10.3.3. Pilaantuneet maa-alueet

 

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Toisen suunnittelukauden toimenpideohjelmassa pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksia Uudellamaalla esitettiin kuudelle pohjavesialueelle ja yhdelletoista kohteelle. Pilaantuneisuusselvityksiä esitettiin yhteensä 332 kappaletta. Esitetyt pilaantuneiden alueiden tutkimukset ja kunnostukset eivät ole toteutuneet aivan siinä laajuudessa kuin mitä oli esitetty.

 

Toimenpide-esitykset ja ohjauskeinot vuosille 2022–2027

Pilaantuneen maa-aluekohteen riskinarviointia, puhdistussuunnittelua ja puhdistusta esitetään 13 pohjavesialueelle ja 35 kohteelle (taulukko 15).

Maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuusselvityksen tekemistä esitetään kohteille, joissa on harjoitettu tai harjoitetaan toimintaa, josta on voinut/voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Pilaantuneisuusselvityksen tekemistä esitetään 23 pohjavesialueelle ja 84 kohteelle.

Lisäksi kahdelle pohjavesialueelle, Lohjalla ja Vantaalla, esitetään historiaselvitystä alueella sijainneista maaperää ja pohjavettä mahdollisesti pilaavista toiminnoista.

 

Taulukko 15. Esitys pilaantuneita maita ja sedimenttejä koskeviksi vesienhoitotoimenpiteiksi kaudelle 2022–2027

Toimenpide

Määrä

Investoinnit suunnittelukaudelle 2022–2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa (1000 €)

Vuosikustannus (1000 €)

Muut perustoimenpiteet

Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen (kpl MATTI-kohde)

35

7 000

-

380

Täydentävät toimenpiteet

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla (kpl MATTI-kohde)

84

1 760

-

96

Historiaselvitys alueella sijainneista maaperää ja pohjavettä mahdollisesti pilaavista toiminnoista (kpl pohjavesialue)

2

100

6

10

YHTEENSÄ

 

8 864

6

488

 

Ohjauskeinona esitetään kansallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian kehittämistä priorisoimalla kunnostustoimintaa ja resursseja huonossa tilassa oleville pohjavesialueille. Pilaantuneiden maa-alueiden kohteet priorisoidaan Tutkimusohjelman priorisointipisteytysmallilla (TUOPPI). Mallia on tarpeen kehittää ottamalla huomioon pilaantuneiden maa-alueiden takia huonossa tilassa olevat pohjavesialueet, jotta tarpeelliset toimenpiteet saadaan tehdyksi hyvän tilan parantamiseksi ennen vuotta 2027. Ohjauskeino edistää erittäin tehokkaasti toimenpiteitä ”Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla” ja ”Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen”.

 

Rahoitusjärjestelmät ja niiden kehittäminen 

Yksityiset toimijat, kunnat ja valtio kunnostavat pilaantuneita maa-alueita vuosittain noin 50–100 miljoonalla eurolla.

 

Toimenpiteiden toteutus- ja seurantavastuut

Toimenpiteiden toteutusvastuullisina ovat aiheuttaja, kiinteistönhaltija tai kunta. Toteutumisen seurantakeinona toimii maaperän tietojärjestelmä MATTI. Historiaselvityksen toteutusvastuullisina toimivat kunta/vesilaitos ja ELY-keskus.