9.3.2 Pilaantuneet maa-alueet

Pilaantuneiden maa-alueiden toimenpiteet säilyvät jatkossakin melko samanlaisina. Toimenpiteen ”Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla” osalta ei esitetä muutoksia ja toimenpide kohdistetaan sellaisiin pilaantuneen maa-alueen kohteisiin, joiden status Maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI) on ”Selvitystarve tai Toimiva kohde”. Pilaantuneen maa-aluekohteen kunnostamisesta käytetään jatkossa termiä puhdistaminen ja korostetaan, että tarvittaessa puhdistetaan myös pohjavesi. Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen kohdistetaan toimenpiteenä kohteisiin, joiden status MATTI-järjestelmässä on ”Arvioitava tai puhdistettava”. Toimenpiteet koskevat myös tällä hetkellä MATTI-järjestelmään sisältymättömiä kohteita. Järjestelmään tulee uusia kohteita ympäristötiedon lisääntyessä. Turkistuotantoalueiden pilaantuneiden maiden puhdistaminen sisältyy maatalouden ja turkistuotantosektorin toimenpiteisiin. Uutena toimenpiteenä esitetään historiaselvitystä alueella sijainneista pilaavista toimista pilaantumislähteiden selvittämiseksi sellaisissa tapauksissa, joissa pilaantumisen alkuperä on tuntematon.

Etelä-Savossa pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarvioinnille, kunnostussuunnittelulle ja kunnostukselle on tarvetta 6 kohteessa 2 pohjavesialueella (taulukko 11). Pohjavesialueet ovat: Mikkelin Pursiala (4 kohdetta: Pursialan vanha saha-alue, VR:n kyllästämö sekä kaksi eri pesulakohdetta) ja Hanhikangas (2 kohdetta: Savilahdenkatu (vanha huoltoasema) ja Ristimäenkatu (lämmitysöljysäiliövuoto).

Pilaantuneisuusselvitystä pilaantuneilla maa-alueilla esitetään Etelä-Savossa tehtäväksi 5 kohteelle 4 pohjavesialueella. Pohjavesialueet ovat: Mikkelin Pursiala (vanhat kaatopaikat eri puolilla pohjavesialuetta) ja Koiralahti (entinen liimapuutehdas), Sulkavan Rauhaniemi (lisätutkimuksia saha-alueella) ja Hirvensalmen Vilkonharju (kaksi epäiltyä ampumarata-aluetta).

 

Taulukko 11. Pilaantuneita maa-alueita koskevat vesienhoitotoimenpiteet Etelä-Savossa kaudella 2022–2027.

Toimenpide

Yksikkö

Määrä

Investoinnit vuosina 2022–2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa (1000 €)

Vuosikustannus

(1000 €)

Muu perustoimenpide

 

 

 

 

 

Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, kunnostussuunnittelu ja kunnostus

kpl

6

1 750

275

380

Täydentävä toimenpide

 

 

 

 

 

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

kpl

5

110

-

6

Yhteensä

 

11

1 840

275

386