10.3.10. Ilmastonmuutos

 

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Toisella suunnittelukaudella Uudellemaalle ei ole ehdotettu ilmastonmuutoksen pohjavesiä koskevaa toimenpidettä, joka oli muodossa: ”Sään ääriolosuhteisiin varautuminen pohjaveden suojelussa ja vesihuollossa”. Myrskylässä on kuitenkin vedenottamokaivon paikkaa siirretty jokivarresta kauemmaksi harjun rinteeseen mahdollisesta tulvimisesta aiheutuvan riskin välttämiseksi.

 

Toimenpide-esitykset ja ohjauskeinot vuosille 2022–2027

Kolmannelle suunnittelukaudelle ei liioin esitetä ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteitä Uudenmaan pohjavesialueille.

Ohjauskeinona esitetään Kuivuusriskien hallintasuunnitelmien edistämistä. Muuttuvat ilmasto-olosuhteet ovat lisänneet kuivia kausia sekä aiheuttaneett kaivojen kuivumista ja paikoin ongelmia vedenjakelussa.