3.16 Pohjavesien tilan seuranta ja pohjavesiselvitykset

Pohjaveden tilan seurantaa ja pohjavesiselvityksiä oli toisella hoitokaudella esitetty yhdeksälle pohjavesialueelle. Vesienhoidon toiselle hoitokaudelle ajoittui myös pohjavesialueiden määritystyö, jonka yhteydessä on toimenpideohjelmassa esitettyjen kohteiden lisäksi tehty pohjavesiselvitystä lukuisilla pohjavesialueilla.

Toimenpide on edennyt tyydyttävästi. Suunnitelluista toimenpiteistä toteutui noin puolet.

Valokuva, jossa erittäin kirkasvetinen, pohjavesivaikutteinen järvi.