laatuun. Myös petokalastoa tulisi suosia. Kunnostussuunnitelman ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja toteuttamiseen ryhtyä täysipainoisesti

16.005.1.003_001

Sopajärvi

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Myllykylässä oleva pato estää kalojen nousun Kirkkojärvestä Sopajärveen. Myös Kirkkojärven alapuolella on pato, joka estää kalojen nousun Myrskylänjoesta Kirkkojärveen. Vain yläpuolisesta Siippo-järvestä voi tulla kalastotäydennystä.

16.005.1.003_001

Sopajärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

16.005.1.004_001

Siippo

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Myllykylässä oleva pato estää kalojen nousun Kirkkojärvestä Sopajärveen. Myös Kirkkojärven alapuolella on pato, joka estää kalojen nousun Myrskylänjoesta Kirkkojärveen. Vain yläpuolisesta Siippo-järvestä voi tulla kalastotäydennystä.

16.005.1.004_001

Siippo

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

17.001.1.008_001

Myllykylänjärvi Molnbyträsket

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Myllykylänjärven säännöstelypato. Padotus n. 1,5–2 m. Kalatie tai padon purku.

17.001.1.008_001

Myllykylänjärvi Molnbyträsket

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

17.001.1.008_001

Myllykylänjärvi Molnbyträsket

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

17.005.1.001_001

Kylänpäänjärvi

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Kylänpäänjärven pato totaalinen nousueste (arviolta 1,0–1,5 m). Vaellusesteen poisto tai kalatie sekä elinympäristökunnostuksia uomaan.

17.005.1.001_001

Kylänpäänjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Linnustonsuojelun huomioiva kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

17.005.1.004_001

Tiiläänjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

17.005.1.007_001

Koukjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

17.006.1.001_001

Valkjärvi Vitsjön

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m)

Valkjärven laskupurossa kaksi patoa. Toimenpiteenä purkaminen tai kalatie.

17.006.1.001_001

Valkjärvi Vitsjön

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Valkjärvellä on 2017 ja 2018 tehty selvityksiä pitkän tähtäimen kunnostussuunnitelmaa varten. Vuoden 2018 hankkeen asiantuntijalausuntojen mukaan tärkeimpiä toimenpiteitä pitkän tähtäyksen suunnitelmassa ovat: ulkoisen kuormituksen vähentäminen, sisäisen kuormituksen hillintä, hoitokalastus, ravinteiden poisto ja ekosysteemin selvitys. Tehtyjen selvitysten pohjalta olisi hyvä viimeistellä pitkän tähtäimen suunnitelma. Sen jälkeen kunnostusta pitäisi jatkaa sen mukaisesti.

18.021.1.001_001

Etujärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Rehevöityneiden järvien tehokalastusprojektin väliraportin (Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita 71, 2000) mukaan järven ongelmana on ollut mm. rehevyys, leväkukinnat, happikadot, ulkoinen ja sisäinen kuormitus sekä vääristynyt kalakanta. Kunnostus- ja jatkotoimenpiteiksi esitettiin hajakuormituksen vähentämisen edistämistä ja tehokalastuksen jatkamista. Järven kunnostamisesta tulee tehdä suunnitelma. Sen valmistuttua sitä pitää lähteä toteuttamaan.

18.021.1.002_001

Takajärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Rehevöityneiden järvien tehokalastusprojektin väliraportin (Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita 71, 2000) mukaan järven ongelmana on ollut mm. rehevyys, leväkukinnat, happikadot, ulkoinen ja sisäinen kuormitus sekä vääristynyt kalakanta. Kunnostus- ja jatkotoimenpiteiksi esitettiin hajakuormituksen vähentämisen edistämistä ja tehokalastuksen jatkamista. Järven kunnostamisesta tulee tehdä suunnitelma. Suunnitelman valmistuttua sitä pitää lähteä toteuttamaan.

18.036.1.001_001

Kanteleenjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Tehtävä linnuston suojelun huomioonottava suunnitelma Kanteleenjärven hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi. Oletettavasti se tulee pitämään sisällään toimenpiteitä sekä sisäisen että varsinkin ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Suunnitelman valmistuttua on aloitettava sen toteuttaminen.

