12.5. Vedenotto

Uudenmaan noin 1,697 miljoonasta asukkaasta noin 95 % on liittynyt keskitetyn vedenjakelun piiriin. Alueella toimii noin sata vesilaitosta. Omista kaivoistaan käyttövetensä ottaa 100 000 vakituista asukasta sekä useimmat loma-asukkaat.

Uudenmaan pintavesivarat ovat niukat ja laadultaan juomavesikäyttöön heikot, joten pääkaupunkiseudun vedenhankinta tukeutuu Päijänne-tunnelin käyttöön. Päijänne-tunnelin käytön ollessa estyneenä varavedenlähteenä toimivat sekä Vantaanjoki että Hiidenvesi.

Pääkaupunkiseudun vedenottoa lukuun ottamatta pintavedenoton osuus vedenotosta on hyvin vähäinen. Kirkkonummen kunnan Meikon pintavesilaitos valmistaa talousvettä Meikonjärvestä ottamastaan vedestä. Lisäksi muutamat teollisuuslaitokset käyttävät pintavettä prosesseissaan.

Suuri osa Uudenmaan pintavedenottoluvista on myönnetty golfkentille. Golfkentät tarvitsevat runsaasti kasteluvettä juuri kesäaikaan, jolloin veden virtaus uomissa on pienimmillään ja haihdunta suurimmillaan. Vedenotto voi olla ongelmallista virtavesiluonnon kannalta, jos vedenotto vähentää veden virtausta uomassa. Mikäli kasteluveden hankkimiseksi uomiin on rakennettu patoja, ne haittaavat myös kalojen liikkumista.