8.2 Pohjavesiä vaarantavan ja muuttavan toiminnan vähentämistarpeet

Merkittävimpiä riskinaiheuttajia Etelä-Savon pohjavesialueilla ovat aikaisempien toimintojen kuten esimerkiksi teollisuuden, sahojen ym. pilaantuneiden maa-alueiden ohella liikenne ja tienpito, maa- ja metsätalous, asutus ja maankäyttö sekä kuljetukset maa- ja rautateillä. Näiden osalta liikenteen ja rautateiden kuljetusten turvallisuuden kehittäminen sekä mm. liikennealueiden riskien vähentäminen erilaisilla suojaavilla rakenteilla vähentää riskejä pohjavesien osalta. Asutuksen ja maankäytön osalta jo vanhana riskinä ovat esimerkiksi viemäröinnin kunto ja huonokuntoiset öljysäiliöt. Maankäytön hyvällä suunnitelulla voidaan ja on myös tarpeen vähentää eri toimintojen pohjavesiriskejä.