18.062.1.001_001

Sääksjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Mäntsälän järvien kunnostuksen yleissuunnitelma (Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 3/2008) - Sääksjärven kunnostussuunnitelma. Toimenpide-ehdotuksia sisäisen kuormituksen vähentämiseksi tehokalastamalla ja petokalastoa kehittämällä. Ajoittain alhaisen happipitoisuuden vuoksi hapetusta voidaan harkita. Haja- ja loma-asutuksen sekä peltoviljelyn aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelman ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja sen toteuttamiseen ryhtyä.

18.063.1.002_001

Isojärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Mäntsälän järvien kunnostuksen yleissuunnitelma (Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 3/2008) - Isojärven kunnostussuunnitelma – päivitys. Toimenpide-ehdotus sisäisen kuormituksen vähentämiseksi tehokalastamalla. Isojärvellä oli ollut happikatoja talvisin. Hapetusta ei kuitenkaan pidetty välttämättömänä. Peltoviljelyn sekä haja- ja loma-asutuksen aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelman ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja sen toteuttamiseen ryhtyä.

18.071.1.001_001

Sahajärvi eli Hautjärvi

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Sahajärven säännöstelypato. Kalatie tai padonmuutos pohjakynnykseksi.

18.071.1.001_001

Sahajärvi eli Hautjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Mäntsälän järvien kunnostuksen yleissuunnitelma (Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 3/2008). Erityisesti peltoviljelyn sekä haja- ja loma-asutuksen aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Sisäisen kuormituksen vähentämistoimenpiteistä ehdotettiin tehokalastusta, jos koekalastus puoltaa kalaston vinoutuneisuutta, sekä petokalaston (kuha) kehittämistä.  Suunnitelman ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja sen toteuttamiseen ryhtyä.

19.002.1.001_001

Niinijärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Niinijärven tilan selvityksen ja kunnostussuunnitelman (Uudenmaan ympäristökeskus Monisteita 157, 2005) mukaan järvi on erittäin rehevöitynyt. Sis. kuormituksen vähentämiseksi suositeltiin kalaston seurantaa ja hoitokalastusta sekä vesikasvien niittoa veden vaihtuvuuden parantamiseksi ja petokalojen saalistusympäristön koon kasvattamiseksi. Myös ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi suositeltiin toimenpiteitä. Suunnitelman ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja sen toteuttamiseen ryhtyä

19.003.1.014_001

Hunttijärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Mäntsälän järvien kunnostuksen yleissuunnitelma (Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 3/2008) sekä Mäntsälän Hunttijärven hapetussuunnitelma (Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 11/2011). Erityisesti peltoviljelyn sekä haja- ja loma-asutuksen aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Sisäisen kuormituksen vähentämiseksi tehokalastusta pidettiin tarpeellisena. Myös petokalaston kehittämistä ehdotettiin.

19.005.1.001_001

Sulkavanjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Mäntsälän järvien kunnostuksen yleissuunnitelman (Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 3/2008) mukaan Sulkavanjärvi oli kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella hyvin rehevä järvi. Happipitoisuus oli ollut hyvin alhainen lopputalvesta useina talvina. Sulkavanjärveen kohdistui ulkoista kuormitusta peltoviljelystä, karjataloudesta ja haja-asutuksesta. Sulkavanjärven kunnostamisesta hyvään ekologiseen tilaan tulee tehdä suunnitelma. Suunnitelman valmistuttua sitä pitää lähteä toteuttamaan.

19.007.1.001_001

Kilpijärvi

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Kilpijärven puinen pato estää kalojen vaelluksen järveen vain suurimpia virtaamia lukuun ottamatta.

19.007.1.001_001

Kilpijärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Mäntsälän järvien kunnostuksen yleissuunnitelma (Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 3/2008). Peltoviljelyn, haja-asutuksen ja karjatalouden aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Sisäisen kuormituksen vähentämistoimenpiteistä suositeltiin tehokalastusta ja hapetuksen jatkamista. Suunnitelman ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja sen toteuttamiseen ryhtyä.

19.008.1.001_001

Kotojärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

19.008.1.002_001

Ruokijärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

19.008.1.002_001

Ruokijärvi

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

21.032.1.001_001

Kytäjärvi

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Kytäjärven säännöstelypato. Padotus n. 1,5–2 m. Kalatie tai padon purku.

21.032.1.001_001

Kytäjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

21.032.1.001_001

Kytäjärvi

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

21.045.1.007_001

Salmijärvi

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m)

Salmijärven padon padotus alle metrin. Kalankulku järjestettävä.

