3.10.1 Tie- ja raideliikenne

Liikenteen ennakoidaan kasvavan edelleen vesienhoitoalueen pääteillä, minkä myötä päästöt ja onnettomuusriskit lisääntyvät. Talvisin tehtävä teiden suolaus muun muassa klooriyhdisteillä ja natriumilla vaikuttaa pohjavesien lisäksi myös pintavesiin. Osassa tiestöä liukkaudenestoon käytetään pohjavesien kannalta vähemmän haitallista kaliumformiaattia. Väylävirasto on aloittanut varautumisen ilmastonmuutoksen mahdollisesti aiheuttamiin muuttuviin sääolosuhteisiin. Vesistöissä tämä tarkoittaa lähinnä tehostettua varautumista erilaisiin tulvatilanteisiin. Muun muassa silta- ja rumpurakenteet sekä kuivatusjärjestelyt perustuvat pääasiassa nykymitoitukseen.