Liite 2

Metsätalouden toimenpiteet 2022–2027 suunnittelualueittain Etelä-Savossa.

Toimenpide

Yksikkö

Haukivesi-Heinävesi-Enonvesi

Kyrsyänjärvi-Tuusjärvi-Sysmäjärvi-Syysjärvi

Mäntyharjun reitin keskiosa

Mäntyharjun reitin pohjoisosa-Kyyvesi

Puruvesi-Pihlajavesi

Rautalammin reitti

Vuoksen vesistöalueen eteläosa

YHT.

Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana suometsänhoitoa

ha/kausi

330

780

576

540

390

270

270

3156

Metsätalouden koulutus ja neuvonta

hlö/vuosi

18

27

31

18

22

7

23

146

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen

ha/vuosi

333

3500

1333

2500

833

1667

333

10499

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen

kpl (vs-rakenne)/kausi

4

46

14

31

11

20

2

128

Uudistushakkuiden suojakaistat

ha/kausi

240

277

342

162

451

66

367

1905