21.045.1.007_001

Salmijärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

21.045.1.010_001

Otalampi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

21.045.1.010_001

Otalampi

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

21.054.1.001_001

Valkjärvi

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Valkjärven säännöstelypato. Padotus n. 1,5 m. Kalatietarve.

21.054.1.001_001

Valkjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Nurmijärven Valkjärven kunnostussuunnitelma (Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 10/2009). Toimenpide-ehdotuksia sisäisen kuormituksen vähentämiseksi happipitoisuutta parantamalla, tehokalastamalla ja petokalastoa kehittämällä. Myös maatalouden, haja-asutuksen ja kotieläinten aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelman ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja sen toteuttaminen aloittaa muutenkin kuin hapettamalla.

21.054.1.001_001

Valkjärvi

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

21.082.1.001_001

Tuusulanjärvi

Säännöstelykäytännön kehittäminen

Suunnittelu ja toteutus.

21.082.1.001_001

Tuusulanjärvi

Suuren rehevöityneen järven kunnostus

Tuusulanjärven kunnostushanke - toimintasuunnitelma vuosille 2019–2023. Toimia kohdistetaan sekä maatalouden että hulevesikuormituksen vähentämiseen. Sisäistä kuormitusta vähennetään syvännealueen alusveden hapetuksella sekä hoitokalastuksella. Kalakantaa parannetaan petokalaistutuksilla.

21.083.1.001_001

Rusutjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Rusutjärven KHS 2012-2022. Toimenpide-ehdotuksia sisäisen kuormituksen vähentämiseksi ravintoketjukunnostuksella (teho/hoitokalastus). Myös maatalouden, haja-asutuksen sekä karja- ja hevostilojen aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Myös lisäveden johtamista Päijänne-tunnelista Rusutjärveen ehdotettiin jatkettavaksi ja veden sekoittumista tehostettavaksi. Suunnitelman ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja sen täysimääräinen toteuttaminen aloittaa.

22.001.1.001_001

Vikträsk

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Siuntion Vikträskin kunnostussuunnitelma (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 23/2010). Toimenpide-ehdotuksia sisäisen kuormituksen vähentämiseksi hapetusta tehostamalla, tehokalastamalla ja petokalastoa kehittämällä. Myös maatalouden, haja-asutuksen ja kotieläinten aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelman ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja sen toteuttamiseen ryhtyä.

22.002.1.001_001

Tjusträsk

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Siuntion Tjusträskin kunnostussuunnitelma (Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisuja 19/2009). Toimenpide-ehdotuksia sisäisen kuormituksen vähentämiseksi hapetusta tehostamalla, tehokalastamalla ja petokalastoa kehittämällä. Myös maatalouden, haja-asutuksen ja kotieläinten aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelman ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja sen toteuttamiseen ryhtyä.

22.003.1.001_001

Karhujärvi Björnträsk

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Siuntionjoki 2030 -hankkeessa päivitetään Karhujärven kunnostussuunnitelma. Sen jälkeen sen toteuttamiseen pitäisi ryhtyä.

22.004.1.001_001

Huhmarjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kunnostussuunnitelma 2011. Toimenpide-ehdotuksia sisäisen kuormituksen vähentämiseksi lähinnä tehokalastamalla. Lisäksi riittävän petokalakannan ylläpitämiseksi on syytä jatkaa kuhaistutuksia. Myös maatalouden ja haja-asutuksen aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelma tulisi päivittää ja sen toteuttamista jatkaa.

22.004.1.003_001

Tervalampi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kunnostussuunnitelma 2011. Toimenpide-ehdotuksia sisäisen kuormituksen vähentämiseksi lähinnä tehokalastamalla. Lisäksi riittävän petokalakannan ylläpitämiseksi on syytä jatkaa kuhaistutuksia. Myös maatalouden ja haja-asutuksen aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelma tulisi päivittää ja sen toteuttamista jatkaa.

22.004.1.008_001

Poikkipuoliainen

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kunnostussuunnitelma 2011. Toimenpide-ehdotuksia sisäisen kuormituksen vähentämiseksi lähinnä tehokalastamalla. Lisäksi riittävän petokalakannan ylläpitämiseksi on syytä jatkaa kuhaistutuksia. Myös maatalouden ja haja-asutuksen aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelma tulisi päivittää ja sen toteuttamista jatkaa.

