15.2.5 Vesiviljely/kalankasvatus

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Kalankasvatukselle ei asetettu Hämeessä toimenpidetavoitteita vesienhoidon toiselle suunnittelukaudelle 2016–2021.

 

Esitykset toimenpiteiksi vuosille 2022–2027

Kalankasvatukselle asetetaan Sysmän reitille kahdelle laitokselle toimenpide sisävesilaitosten vesiensuojelun tehostaminen ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisissa luvan muutoksen tarveharkinnassa ja toimenpide vesiviljelyn koulutus ja neuvonta.

Suur-Päijänteen alueelle asetetaan toimenpiteet kiertovesilaitoksen rakentaminen ja vesiviljelyn koulutus ja neuvonta.

 

Toimenpiteiden arvioidut kustannukset

Kustannusten arviointi perustuu ensisijaisesti toimenpiteiden suorien kustannusten arviointiin. Vesienhoidon toimenpiteiden kustannuksista on esitetty suunnittelukaudella tarvittavat investoinnit, suunnittelukauden viimeisen vuoden tai koko kauden käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä ns. pääomitettu vuosikustannus, jolla tarkoitetaan investointien toimenpiteiden pitoajalle 3,5 %:n korolla laskettua annuiteettia lisättynä toimenpiteiden vuotuisilla käyttö- ja ylläpitokustannuksilla.

Kustannusten arviointia varten toimenpidekohtaiset yksikkökustannukset ja toimenpiteiden pitoajat (toimenpiteen kuoletusajat) on päivitetty sekä uusille toimenpiteille on arvioitu vastaavat yksikköarvot (Taulukko 31). 

 

Taulukko 31. Vesiviljelyn vesienhoidon toimenpiteet ja arvioidut kustannukset vuosille 2022–2027.

Toimenpide

Määrä

Yksikkö

Investointikustannukset 2022-2027 (1000 e)

Käyttökustannukset/ vuosi (1000 e)

Kokonaiskustannukset/vuosi (1000 e)

Kiertovesilaitoksen rakentaminen

 

1

kpl

10 000

0

1 202

Sisävesilaitosten vesiensuojelun tehostaminen ympäristösuojelulain 89§ mukaisissa luvan muutoksen tarveharkinnassa

2

kpl

1 000

21

140

Vesiviljelyn koulutus ja neuvonta

6

hlö/v

0

2

2