13.1.2. Pistekuormitus

Fosforin pistekuormitus Hämeen vesistöihin oli vuonna 2018 yhteensä noin 13 400 kg, josta suurin osa tuli yhdyskuntajätevesien puhdistamoilta. Typpikuormitus oli noin 700 tonnia, josta lähes kaikki oli peräisin yhdyskuntajätevesistä. Pistekuormittajien määrässä (kuvat 30, 31 ja 32) ja pistekuormituksessa ei ole tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia suuntaan tai toiseen.

 

Kartta, jossa on esitetty pistekuormittajat Hämeen ELY-keskuksen toimialueella.

Kuva 30. Pistekuormittajat Hämeen ELY-keskuksen toimialueella.

 

Kartta, jossa on esitetty fosforin pistekuormitus (kg/v) Hämeen ELY-keskuksen alueella.

Kuva 31. Fosforin pistekuormitus (kg/v) Hämeen ELY-keskuksen alueella.

 

Kartta, jossa on esitetty typen pistekuormitus (kg/v) Hämeen ELY-keskuksen alueella.

Kuva 32. Typen pistekuormitus (kg/v) Hämeen ELY-keskuksen alueella.