22.005.1.001_001

Enäjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Vuonna 2013 valmistuneessa raportissa (Vihdin kunta - Enäjärven kunnostus vuosina 2005–2012.) suositeltiin sisäisen kuormituksen vähentämiseksi hapettamisen aloittamista uudelleen ja riittävän tehokasta poistokalastusta. Kosteikkojen ja altaiden säännöllistä hoitoa suositeltiin jatkettavan ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Enäjärven kunnostamisen jatkamisesta tulee tehdä suunnitelma ja kunnostamista tulee jatkaa suunnitelman mukaan.

22.008.1.010_001

Petäjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Vuonna 2020 valmistuva suunnitelma Petäjärven kunnostamisesta hyvään ekologiseen tilaan tulee alustavasti arvioiden sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Suunnitelman valmistuttua sitä pitää lähteä toteuttamaan.

22.008.1.012_001

Hepari

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Vuonna 2020 valmistuva suunnitelma Heparin kunnostamisesta hyvään ekologiseen tilaan tulee alustavasti arvioiden sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Suunnitelman valmistuttua sitä pitää lähteä toteuttamaan.

22.008.1.015_001

Bakträsk

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

23.021.1.001_003

Lohjanjärvi, eteläosa

Säännöstelykäytännön kehittäminen

Suunnittelu tehty, lupahakemus AVIssa. Tavoitteena säännöstelymuutoksen toteutus.

23.021.1.001_003

Lohjanjärvi, eteläosa

Suuren rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

23.021.1.001_y01

Lohjanjärvi, Maikkalanselkä-Aurlahti

Suuren rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

23.021.1.002_001

Pikkujärvi Lillsjön

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Lohjan Pikkujärven kunnostussuunnitelma (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 19/2010). Toimenpide-ehdotuksia sisäisen kuormituksen vähentämiseksi happipitoisuutta lisäämällä, tehokalastamalla ja petokalastoa kehittämällä. Naturan takia suositeltiin talvinuottauksia. Myös maatalouden ja haja-asutuksen aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelman ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja sen toteuttamista jatkaa kunnolla.

23.024.1.002_001

Kirmusjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Lohjan Kirmusjärven kunnostussuunnitelma (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 27/2010). Toimenpide-ehdotuksia sisäisen kuormituksen vähentämiseksi tehokalastamalla ja petokalastoa kehittämällä. Myös maatalouden, haja-asutuksen, rantaan ulottuvien pihojen ja kotieläinten aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelman ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja sen toteuttamista jatkaa kunnolla.

23.024.1.014_001

Valkerpyy

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Valkerpyyn ulkoisen kuormituksen vähentämistä pidettiin välttämättömänä. Hoitokalastusta, petokalojen istutuksia ja hapetusta pidettiin harkittavina toimenpiteinä sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Suunnitelma tulisi päivittää ja sen toteuttamiseen ryhtyä.

23.025.1.001_001

Hormajärvi

Suuren rehevöityneen järven kunnostus

Hormajärven uusi KHS v. 2019 - 2027. Ehdotetaan pidettäväksi taukoja hapetuksessa tulevina vuosina ja suositellaan pidettäväksi hoitokalastuksessa taukoa. VHS-kaudella 2022–2027 hoitokalastuksen jatkaminen vuosittain arvioidaan kuitenkin tarpeelliseksi. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota myös ulkoiseen kuormitukseen (mm. talviaikaisen kasvillisuuspeitteisyyden lisääminen).

23.031.1.001_001

Hiidenvesi

Suuren rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostustoimenpiteitä tehty ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi perustuen Hiidenveden hoito- ja kunnostussuunnitelmaan (Anne-Marie Hagman, Ramboll, 2012) ja hankesuunnitelmaan 2016–2021. Suunnitelma tulisi tarkistaa ja sen toteuttamista jatkaa aloittaen vesienhoidon tavoitteiden vuoksi myös sisäisen kuormituksen vähentäminen.

23.036.1.001_001

Lehmijärvi

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Lehmijärvestä laskevassa Hongistonpurossa tapahtuu taimenen lisääntymistä. Myllyn rauniot, mittapato, tierumpu ja välppä muodostavat kaloille kuitenkin täydellisen nousuesteen Lehmijärveen.

