16.5. Toimenpiteiden muut vaikutukset

Toimenpideohjelmaa laadittaessa on arvioitu myös suunniteltujen toimenpiteiden muita vaikutuksia. Vaikutukset tietylle vesien käyttömuodolle vaihtelevat laajasti alueellisten olosuhteiden ja toiminnan laajuuden eroavuuksista johtuen. Toimenpideohjelman toteuttamisen vaikutuksia verrattuna sen toteuttamatta jättämiseen tarkastellaan Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ympäristöselostuksessa.