Liite 3

Maatalouden toimenpiteet 2022–2027 suunnittelualueittain Etelä-Savossa.

Toimenpide

Yksikkö

Haukivesi-Heinävesi-Enonvesi

Konnivesi-Ruotsalainen

Kyrsyänjärvi-Tuusjärvi-Sysmäjärvi-Syysjärvi

Mäntyharjun reitin keskiosa

Mäntyharjun reitin pohjoisosa-Kyyvesi

Puruvesi-Pihlajavesi

Rauta-lammin reitti

Vuoksen vesistö-alueen eteläosa

YHT.

Suojavyöhykkeet

ha / vuosi

110

15

92

102

52

88

20

238

717

Luonnonhoito-peltonurmet ja monimuotoisuus-kasvit

ha / vuosi

489

53

527

588

311

366

37

489

2860

Luonnonmukainen peruskuivatus

hankkeiden lkm. / kausi

1

 

1

1

1

   

1

5

Kosteikot

ha / kausi

37

6

33

12

35

28

8

21

180

Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto

ha / vuosi

2192

82

3969

2031

1644

2386

361

3079

15744

Talviaikainen kasvipeite

ha / vuosi

6286

586

7617

6142

4391

5099

743

6378

37242

Kerääjäkasvit

ha / vuosi

1654

154

2005

1543

1156

1342

196

1678

9728

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen

ha / vuosi

45

4

54

60

31

36

5

45

280

Lannan prosessointi

kuutiota / vuosi

4366

410

5292

3954

3043

3538

521

4420

25544

Lannan prosessoinnin investoinnit

lkm. / kausi

1

 

2

1

 

1

   

5

Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät

ha / vuosi

1075

100

1303

1015

751

872

127

1091

6334

Maatalouden tilakohtainen neuvonta

henkilöä / vuosi

54

5

66

70

46

59

9

128

437

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet

ha / vuosi

439

50

308

562

419

494

27

323

2622