23.036.1.001_001

Lehmijärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

23.042.1.001_001

Vanjärvi

Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus

Maatalouden ja metsätalouden toimenpiteitä.

23.062.1.001_001

Pusulanjärvi eli Jäämäjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Pusulanjärven ulkoisen kuormituksen vähentämistä pidettiin välttämättömänä. Hoitokalastusta, petokalaistutuksia ja hapetusta suositeltiin sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Suunnitelma tulisi päivittää ja sen toteuttamiseen muutenkin kuin hoitokalastuksen osalta ryhtyä.

23.062.1.011_001

Karisjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Karisjärven ulkoisen kuormituksen vähentämistä suositeltiin. Suunnitelma tulisi päivittää ottaen huomioon vesienhoidon tavoitteiden vuoksi myös sisäisen kuormituksen vähentäminen. Sen jälkeen sitä pitää toteuttaa.

23.071.1.001_001

Pitkäjärvi

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Nummenkosken voimalaitos estää kalojen vaelluksen alavirrasta totaalisesti. Pitkäjärven yläpuolisille alueille on vaellusmahdollisuudet olemassa.

23.071.1.001_001

Pitkäjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Pitkäjärven ulkoisen kuormituksen vähentämistä pidettiin välttämättömänä. Tehokalastusta ja sen jälkeistä hoitokalastusta, petokalojen istutuksia ja hapetusta suositeltiin sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Suunnitelma tulisi päivittää ja sen toteuttamiseen ryhtyä.

23.071.1.001_001

Pitkäjärvi

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

23.071.1.002_001

Kovelanjärvi eli Myllyjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Kovelanjärvelle suositeltiin ulkoisen kuormituksen vähentämistä. Sisäisen kuormituksen vähentämistoimenpiteistä tehtiin hoitokalastusta. Hapetusta ja ravinteiden kemiallista saostamista esitettiin harkittavaksi. Vuonna 2020 valmistuu uusi kunnostustarkastelu ja sen toteuttamiseen pitää ryhtyä.

23.073.1.001_001

Oinasjärvi

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Alapuolisessa Pitkiönjoessa lähes täydellinen nousuestepato. Heronkosken pato estää vaelluksen ylävirtaan.

23.073.1.001_001

Oinasjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Oinasjärven päivitettyä hoitosuunnitelmaa tulee noudattaa.

23.074.1.006_001

Valkjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

23.078.1.002_001

Joutikas

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Joutikkaalla ulkoisen kuormituksen vähentämistä pidettiin välttämättömänä. Tehokalastusta ja sen jälkeistä hoitokalastusta suositeltiin sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Petokalaistutuksia, hapetusta, ravinteiden kemiallista saostamista sekä vesimassan kierrätystä esitettiin harkittavaksi. Suunnitelma tulisi päivittää ja sen toteuttamiseen ryhtyä.

23.078.1.004_001

Kairajärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

23.083.1.001_001

Onkimaanjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

23.092.1.001_001

Averia

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

23.092.1.006_001

Lapoo

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

23.096.1.001_001

Niemenjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

81.027.1.004_001

Lapinjärvi Lappträsket

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Lapinjärven pato. Kalatietarve.

81.027.1.004_001

Lapinjärvi Lappträsket

Suuren rehevöityneen järven kunnostus

Lapinjärvi-järven kunnostussuunnitelma (FCG, 2019). Kalaston osalta Lapinjärvelle suositellaan kalaston poistopyyntiä sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Suunnitelmassa on myös toimenpide-ehdotuksia vesiensuojelutoimenpiteistä erityisesti maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentämiseksi. Suunnitelman toteuttaminen on tarpeellista.

81.032.1.001_a01

Vanhankylänjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

81.032.1.002_001

Pålböle träsk

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

81.043.1.002_001

Savijärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Sipoon Savijärven kunnostussuunnitelma (Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 20/2011). Toimenpide-ehdotuksia sisäisen kuormituksen vähentämiseksi tehokalastamalla ja petokalastoa kehittämällä. Hapettamista pidettiin harkinnanarvoisena kunnostusmenetelmänä ja suositeltiin hapetussuunnitelman tekemistä. Peltoviljelyn, haja-asutuksen ja hevostallien aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelman ajantas. tulisi tarkistaa

81.055.1.002_001

Bodominjärvi

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Selvitys tehty. Kohde on vaativa toteutustavaltaan ja kustannukset ovat ohjearvoja korkeampia. Kustannukset sisältävät suunnittelun ja toteutuksen vaatimat kustannukset.

