4.1 Talousveden ottoon käytettävät vedet

Erityisiin alueisiin lukeutuvat vesimuodostumat, joista otetaan tai on tarkoitus ottaa vettä talousvesikäyttöön enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. Etelä-Savossa talousvesikäyttöön vettä ottavat vedenottamot käyttävät pääosin pohjavettä. Erityisiä alueita ovat kaikki 1-luokan pohjavesialueet, joita on Etelä-Savossa 48 kpl (kuva 3). Tiedot vedenottamoista, vedenottoluvista ja vedenottomääristä on tallennettu Vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI). Pohjavesialueiden rajaukset sekä tiedot sijainnista, arvioidusta antoisuudesta ja seurannasta on puolestaan tallennettu ympäristöhallinnon ylläpitämään pohjavesitietojärjestelmään (POVET).

Pintavesien talousveden oton vuoksi erityisiksi alueiksi on tunnistettu yhdeksän vesimuodostumaa, joista osa on varavedenottamoita tai tekopohjavesilaitoksia. Erityisiä alueita ovat Enonkosken Pahkajärvi, Hirvensalmen Ryökäsvesi, Juvan Murtonen, Juva-Mikkeli-Puumala-kuntien alueella sijaitseva Luonteri, Kangasniemen ja Mikkelin alueella sijaitseva Rauhajärvi, Mikkelin Annilanselkä-Kyyhkylänselkä sekä Yöveden länsiosa, Pieksämäen Iso-Tuoppu sekä Rantasalmen-Savonlinnan-Varkauden alueella sijaitseva Haukivesi. Talousveden ottoon käytettävät pintavesimuodostumat on esitetty kuvassa 3.

Etelä-Savon kartta, johon on merkitty vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet ruskealla sekä talousvedenottoon käytettävät pintavesimuodostumat tumman sinisellä värillä.

Kuva 3. Talousveden ottoon käytettävät pohjavesialueet (1-luokan pohjavesialueet) ja pintavesimuodostumat Etelä-Savossa. Pintavesimuodostumista osa on tekopohjavesilaitoksia tai varavedenottamoita.

 

Pintavesien talousveden oton vuoksi erityisiksi alueiksi on tunnistettu yhdeksän vesimuodostumaa, joista osa on varavedenottamoita tai tekopohjavesilaitoksia. Erityisiä alueita ovat Enonkosken Pahkajärvi, Hirvensalmen Ryökäsvesi, Juvan Murtonen, Juva-Mikkeli-Puumala-kuntien alueella sijaitseva Luonteri, Kangasniemen ja Mikkelin alueella sijaitseva Rauhajärvi, Mikkelin Annilanselkä-Kyyhkylänselkä sekä Yöveden länsiosa, Pieksämäen Iso-Tuoppu sekä Rantasalmen-Savonlinnan-Varkauden alueella sijaitseva Haukivesi. Talousveden ottoon käytettävät pintavesimuodostumat on esitetty kuvassa 3.