7.6 Pohjavesien määrällinen tila Etelä-Savossa

Etelä-Savossa ei ole tällä hetkellä yhtään huonossa määrällisessä tilassa olevaa pohjavesialuetta. Useiden pohjavedenottamoiden luvat sallisivat niin suuren pohjaveden ottamisen, että määrällinen tila voi vaarantua. Ottomäärät ovat kuitenkin tällaisilla ottamoilla vakiintuneet kestävälle, lupamäärää alemmalle tasolle.