81.055.1.002_001

Bodominjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Espoon Bodominjärven kunnostussuunnitelma (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 26/2010). Toimenpide-ehdotuksia sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi, mikä edelleen tarpeellista. Suunnitelma tulisi päivittää ja sen toteuttamiseen ryhtyä.

81.055.1.002_001

Bodominjärvi

Säännöstelykäytännön kehittäminen

Suunnittelu tehty. Tavoitteena hakea vesilupa ja toteuttaa säännöstelyn muutos (uusi lupa, padon muutos, kalannousumahdollisuus).

81.055.1.003_001

Matalajärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Matalajärven kunnostustyösuunnitelma 2010–-2012 - Natura-arviointi. Espoon ympäristökeskuksen monistesarja 2/2010. Siinä toimenpide-ehdotuksia sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi, mikä edelleen tarpeellista. Suunnitelma tulisi päivittää ja sen toteuttamiseen ryhtyä.

81.055.1.003_001

Matalajärvi

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

81.055.1.008_001

Lippajärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Uusi kunnostussuunnitelma 2019–2027. Sisäisen kuormituksen vähentämiseksi hoitokalastusta tehostettava ja petokalakantoja voimistettava. Talviaikaista ilmastusta voidaan jatkaa. Myös hulevesikuormitusta vähennettävä. Ainakin hoitokalastus vaatii tarkentavan suunnitelman.

81.055.1.010_001

Pitkäjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Uusi kunnostussuunnitelma 2019–2027. Sisäisen kuormituksen vähentämiseksi hoitokalastusta tehostettava ja petokalakantoja voimistettava. Talviaikaista ilmastusta voidaan jatkaa. Myös ulkoista kuormitusta vähennettävä (peltoviljelyn vesiensuojelutoimet, valumavedet, haja-asutuksen jätevedet). Ainakin hoitokalastus vaatii tarkentavan suunnitelman.

81.057.1.001_001

Loojärvi Låjärv

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Loojärven uusi kunnostussuunnitelma: sisäistä kuormitusta vähennettävä mm. hoitokalastuksella ja petokalakantoja voimistamalla. Myös muita toimenpidevaihtoehtoja. Lisäksi ulkoista kuormitusta vähennettävä (peltoviljelyn vesiensuojelutoimet, valumavedet, haja-asutuksen jätevedet). Ainakin hoitokalastus vaatii tarkentavan suunnitelman.

81.057.1.002_001

Lapinkylänjärvi Lappböleträsket

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

81.057.1.008_001

Haapajärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

81.057.1.009_001

Kaljärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Uusi kunnostussuunnitelma 2019–2027. Sisäisen kuormituksen vähentämiseksi ensisijaisesti hoitokalastusta tehostettava. Kemikaalikunnostus tietyillä edellytyksillä mahdollista. Myös ulkoista kuormitusta vähennettävä (hulevedet, haja-asutuksen jätevedet).

81.057.1.010_001

Lamminjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Uusi kunnostussuunnitelma 2019–2027. Sisäisen kuormituksen vähentämiseksi hoitokalastusta tehostettava. Myös ulkoista kuormitusta vähennettävä (hulevedet, haja-asutuksen jätevedet). Hoitokalastuksen toteutus tulee suunnitella. Myös sisäisen kuormituksen määrä on hyvä arvioida.

81.057.1.011_001

Perälänjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Uusi kunnostussuunnitelma 2019–2027. Perälänjärven mataluuden takia hoitokalastus siellä on käytännössä mahdotonta tai hyvin vaikeaa. Perälänjärven tilaa parannetaan parhaiten huolehtimalla edelleen ulkoisen kuormituksen vähentämisestä mm. haja-asutuksen jätevesien hallinnan kautta. Veden vaihtuvuutta voidaan parantaa niitoilla. Vesikasvitsitovat kiintoainetta ja ravinteita, tarjoavat suojapaikkoja eläinplanktonille ja saalistuspaikkoja petokaloille, joten niittojen tulee olla maltillisia.

81.057.1.024_001

Dämman

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) 

Hankesuunnitelma on valmis. Kustannukset sisältävät toteutukseen liittyvät kustannukset.

