3.11.1 Maaperän tietojärjestelmän kohteet

Maaperä voi pilaantua paikallisesti onnettomuuksien tai ympäristöpäästöjen seurauksena. Pilaantuneet maa-alueet (PIMA) voivat sisältää haitallisia aineita, joiden aiheuttama riski on tunnistettu suureksi erityisesti pohjavesialueilla. Tästä syystä vesienhoidon PIMA-toimenpiteet kohdistetaan pohjavesimuodostumiin.

Tiedot tutkituista, mahdollisesti pilaantuneista ja kunnostetuista maa-alueista on koottu maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI, 7/2020). Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella on 2 121 maaperän tilan tietojärjestelmän kohdetta, joista 14 % sijaitsee pohjavesialueella. Maaperän tietojärjestelmän kohteita tiedetään olevan 99 pohjavesialueella, mutta tämän lisäksi on alueita, joiden pilaantuneisuudesta ei vielä tiedetä. Eniten pilaantuneiksi epäillyillä maa-alueilla on polttoaineiden jakeluasemia, huoltoasemia sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjauspaikkoja. Myös useat ampumaradat, yhdyskuntajätteiden kaatopaikat, korjaamot, varikot, metalliteollisuusyritykset, kemian- ja muoviteollisuuden yritykset, kauppapuutarhat, romuttamot ja kemialliset pesulat ovat aiheuttaneet maaperän pilaantumista.