4.1 Maakuntakaavoitus

Maakuntakaavoilla esitetään yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä maankäyttö.  Maakuntakaavoihin sisällytetään mm. luonnonsuojelualueet, pohjavesialueet, vesihuoltoon ja liikennejärjestelyihin liittyvät aluevaraukset sekä turpeenottoalueet. Maankäytön suunnittelulla on laajasti yhteyksiä vesienhoitoon.

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 (https://www.hameenliitto.fi/alueidenkaytto-ja-saavutettavuus/aluesuunnittelu/maakuntakaava-2040/) on kokonaismaakuntakaava, jonka maakuntavaltuusto hyväksyi vuonna 2019. Maakunta-kaavassa on mm. osoitettu turpeenottoalueet.

Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaava 2014 tuli lainvoimaiseksi vuonna 2019 https://paijat-hame.fi/voimassa-oleva-maakuntakaava-2014/.