81.057.1.024_001

Dämman

Säännöstelykäytännön kehittäminen

Suunnittelu tehty. Tavoitteena toteutus (hakea vesilupa ja lopettaa säännöstely, padon muutos, kalatien rakentaminen).

81.057.1.030_001

Nuuksion Pitkäjärvi

Säännöstelykäytännön kehittäminen

Suunnittelu tehty. Tavoitteena toteutus (hakea vesilupa ja lopettaa säännöstely, säännöstelypadon korvaaminen luonnonmukaisella pohjapadolla).

81.059.1.001_001

Vitträsk

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Vaellus mahdollista vain järven välittömässä läheisyydessä. Bobäckbäckenin yläosassa on rumpu, joka on osittainen nousueste. Alaosalla on totaalinen nousuestepato, jonka yhteyteen on aiemmin yritetty tehdä kalatietä talkootoimin, mutta kalatie ei ole toimiva. Vuoden 2019 aikana on suunniteltu toteutettavaksi sekä rummun vaihto että uuden kalatien rakentaminen, mutta toistaiseksi meriyhteyttä ei ole.

81.059.1.001_001

Vitträsk

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Vitträsk-järven kunnostamisesta hyvään ekologiseen tilaan tulee tehdä suunnitelma. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Suunnitelman valmistuttua sitä pitää lähteä toteuttamaan.

81.061.1.007_001

Meiko

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Alapuolisessa joessa kaksi totaalista nousuestettä. Järven luusuaan on myös kasattu kiviä padoksi, joka estää ylivirtaamia lukuunottamatta vaellusmahdollisuudet.

81.066.1.005_001

Linkullasjön

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Inkoon Linkullasjönin kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 5/2009. Inkoon Linkullasjönin hapetussuunnitelma - Inkoon kuntakohtainen järvikunnostusohjelma. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 12/2011. Ulkoisen kuormituksen - maatalous ja haja-asutus - vähentämistä pidetään tärkeimpänä kunnostuksessa. Linkullasjön sisäkuormitteisen sedimentin ja alusveden vähähappisuuden vuoksi kesäaikaista hapetusta pidetään varteenotettavana.

81.070.1.001_001

Bruksträsket

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Bruksträsketin säännöstelypato on totaalinen nousueste. Purku tai kalatie vaihtoehtoina. Padotuskorkeus noin metrin verran. Kustannus sisältää selvityksen, suunnittelun ja toteutuksen.

81.070.1.001_001

Bruksträsket

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

81.070.1.001_001

Bruksträsket

Säännöstelykäytännön kehittäminen

 

81.070.1.008_001

Högbensjön

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma: Högbensjön - järven tila ja hoitotarve. Lehtola, Marco. Opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu 2006. Suunnitelman ajantasaisuus tulisi tarkistaa. Alustavasti arvioiden suunnitelma tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Suunnitelman valmistuttua sitä pitää lähteä toteuttamaan.

81.073.1.002_001

Läppträsket Lepinjärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Toimenpiteissä otettava huomioon, että järvi on Natura-järvi.

81.073.1.005_001

Gålisjön

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Karjaan Kolijärven (Gålisjön) kunnostussuunnitelma (Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 10/2008). Tärkeimpänä kunnostusmenetelmänä pidettiin kalaston rakenteen muuttamista eli sisäisen kuormituksen vähentämistä tehokalastamalla. Ulkoista kuormitusta tuli vähän, mutta haja- ja loma-asutuksen aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi on toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelman ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja sen toteuttamista jatkaa.

81.073.1.007_001

Kvarnträsket Myllylampi

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m)

Konungsbölen rauniot järven luusuassa ovat totaalinen este eikä kaloilla ole vaellusmahdollisuutta järven alapuolelta. Järvestä on mahdollisuus vaeltaa yläpuoliseen Källträsketiin.

81.073.1.007_001

Kvarnträsket Myllylampi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelman (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 20/2010) ajantasaisuus tulisi tarkistaa ja sen toteuttamiseen ryhtyä. Toimenpide-ehdotuksia sisäisen kuormituksen vähentämiseksi ilmastuksella, tehokalastamalla ja petokalastoa kehittämällä. Myös maatalouden ja haja-asutuksen aiheuttaman ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi toimenpide-ehdotuksia.

