17.1. Kuulemiskierrokset

Vesienhoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä järjestettiin kaksi kuulemiskierrosta. Kuuleminen vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä järjestettiin 8.1.–9.7.2018. Ehdotus Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi ja ehdotus Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi olivat kuultavana 2.11.2020 – 14.5.2021. Lausuntoja ja palautetta pyydettiin vesienhoitoalueen kansalaisilta, viranomaisilta sekä muilta vesienhoitoon liittyviltä organisaatioilta. Saatua palautetta käytettiin hyväksi toimenpideohjelmaa ja vesienhoitosuunnitelmaa laadittaessa.