3.14 Vesien kunnostaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tulevat kunnostusaloitteet arvioidaan muun muassa alueellisen merkittävyyden, vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden ja realistisuuden perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon eri lakien ja vesistöjen muun käytön edellyttämät seikat. Aloitteissa esitetyt kunnostustoimenpiteet sisältävät usein myös vesien ekologisen tilan parantamiseen tähtääviä toimia. Osa aloitteista etenee myöhemmin suunnitteluun, luvitukseen tai toteutukseen. Etenkin alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävissä hankkeissa valtio on aktiivisena toimijana. Se tarjoaa myös rahoitusta tai ainakin apua rahoituksen hankkimiseen ja suunnittelun käynnistämiseen. Jatkossa keskitytään aiempaa enemmän hankkeen läpiviennin, rakenteen, seurannan tai rahoituksen neuvontaan. Viime aikoina toteutetuista ja suunnitelluista vesienhoitohankkeista löytyy tietoa kunnostajan karttapalvelusta.