9.3.8 Teollisuus

Teollisuuden ja muun toiminnanharjoittamisen toimenpiteistä ympäristölupatarpeen harkinta ja lupaehtojen päivittäminen on yhdistetty samaan toimenpiteeseen. Lupaehtojen päivittämisellä pohjavedensuojelun kannalta tarkoitetaan erityisesti tapauksia, jossa pohjavesialueen luokitusta tai rajausta on muutettu mikä johtaa lupaehtojen päivittämiseen. Teollisuuden tai muun toiminnanharjoittajan tarkkailun aloittaminen tai laajentaminen sekä valvonnan tehostamiseen liittyvät toimenpiteet on poistettu ja siirretty ohjauskeinojen kautta edistettäväksi.

Kolmannella kaudella esitetään perustoimenpiteenä teollisuuden tai muiden toimijoiden ympäristölupatarpeen harkintaa tai lupaehtojen päivittämistä pohjaveden suojelun kannalta kolmelle Pertunmaan Kuortin pohjavesialueella olevalle kohteelle (Kuortin teollisuusalueen kohteiden ympäristölupaharkinta tai päivitys) ja yhdelle Rantasalmen Ruutanaharjun pohjavesialueella olevalle kohteelle (betoniaseman ympäristöluvan lupaehtojen päivittämisen harkinta pohjaveden laadun seurannan osalta) (taulukko 16).

 

Taulukko 16. Teollisuutta koskevat pohjavesien hoitotoimenpiteet Etelä-Savossa kaudella 2022–2027.

Toimenpide

Yksikkö

Määrä

Investoinnit vuosina 2022–2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa (1000 €)

Vuosikustannus

(1000 €)

Perustoimenpide

 

 

 

 

 

Teollisuuden tai muiden toimijoiden ympäristölupatarpeen harkinta tai lupaehtojen päivittäminen pohjaveden suojelun kannalta

kpl (ympäristölupa)

4

20

-

1,2

Yhteensä

 

4

20

-

1,2