1.6 Vesienhoidon toisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuma

Vesienhoidon toinen suunnittelukausi kattoi vuodet 2016–2021. Vuoden 2018 alussa tarkasteltiin, miten suunnitellut toimenpiteet olivat toteutuneet. Toteutumisesta raportoitiin EU:n komissiolle. 

Lähes kaikkien toimenpiteiden todettiin olevan käynnissä, mutta toteutettujen toimenpiteiden määrä vaihtelee suuresti sektoreittain ja toimenpiteittäin. Erityisen paljon toimenpiteiden toteutus oli aikataulusta jäljessä maataloutta, haja-asutusta ja vesistöjen kunnostusta koskevien toimenpiteiden osalta. Yleisimpänä syynä toimenpiteiden toteutumattomuuteen pidettiin rahoituksen puutetta. Toimenpiteiden toteutumista voi tutkia linkistä https://seuranta.vaikutavesiin.fi/

Arvio toimenpiteiden toteutumisesta vuoteen 2018 mennessä esitetään sektoreittain luvuissa 10 (pohjavedet) ja 15 (pintavedet).