11.4 Toimenpiteiden yhteensovittaminen muiden toimenpideohjelmien kanssa

Pohjavesien toimenpideohjelmat sovitetaan yhteen vesienhoitoalueittain. Tämän toimenpideohjelman tietoja toimitettiin sekä Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren että Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan. Pohjavesien toimenpiteet sovitetaan yhteen myös pintavesien toimenpiteiden kanssa.

Kuva, joka sisältää maa-aineksenoton voimakkaasti muuttamaa Kukonkoivun-Hatsinan pohjavesialuetta.

Kuva 15. Maa-aineksen oton voimakkaasti muuttamaa Kukonkoivun-Hatsinan pohjavesialuetta. Kuva: Petri Siiro.