Liite 1

Haja-asutuksen toimenpiteet 2022–2027 suunnittelualueittain Etelä-Savossa.

Toimenpide

Yksikkö

Haukivesi-Heinävesi-Enonvesi

Kallavesi-Sorsavesi

Konnivesi-Ruotsalainen

Kyrsyänjärvi-Tuusjärvi-Sysmäjärvi-Syysjärvi

Mäntyharjun reitin keskiosa

Mäntyharjun reitin pohjoisosa-Kyyvesi

Puruvesi-Pihlajavesi

Rauta-lammin reitti

Vuoksen vesistö-alueen eteläosa

YHT.

Kiinteistö-kohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen

Viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm.)

941

106

123

1066

1427

664

1004

158

1227

6716

Kiinteistö-kohtaisen jäteveden käsittely-yksiköinen käyttö ja ylläpito

Viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm.)

1886

176

319

1428

3551

1079

3023

219

3841

15522