81.073.1.008_001

Källträsket Lähdejärvi

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

81V062.1.003_001

Niittylampi Ängvik träsk

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

82.010.1.001_001

Bonäsbåset

Pienen rehevöityneen järven kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja sen toteutus. Alustavasti arvioiden se tulee sisältämään toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

 

RANNIKKO

Tunnus

Vesimuodostuma

Toimenpide

Lisätieto

2_Ls_001

Porkkala länsi

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ls_002

Pikkalanlahti

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ls_003

Inkoo Degerö

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ls_004

Inkoo Fagervik

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ls_005

Orslandet

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ls_006

Barösund

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ls_007

Box

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ls_008

Sandöfjärden

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ls_009

Pohjanpitäjänlahti

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ls_010

Dragsvik

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ls_011

Storfjärden

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ls_012

Gennarbyviken

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m)

Gennarbyvikenin padon muuttaminen kalankulkukelpoiseksi.

2_Ls_012

Gennarbyviken

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ls_013

Bengtsår

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ls_014

Bromarv

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Lu_011

Upinniemenselkä

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Lu_020

Hankoniemi

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Lu_021

Hankoniemi W

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_016

Kullafjärden

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_017

Klobbfjärden

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_018

Loviisanlahti

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_018

Loviisanlahti

Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa

Olemassa olevien satamien ja väylien ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämisen hallinnolliset keinot (luvitus, YVA, valvonta).

2_Ss_018

Loviisanlahti

Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa

Vesirakentamisesta ja ruoppauksista aiheutuvien haittojen vähentämisen hallinnolliset keinot (kaavoitus, luvitus, YVA, valvonta).

2_Ss_019

Keipsalo

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_020

Pernajanlahti

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_021

Våtskär-Ölandet

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_022

Pikku Pernajanlahti

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_022

Pikku Pernajanlahti

Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa

Vesirakentamisesta ja ruoppauksista aiheutuvien haittojen vähentämisen hallinnolliset keinot (kaavoitus, luvitus, YVA, valvonta).

2_Ss_023

Seitlahti-Voolahti

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_024

Emäsalo

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_024

Emäsalo

Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa

Olemassa olevien satamien ja väylien ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämisen hallinnolliset keinot (luvitus, YVA, valvonta).

2_Ss_024

Emäsalo

Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa

Vesirakentamisesta ja ruoppauksista aiheutuvien haittojen vähentämisen hallinnolliset keinot (kaavoitus, luvitus, YVA, valvonta).

2_Ss_025

Sipoon saaristo

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_026

Villinki

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_027

Kruunuvuorenselkä

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_027

Kruunuvuorenselkä

Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa

Olemassa olevien satamien ja väylien ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämisen hallinnolliset keinot (luvitus, YVA, valvonta).

2_Ss_027

Kruunuvuorenselkä

Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa

Vesirakentamisesta ja ruoppauksista aiheutuvien haittojen vähentämisen hallinnolliset keinot (kaavoitus, luvitus, YVA, valvonta).

2_Ss_028

Seurasaari

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m)

Seurasaaren siltojen on arvioitu heikentävän kalojen luontaisia kulkuyhteyksiä. Selvitys kulkuyhteyksien parantamisesta.

2_Ss_028

Seurasaari

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_028

Seurasaari

Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa

Olemassa olevien satamien ja väylien ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämisen hallinnolliset keinot (luvitus, YVA, valvonta).

2_Ss_028

Seurasaari

Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa

Vesirakentamisesta ja ruoppauksista aiheutuvien haittojen vähentämisen hallinnolliset keinot (kaavoitus, luvitus, YVA, valvonta).

2_Ss_029

Suvisaaristo-Lauttasaari

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_029

Suvisaaristo-Lauttasaari

Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa

Olemassa olevien satamien ja väylien ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämisen hallinnolliset keinot (luvitus, YVA, valvonta).

2_Ss_029

Suvisaaristo-Lauttasaari

Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa

Vesirakentamisesta ja ruoppauksista aiheutuvien haittojen vähentämisen hallinnolliset keinot (kaavoitus, luvitus, YVA, valvonta).

2_Ss_030

Espoonlahti

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Ss_031

Porkkala itä

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus

2_Su_030

Loviisa-Porvoo

Rehevöityneen merenlahden kunnostus

Kunnostussuunnitelma ja toteutus